KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 19:57
KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 0 0 -766.663 -766.663 433.337 0 433.337
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-766.663 766.663 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.804 -267.965 -267.965 265.161 0 265.161
Sermaye Arttırımı
300.000 300.000 300.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
138.000 138.000 138.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 138.000 2.804 -766.663 -267.965 -1.034.628 606.176 606.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-431.623 0
Dönem Karı (Zararı)
-267.965 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-175.337 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 3.307 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.233 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.233 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.464 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -187.588 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 247 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.679 0
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 158.800 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -150.000 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -38.340 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.314 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 35.183 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 13.936 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 34.197 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.783 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 2.807 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -22.590 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-431.623 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.940 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10 4.940 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
938.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
300.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 300.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 500.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 138.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
511.317 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
511.317 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.841 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 617.158 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 617.158 105.841
Finansal Yatırımlar
5 0 158.800
Ticari Alacaklar
6 150.000 0
Diğer Alacaklar
41.410 3.070
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 7 41.286 3.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 124 0
Peşin Ödenmiş Giderler
79.000 56.686
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 58.005 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.995 56.686
Diğer Dönen Varlıklar
13 122.550 99.960
ARA TOPLAM
1.010.118 424.357
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.010.118 424.357
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 7.608 14.189
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 8.531 10.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 249.832 62.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
265.971 87.578
TOPLAM VARLIKLAR
1.276.089 511.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 139.942 0
Ticari Borçlar
62.058 26.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6 0 10.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 62.058 16.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 44.622 30.686
Diğer Borçlar
38.031 3.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7 36.661 2.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.370 1.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 12.511 9.704
ARA TOPLAM
297.164 71.099
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.164 71.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 364.522 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.227 7.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 8.227 7.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
372.749 7.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
669.913 78.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
606.176 433.337
Ödenmiş Sermaye
14 1.500.000 1.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
14 138.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.804 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.804 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.804 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-766.663 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-267.965 -766.663
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
606.176 433.337
TOPLAM KAYNAKLAR
1.276.089 511.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -567.585 0 -171.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 126.281 0 -39.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.668 0 -5.211
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-446.972 0 -216.226
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.960 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -247 0 -60
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-443.259 0 -216.286
Finansman Giderleri
-12.294 0 -12.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-455.553 0 -228.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
187.588 0 43.058
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 187.588 0 43.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.965 0 -185.522
DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.965 0 -185.522
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-267.965 0 -185.522
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.804 0 1.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 3.505 0 1.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-701 0 -368
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-701 0 -368
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.804 0 1.473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-265.161 0 -184.049
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-265.161 0 -184.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869217


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,3951 Değişim: -0,99%
Düşük 13,3605 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,2129 Değişim: -0,68%
Düşük 15,1666 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
793,06 Değişim: 0,46%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.