KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:20
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 5.939.201 5.058.142 2.066.851 1.503.610
Satışların Maliyeti
28 -1.286.061 -1.099.315 -490.061 -410.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.653.140 3.958.827 1.576.790 1.092.645
BRÜT KAR (ZARAR)
4.653.140 3.958.827 1.576.790 1.092.645
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.022.654 -1.802.955 -710.864 -535.273
Pazarlama Giderleri
29 -1.639.671 -1.428.261 -577.020 -539.196
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -1.133.659 -881.108 -396.975 -311.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 169.224 371.057 7.898 94.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -67.242 -151.018 24.265 64.372
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-40.862 66.542 -75.906 -134.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 11.146 7.645 2.843 1.975
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.716 74.187 -73.063 -132.346
Finansman Gelirleri
33 6.729.322 873.875 4.214.934 295.697
Finansman Giderleri
33 -47.605 -363.841 -17.151 -11.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.652.001 584.221 4.124.720 152.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.037.204 285.588 -770.444 109.824
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.042.770 -780.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 5.566 285.588 9.718 109.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.614.797 869.809 3.354.276 262.105
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.614.797 869.809 3.354.276 262.105
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 5.614.797 869.809 3.354.276 262.105
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 1,02090000 0,15810000 0,60990000 0,04770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -48.120 6.036.971 -3.060.389 1.896.001 14.502.948 14.502.948
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
48.120 1.896.001 -1.896.001 48.120 48.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.318 -1.111.920 -1.209.238 -1.209.238
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -97.318 6.036.971 -1.164.389 -1.111.920 13.341.830 13.341.830
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -392.646 340.549 7.404.598 3.688.449 20.719.433 20.719.433
Transferler
3.646.059 -3.688.449 -42.390 -42.390
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.178 5.614.798 5.604.620 5.604.620
Dönem Karı (Zararı)
5.614.798 5.614.798 5.614.798
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.178 -10.178 -10.178
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 -402.825 340.549 11.050.657 5.614.798 26.281.663 26.281.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.494.094 2.331.447
Dönem Karı (Zararı)
5.614.798 869.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
645.596 392.022
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 1.134.768 945.245
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.038 62.736
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.038 62.736
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
202.588 28.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 202.588 28.013
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 -683.183 -378.500
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-661.514 -363.057
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 24.804 27.390
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
54.053 33.781
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-100.526 -76.614
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -5.566 -285.588
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.049 20.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.678.939 1.239.038
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.833.362 1.837.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.833.362 1.837.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.344 32.659
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 11.476 22.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.293 13.559
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -21.921 26.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.921 26.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 194.168 -298.227
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.288 -275.325
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-267.288 -275.325
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -39.193 -88.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.028 -31.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-21.707 -28.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.321 -3.105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.939.333 2.500.868
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -128.629 -169.421
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
683.390
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.023.522 -2.003.006
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -2.023.522 -2.003.006
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.172 -21.421
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.014.350 -1.981.585
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
636.710 240.138
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
33 -24.804 -27.390
Alınan Faiz
33 661.514 363.057
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-95.529
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.107.282 568.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.107.282 568.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.410.248 10.943.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 19.517.530 11.512.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.614.797 869.809 3.354.276 262.105
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.178 16.093 -32.214 49.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 -13.049 20.116 -41.300 62.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.871 -4.023 9.086 -12.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 2.871 -4.023 9.086 -12.455
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.178 16.093 -32.214 49.819
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.604.619 885.902 3.322.062 311.924
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.604.619 885.902 3.322.062 311.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 19.609.556 12.418.234
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
Not.10 2.314.095 4.147.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 - 37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 2.314.095 4.147.457
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 83.237 80.893
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 - 37 77.713 38.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 5.524 42.520
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
Not.13 5.638 17.114
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 30.245 30.400
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 30.195 8.488
ARA TOPLAM
22.072.966 16.702.586
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.072.966 16.702.586
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
Not.10 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 344 344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 344 344
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 2.225.000 2.225.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 91.725 116.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 5.106.086 4.192.568
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 5.106.086 4.192.568
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 3.450 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
Not.35 0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
Zorunlu Alan 7.426.605 6.534.329
TOPLAM VARLIKLAR
Zorunlu Alan 29.499.571 23.236.915
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
Not.10 96.558 118.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 - 37 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 96.558 118.479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 627.842 433.674
Diğer Borçlar
Not.11 160.369 427.658
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 - 37 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 160.369 427.658
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 93.799 132.991
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.15 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.15 93.799 132.991
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 731.967 128.629
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.387 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
41.387 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 4.322
ARA TOPLAM
1.751.922 1.245.753
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.751.922 1.245.753
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.054.779 852.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.054.779 852.191
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 411.207 419.538
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.465.986 1.271.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.217.908 2.517.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 26.281.663 20.719.433
Ödenmiş Sermaye
5.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
4.178.483 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-402.825 -392.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-402.825 -392.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-402.825 -392.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
340.549 340.548
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.050.658 7.404.599
Net Dönem Karı veya Zararı
5.614.798 3.688.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.281.663 20.719.433
TOPLAM KAYNAKLAR
29.499.571 23.236.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716397


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.698 Değişim: 1,57% Hacim : 24.660 Mio.TL Son veri saati : 10:55
Düşük 9.617 17.04.2024 Yüksek 9.705
Açılış: 9.617
32,5342 Değişim: 0,25%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,6230 Değişim: 0,23%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.491,95 Değişim: 0,22%
Düşük 2.481,74 17.04.2024 Yüksek 2.497,20
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.