KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 17:12
KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 550.000 -539 -766.663 -849.946 932.852 932.852
Transferler
550.000 -550.000 -849.946 849.946 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.677 -228.338 -231.015 -231.015
Sermaye Avansı
66.000 66.000 66.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 66.000 -3.216 -1.616.609 -228.338 767.837 767.837
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.550.000 0 -12.267 -1.616.609 1.992.566 5.913.690 5.913.690
Transferler
1.992.566 -1.992.566 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.075 3.821.744 3.828.819 3.828.819
Dönem Sonu Bakiyeler
5.550.000 0 -5.192 375.957 3.821.744 9.742.509 9.742.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.944.744 179.726
Dönem Karı (Zararı)
3.821.744 -228.338
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.821.744 -228.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.152.893 11.977
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.453 1.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 9.708 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.708 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.141.732 10.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.726.509 396.087
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -7.134.826 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-404.359 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-404.359 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 138.494 407.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.274 10.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -46.041 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.051 -22.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.751.872 179.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-192.872 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.000 -431.157
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 0 66.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 140.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -497.157
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 0 -497.157
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.804.744 -251.431
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.804.744 -251.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.005.404 565.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 200.660 313.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 200.660 3.005.404
Finansal Yatırımlar
5 10.334.825 3.199.999
Diğer Alacaklar
493.956 228.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 493.685 86.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 271 141.832
Peşin Ödenmiş Giderler
6 373.981 28.529
Diğer Dönen Varlıklar
14 215.088 143.918
ARA TOPLAM
11.618.510 6.605.941
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.618.510 6.605.941
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 4.126 4.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.834 2.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 44.257 44.802
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.217 52.215
TOPLAM VARLIKLAR
11.668.727 6.658.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 140.000
Ticari Borçlar
7 109.295 101.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 368.443 93.293
Diğer Borçlar
55.609 101.650
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 52.057 101.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.552 170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.142.951 192.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 62.834 196.108
ARA TOPLAM
1.879.132 684.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.879.132 684.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
33.780 32.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 33.780 32.916
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 13.306 26.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.086 59.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.926.218 744.466
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.742.509 5.913.690
Ödenmiş Sermaye
15 5.550.000 5.550.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.192 -12.267
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.192 -12.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.192 -12.267
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
375.957 -1.616.609
Net Dönem Karı veya Zararı
3.821.744 1.992.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.742.509 5.913.690
TOPLAM KAYNAKLAR
11.668.727 6.658.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.355.410 0
Satışların Maliyeti
16 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.355.410 0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.355.410 0
Genel Yönetim Giderleri
17 1.355.624 209.356
Pazarlama Giderleri
17 259.480 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.270 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 12.426 475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.987.210 209.831
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 235.996 15
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.223.206 209.846
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
20 4.670 7.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.227.876 217.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.141.732 10.523
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 1.142.956 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.224 10.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.369.608 228.368
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.369.608 228.368
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.369.608 228.368
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.613 -4.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -8.844 -3.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -1.769 -669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.769 -669
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.613 -4.015
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.358.995 224.353
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.358.995 224.353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027304


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8219 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1120 Değişim: -0,27%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.448,99 Değişim: -1,64%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.