KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2020 - 19:41
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 15.672.440 11.527.717
Satışların Maliyeti
31 -2.366.178 -1.873.225
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.306.262 9.654.492
BRÜT KAR (ZARAR)
13.306.262 9.654.492
Genel Yönetim Giderleri
28 -3.679.830 -2.543.575
Pazarlama Giderleri
28 -2.655.227 -2.305.481
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -1.940.482 -1.551.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 248.508 219.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -145.118 -153.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.134.113 3.319.080
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 969.263 304.346
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -391.175 -4.586
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.712.201 3.618.840
Finansman Gelirleri
36 4.105.531 7.212.168
Finansman Giderleri
36 -1.452.808 -2.198.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.364.924 8.632.484
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-918.581 -1.310.906
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.133.820 -1.278.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 215.239 -32.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.446.343 7.321.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.446.343 7.321.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.446.343 7.321.578
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,35390000 1,33120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.014.987 7.831.031
Dönem Karı (Zararı)
7.446.343 7.321.578
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 7.446.343 7.321.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.061.978 531.292
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-17 1.913.890 1.549.062
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 12.311 -14.772
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.311 -14.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 284.505 393.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 284.505 393.285
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36 -655.222 -969.427
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -691.466 -1.058.988
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 83.250 134.946
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 106.299 902
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -153.305 -46.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -250.000 -275.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -250.000 -275.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -237.621 -137.453
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13-17 -5.885 -14.403
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13-17 -5.885 -14.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.245.962 -56.054
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 288.877
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.406.986 -629.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.406.986 -629.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 18.254 25.372
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 38.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 18.254 -13.001
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -7.606 7.551
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.740 -14.322
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 491.310 54.732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 491.310 54.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 477.543 104.501
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 164.205 163.240
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 164.205 163.240
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 40.967 -46.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -21.909 -10.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -21.909 -6.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -4.322
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.262.359 7.796.816
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 752.628 34.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.028.487 -2.682.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-17 9.964
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 9.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-17 -3.028.487 -2.692.237
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -81.604
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.946.883 -2.692.237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.411 806.206
Ödenen Temettüler
-650.000 0
Ödenen Faiz
-83.250 -134.946
Alınan Faiz
666.839 941.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.920.089 5.954.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.920.089 5.954.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.840.389 12.826.507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 23.760.478 18.781.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 23.785.106 18.840.389
Ticari Alacaklar
7 7.169.715 4.880.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.169.715 4.880.840
Diğer Alacaklar
9 37.267 55.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 37.267 55.521
Stoklar
10 17.169 9.563
Peşin Ödenmiş Giderler
12 51.948 52.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 51.948 52.844
Diğer Dönen Varlıklar
29 30.019 8.110
ARA TOPLAM
31.091.224 23.847.267
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.091.224 23.847.267
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 344 843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 344 843
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.750.000 2.500.000
Maddi Duran Varlıklar
14 115.233 76.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.461.994 5.380.214
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.461.994 5.380.214
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.197 561
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.197 561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.330.768 7.958.150
TOPLAM VARLIKLAR
40.421.992 31.805.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 511.261 173.256
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 511.261 173.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 957.143 479.600
Diğer Borçlar
9 849.615 685.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 849.615 685.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 165.801 124.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 165.801 124.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 916.462 163.834
ARA TOPLAM
3.400.282 1.626.934
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.400.282 1.626.934
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.286.208 1.922.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.286.208 1.922.355
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 26.912 264.533
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.313.120 2.186.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.713.402 3.813.822
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.708.590 27.991.595
Ödenmiş Sermaye
30 5.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.178.483 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 668.074 747.422
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 668.074 747.422
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 1.728.151 1.728.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.060.077 -980.729
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 892.011 546.021
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 16.023.679 9.698.091
Net Dönem Karı veya Zararı
39 7.446.343 7.321.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.708.590 27.991.595
TOPLAM KAYNAKLAR
40.421.992 31.805.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -392.646 393.953 6.098.299 3.766.632 21.272.872 21.272.872
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-14.772 -14.772 -14.772
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-14.772 -14.772 -14.772
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -392.646 393.953 6.083.527 3.766.632 21.258.100 21.258.100
Transferler
30 152.068 3.614.564 -3.766.632 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-588.083 7.321.578 6.733.495 6.733.495
Dönem Karı (Zararı)
39 7.321.578 7.321.578 7.321.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -588.083 -588.083 -588.083
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.991.595 27.991.595
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.991.595 27.991.595
Diğer Düzeltmeler
5.500.000 4.178.483 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.991.595 27.991.595
Transferler
30 345.990 6.975.588 -7.321.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.348 7.446.343 7.366.995 7.366.995
Dönem Karı (Zararı)
39 7.446.343 7.446.343 7.446.343
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -79.348 -79.348 -79.348
Kar Payları
30 -650.000 -650.000 -650.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.446.343 7.321.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37 -79.348 -588.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 -101.728 -753.952
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 22.380 165.869
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 22.380 165.869
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.348 -588.083
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.366.995 6.733.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.366.995 6.733.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820603


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.