KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 20:11
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 3.116.207 2.273.740
Satışların Maliyeti
31 -613.968 -494.375
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.502.239 1.779.365
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.502.239 1.779.365
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.030.794 -855.360
Pazarlama Giderleri
28 -621.374 -583.168
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -559.186 -443.641
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 106.462 252.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -26.971 -52.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
370.376 96.928
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 108.793 142.004
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
479.169 238.932
Finansman Gelirleri
36 1.972.324 1.236.670
Finansman Giderleri
36 -86.343 -50.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.365.150 1.425.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-427.939 -157.612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -406.138 -133.619
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -21.801 -23.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.937.211 1.267.709
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.937.211 1.267.709
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.937.211 1.267.709
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,35220000 0,23050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.128.945 3.777.063
Dönem Karı (Zararı)
1.937.211 1.267.709
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 1.937.211 1.267.709
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
700.880 807.130
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-17 547.716 441.114
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -287 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -287
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 145.299 588.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 588.062
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
145.299
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36 -83.591 -289.597
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 86.343 -233.914
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -89.791 49.702
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 26.971 42.166
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -107.114 -147.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 21.801 23.993
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
69.942 43.558
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.937.584 2.314.983
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.122.548 2.638.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.122.548 2.638.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.500 21.725
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 21.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.500 578
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.849 -12.901
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 1.681 -6.150
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -219.083 3.389
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -219.083 3.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -246.611 130.543
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -752.505 -470.556
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -752.505 -470.556
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 31.882 38.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 21 -28.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 21 -24.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -3.598
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.575.675 4.389.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -526.264 -165.339
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
79.534 -447.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-768.383 -707.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-17 -768.383 -707.463
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -26.858 -3.643
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -741.525 -703.820
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.448 184.211
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-86.343 -49.702
Alınan Faiz
89.791 233.913
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.364.010 3.253.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.364.010 3.253.811
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.716.451 17.961.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 28.080.461 21.214.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 28.154.073 23.785.106
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 3.047.167 7.169.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.047.167 7.169.715
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 35.767 37.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 35.767 37.267
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 19.018 17.169
Peşin Ödenmiş Giderler
12 50.394 51.948
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 50.394 51.948
Diğer Dönen Varlıklar
29 29.998 30.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29.998 30.019
ARA TOPLAM
31.336.417 31.091.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.336.417 31.091.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 344 344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.750.000 2.750.000
Maddi Duran Varlıklar
14 126.219 115.233
Mobilya ve Demirbaşlar
126.219 115.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.666.213 6.461.994
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
6.662.085 6.456.837
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 4.128 5.157
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.070 3.197
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.070 3.197
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.545.846 9.330.768
TOPLAM VARLIKLAR
40.882.263 40.421.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 292.178 511.261
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 292.178 511.261
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 710.531 957.143
Diğer Borçlar
9 97.109 849.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 97.109 849.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 197.683 165.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 197.683 165.801
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 390.197 916.462
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.687.698 3.400.282
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.687.698 3.400.282
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.431.507 2.286.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.431.507 2.286.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 62.702 26.912
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.494.209 2.313.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.181.907 5.713.402
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.700.356 34.708.590
Ödenmiş Sermaye
30 5.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.178.483 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 722.629 668.074
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 722.629 668.074
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 1.728.151 1.728.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.005.522 -1.060.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 892.011 892.011
Yasal Yedekler
892.011 892.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 23.470.022 16.023.679
Net Dönem Karı veya Zararı
39 1.937.211 7.446.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.700.356 34.708.590
TOPLAM KAYNAKLAR
40.882.263 40.421.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.926.207 7.244.223 27.360.800 27.360.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
42.390 42.390 42.390
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.968.599 7.244.223 27.403.190 27.403.190
Transferler
30 7.201.833 -7.244.223 -42.390 -42.390
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
39 1.267.709 1.267.709 1.267.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 33.976 33.976 33.976
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 492.616 18.170.430 1.267.709 28.662.485 28.662.485
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590
Transferler
30 7.446.343 -7.446.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
39 1.937.211 1.937.211 1.937.211
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 54.555 54.555 54.555
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.005.522 892.011 23.470.022 1.937.211 36.700.356 36.700.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.937.211 1.267.709
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.555 33.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 69.942 43.558
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 -15.387 -9.583
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 -15.387 -9.583
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.555 33.975
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.991.766 1.301.684
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.991.766 1.301.684http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847499


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.392 Değişim: 0,71% Hacim : 19.692 Mio.TL Son veri saati : 15:27
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.387
16,3209 Değişim: 1,52%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3543
Açılış: 16,0758
17,4053 Değişim: 0,63%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4668
Açılış: 17,2966
973,56 Değişim: 0,76%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.