KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 23:22
KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 -766.663 -766.663 433.337 433.337
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-766.663 766.663 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.331 -82.443 -82.433 81.112 81.112
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
300.000 300.000 300.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 300.000 1.331 1.331 -766.663 -82.443 -849.106 652.225 652.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.238
Dönem Karı (Zararı)
-82.443
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-140.461
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.853
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.029
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -144.530
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
112.666
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 158.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -155.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.763
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -56.656
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 100.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 25.251
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 30.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -5.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 13.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-110.238
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 5.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
300.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
194.762
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
194.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 300.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 300.603 105.841
Finansal Yatırımlar
5 158.800
Ticari Alacaklar
6 155.900
Diğer Alacaklar
1.307 3.070
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.307 3.070
Peşin Ödenmiş Giderler
113.342 56.686
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 88.405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 24.937 56.686
Diğer Dönen Varlıklar
13 105.315 99.960
ARA TOPLAM
676.467 424.357
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
676.467 424.357
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 8.106 14.189
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 9.487 10.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 207.142 62.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
224.735 87.578
TOPLAM VARLIKLAR
901.202 511.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
127.694 26.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-6 10.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 127.694 16.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 55.937 30.686
Diğer Borçlar
34.004 3.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 32.634 2.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.370 1.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 23.478 9.704
ARA TOPLAM
241.113 71.099
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.113 71.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.864 7.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 7.864 7.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.864 7.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
248.977 78.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
652.225 433.337
Ödenmiş Sermaye
14 1.200.000 1.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.331
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 1.331
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-766.663
Net Dönem Karı veya Zararı
-82.443 -766.663
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
652.225 433.337
TOPLAM KAYNAKLAR
901.202 511.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
17 -396.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 166.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-230.746
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.960
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-226.973
Finansman Giderleri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-226.973
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
144.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 144.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-82.443
DÖNEM KARI (ZARARI)
-82.443
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-82.443
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 1.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -333
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.331
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.112
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-81.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848391


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6405 Değişim: -0,34%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,4905 Değişim: -0,38%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
783,26 Değişim: -0,20%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.