KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2020 - 21:14
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 7.630.847 4.451.612 4.514.640 2.177.872
Satışların Maliyeti
31 -1.387.407 -1.022.007 -773.439 -527.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.243.440 3.429.605 3.741.201 1.650.240
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.243.440 3.429.605 3.741.201 1.650.240
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.832.333 -1.323.390 -801.539 -468.030
Pazarlama Giderleri
28 -1.270.046 -1.196.007 -648.672 -612.839
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -1.147.004 -912.568 -587.818 -468.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 127.142 205.496 20.680 -46.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -69.059 -59.303 -42.088 -6.828
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.052.140 143.833 1.681.764 46.905
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 315.953 528.783 207.160 386.779
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.368.093 672.616 1.888.924 433.684
Finansman Gelirleri
36 3.671.988 1.793.494 1.699.664 556.824
Finansman Giderleri
36 -611.768 -66.374 -525.425 -16.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.428.313 2.399.736 3.063.163 974.414
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-966.148 -208.928 -538.209 -51.316
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -899.732 -102.730 -493.594 30.889
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -66.416 -106.198 -44.615 -82.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.462.165 2.190.808 2.524.954 923.098
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.462.165 2.190.808 2.524.954 923.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.462.165 2.190.808 2.524.954 923.098
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 39 0,81130300 0,45908300 0,39832900 0,16783600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.809.530 5.083.772
Dönem Karı (Zararı)
4.462.165 2.190.808
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 4.462.165 2.190.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.191.791 -141.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-17 1.129.039 900.459
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 0 11.695
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 279.255 -239.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 279.255 -239.286
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36 -162.006 -710.358
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -264.035 -654.311
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 153.716 61.783
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 61.291 37.298
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -112.978 -155.128
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 80.404 83.967
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-134.901 -86.139
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-134.901 -86.139
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-101.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.600.154 3.264.187
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.042.476 3.343.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.042.476 3.343.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.300 90.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.300 90.557
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -32.536 -12.470
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 290 -7.176
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 10.356 107.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.356 107.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -340.918 169.654
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -181.024 -497.423
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -181.024 -497.423
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 13.499 9.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 86.711 60.449
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 30.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 56.692 60.449
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.254.110 5.313.605
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -444.580 -229.833
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.687.135 -1.316.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
134.901 150.221
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
134.901 150.221
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-17 -1.822.036 -1.466.281
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -320.814
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.501.222 -1.466.281
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.019 354.306
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-153.716 -61.783
Alınan Faiz
215.735 416.089
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.184.414 4.122.018
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.184.414 4.122.018
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.785.106 18.020.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 29.969.520 22.142.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 30.017.820 23.785.106
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 4.065.948 7.169.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.065.948 7.169.715
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 35.967 37.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 35.967 37.267
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 49.705 17.169
Peşin Ödenmiş Giderler
12 51.924 51.948
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 51.924 51.948
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 30.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 30.019
ARA TOPLAM
34.221.364 31.091.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.221.364 31.091.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 344 344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.750.000 2.750.000
Maddi Duran Varlıklar
14 411.949 115.233
Mobilya ve Demirbaşlar
411.949 115.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.861.205 6.461.994
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
6.858.274 6.456.837
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.931 5.157
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 3.197
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.197
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.023.498 9.330.768
TOPLAM VARLIKLAR
44.244.862 40.421.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 408.639 511.261
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 408.639 511.261
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 616.225 957.143
Diğer Borçlar
9 668.591 849.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 668.591 849.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 179.300 165.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 179.300 165.801
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 471.882 916.462
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
2.344.637 3.400.282
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.344.637 3.400.282
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.510.908 2.286.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.510.908 2.286.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 107.316 26.912
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.618.224 2.313.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.962.861 5.713.402
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.282.001 34.708.590
Ödenmiş Sermaye
30 5.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.178.483 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 722.629 668.074
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 722.629 668.074
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 1.728.151 1.728.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.005.522 -1.060.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 892.011 892.011
Yasal Yedekler
892.011 892.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 23.526.713 16.023.679
Net Dönem Karı veya Zararı
39 4.462.165 7.446.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.282.001 34.708.590
TOPLAM KAYNAKLAR
44.244.862 40.421.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 -980.730 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.799 27.360.799
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 5.500.000 4.178.483 -980.730 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.799 27.360.799
Transferler
334.555 6.909.667 -7.244.222 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,39 -79.347 2.190.808 2.111.461 2.111.461
Dönem Karı (Zararı)
39 2.190.808 2.190.808 2.190.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -79.347 -79.347 -79.347
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 -1.060.077 827.171 17.835.875 2.190.808 29.472.260 29.472.260
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590
Transferler
7.446.343 -7.446.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,39 54.555 4.462.165 4.516.720 4.516.720
Dönem Karı (Zararı)
39 4.462.165 4.462.165 4.462.165
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 54.555 54.555 54.555
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
56.691 56.691 56.691
Dönem Sonu Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.005.522 892.011 23.470.022 4.462.165 39.282.001 39.282.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.462.165 2.190.808 2.524.954 923.098
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.555 -79.348 0 -79.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 69.942 -101.728 -101.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 -15.387 22.380 0 22.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 -15.387 22.380 22.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.555 -79.348 0 -79.348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.516.720 2.111.460 2.524.954 843.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.516.720 2.111.460 2.524.954 843.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866230


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,69% Hacim : 15.100 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.394 03.08.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.402
8,4189 Değişim: 0,85%
Düşük 8,2921 03.08.2021 Yüksek 8,4455
Açılış: 8,3479
9,9906 Değişim: 0,68%
Düşük 9,8542 03.08.2021 Yüksek 10,0427
Açılış: 9,9231
489,82 Değişim: 0,64%
Düşük 482,54 03.08.2021 Yüksek 492,46
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.