" />

KAP ***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:44
KAP ***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 2.088.427.284 2.088.427.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
220.286.274 220.286.274 220.286.274
Dönem Karı (Zararı)
220.286.274 220.286.274 220.286.274
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 220.286.274 2.308.713.558 2.308.713.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
261.540.170
Dönem Karı (Zararı)
220.286.274
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-226.687.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 100.906
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-567.084
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-226.221.140
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -226.221.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
267.664.713
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-695.658
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -24.715.035
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3 -8.099.122
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.132.524
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3 299.181.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.125.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
261.263.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
276.501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.284.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.368.918
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.915.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
242.256.061
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
567.051
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
242.823.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.501.831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
252.324.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 252.324.943 9.501.831
Ticari Alacaklar
695.658 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
695.658 0
Diğer Alacaklar
0 56.597.224
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 56.597.224
Peşin Ödenmiş Giderler
3 8.141.788 43.208
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 8.141.788 43.208
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
69.525 0
Diğer Dönen Varlıklar
10.660.218 0
ARA TOPLAM
271.892.132 66.142.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
271.892.132 66.142.263
DURAN VARLIKLAR

Stoklar
3 50.514.317 25.799.282
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 2.317.444.584 2.073.308.253
Maddi Duran Varlıklar
4 1.268.012 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3 542 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.369.227.455 2.099.107.535
TOPLAM VARLIKLAR
2.641.119.587 2.165.249.798
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
27.689.957 76.822.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13.016.142 76.822.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.673.815 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
276.501 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.090 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.588.574
ARA TOPLAM
31.564.122 76.822.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.564.122 76.822.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.669.374 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.669.374 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
299.172.533 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 299.081.634 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
90.899 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
300.841.907 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
332.406.029 76.822.514
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.308.713.558 2.088.427.284
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.857.496.784
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.069.500 1.857.496.784
Net Dönem Karı veya Zararı
220.286.274 -9.069.500
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.308.713.558 2.088.427.284
TOPLAM KAYNAKLAR
2.641.119.587 2.165.249.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Satışların Maliyeti
0 -5.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -5.299
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -5.299
Genel Yönetim Giderleri
-3.474.608 -1.904.543
Pazarlama Giderleri
-15.763.039 -12.178.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
-5.366.114
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
226.221.140 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
211.389.397 -10.751.878
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
211.389.397 -10.751.878
Finansman Gelirleri
9.467.110 8.935.256
Finansman Giderleri
-570.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
220.286.274 -1.816.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
220.286.274 -1.816.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
220.286.274 -1.816.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
220.286.274 -1.816.622
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,92780470 0,92789340
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
220.286.274 -1.816.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
220.286.274 -1.816.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973723


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.965 Değişim: -0,24% Hacim : 40.704 Mio.TL Son veri saati : 12:50
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0687 Değişim: 0,80%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9970 Değişim: 1,11%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0217
Açılış: 35,6018
2.523,78 Değişim: -0,21%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.