KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 20:15
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 6.796.015 5.939.201 2.344.404 2.066.851
Satışların Maliyeti
31 -1.537.910 -1.286.061 -515.903 -490.061
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.258.105 4.653.140 1.828.501 1.576.790
BRÜT KAR (ZARAR)
5.258.105 4.653.140 1.828.501 1.576.790
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -2.150.253 -2.022.654 -826.864 -710.864
Pazarlama Giderleri
28,33 -1.830.300 -1.639.671 -634.293 -577.020
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28,33 -1.413.016 -1.133.659 -500.448 -396.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 217.489 169.224 11.995 7.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -65.140 -67.242 -5.838 24.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.885 -40.862 -126.947 -75.906
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 628.423 11.146 99.639 2.843
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
645.308 -29.716 -27.308 -73.063
Finansman Gelirleri
36 2.872.255 6.729.323 1.078.761 4.214.934
Finansman Giderleri
36 -1.381.921 -47.605 -1.315.547 -17.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.135.642 6.652.002 -264.094 4.124.720
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-104.062 -1.037.204 104.866 -770.444
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 0 -1.042.770 102.730 -780.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -104.062 5.566 2.136 9.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.031.580 5.614.798 -159.228 3.354.276
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.031.580 5.614.798 -159.228 3.354.276
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.031.580 5.614.798 -159.228 3.354.276
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00370000 0,01020000 -0,00030000 0,00610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.161.724 8.494.094
Dönem Karı (Zararı)
2.031.580 5.614.798
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.031.580 5.614.798
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
894.031 645.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,17 1.394.715 1.134.768
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35 8.195 10.038
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 8.195 10.038
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.850 202.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 140.850 202.588
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-565.924 -683.183
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -553.588 -661.514
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
92.924 24.804
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 43.136 54.053
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -148.396 -100.526
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 104.062 -5.566
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-86.139 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -86.139
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-101.728 -13.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.731.397 1.678.939
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.075.985 1.833.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.075.985 1.833.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
106.778 -2.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 106.778 -2.344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.347 11.476
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -92.803 -3.293
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 53.605 -21.921
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 53.605 -21.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 45.650 194.168
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -421.128 -267.288
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-421.128 -267.288
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -18.881 -39.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.156 -26.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.558 -21.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.598 -4.321
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.657.008 7.939.332
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-165.339 -128.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-329.945 683.391
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.203.120 -2.023.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.203.120 -2.023.522
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.134 -9.172
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -2.169.986 -2.014.350
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
460.664 636.710
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
30 -92.924 -24.804
Alınan Faiz
30 553.588 661.514
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.419.268 7.107.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.419.268 7.107.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 17.961.121 12.410.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 21.380.389 19.517.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 21.450.450 18.020.039
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 1.804.854 4.880.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.804.854 4.880.840
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 3.847 110.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 55.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.847 55.521
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 8.216 9.563
Peşin Ödenmiş Giderler
12 132.485 42.330
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
132.485 42.330
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 194.708 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 26.072 10.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26.072 10.514
ARA TOPLAM
23.620.632 23.073.911
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.620.632 23.073.911
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
344 344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.500.000 2.500.000
Maddi Duran Varlıklar
14 77.952 76.532
Diğer Maddi Duran Varlıklar
77.952 76.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.192.821 5.380.214
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.192.821 5.380.214
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.128 479
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.128 479
Diğer Duran Varlıklar
Zorunlu Alan 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
Zorunlu Alan 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.774.245 7.957.569
TOPLAM VARLIKLAR
32.394.877 31.031.480
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 191.152 137.546
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 32.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 158.814 137.546
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 600.435 554.784
Diğer Borçlar
9 148.910 570.041
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 148.910 570.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 85.954 124.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 85.954 124.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 165.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 3.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.598
ARA TOPLAM
1.026.451 1.556.142
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.026.451 1.556.142
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.688.746 1.829.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.688.746 1.829.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 366.648 284.942
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.055.394 2.114.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.081.845 3.670.680
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.313.032 27.360.800
Ödenmiş Sermaye
30 5.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.178.483 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -1.060.077 -980.729
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.060.077 -980.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.060.077 -980.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 827.171 492.616
Yasal Yedekler
827.171 492.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 17.835.875 10.926.208
Net Dönem Karı veya Zararı
39 2.031.580 7.244.222
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.313.032 27.360.800
TOPLAM KAYNAKLAR
32.394.877 31.031.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 -392.646 340.549 7.404.598 3.688.449 20.719.433 20.719.433
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 3.646.059 -3.688.449 -42.390 -42.390
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -10.178 5.614.798 5.604.620 5.604.620
Dönem Karı (Zararı)
30 5.614.798 5.614.798 5.614.798
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -10.178 -10.178 -10.178
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 -402.825 340.549 11.050.657 5.614.798 26.281.663 26.281.663
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.800 27.360.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.800 27.360.800
Transferler
30 334.555 6.909.667 -7.244.222 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -79.348 2.031.580 1.952.232 1.952.232
Dönem Karı (Zararı)
2.031.580 2.031.580 2.031.580
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.348 -79.348 -79.348
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 -1.060.077 827.171 17.835.875 2.031.580 29.313.032 29.313.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.031.580 5.614.798 -159.228 3.354.276
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-79.348 -10.178 0 -32.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 -101.728 -13.049 0 -41.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 22.380 2.871 0 9.086
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
37 22.380 2.871 0 9.086
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.348 -10.178 0 -32.214
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.952.232 5.604.620 -159.228 3.322.062
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.952.232 5.604.620 -159.228 3.322.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795685


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5559 Değişim: 0,03%
Düşük 32,4062 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,8896 Değişim: 0,07%
Düşük 34,7192 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.430,15 Değişim: 0,00%
Düşük 2.415,64 24.04.2024 Yüksek 2.445,33
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.