KAP ***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.09.2021 - 19:27
KAP ***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 2.088.427.284 2.088.427.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
222.673.129 222.673.129 222.673.129
Dönem Karı (Zararı)
222.673.129
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 222.673.129 2.311.100.413 2.311.100.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.467.933
Dönem Karı (Zararı)
222.673.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-226.184.796
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 36.344
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -226.221.140
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-226.221.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
98.744.285
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -9.191.740
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3 -5.697.699
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.130.027
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3 126.390.755
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.372.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.232.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
235.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.342.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.211.204
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.131.589
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.125.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.125.140
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.501.831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.626.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 96.626.971 9.501.831
Diğer Alacaklar
0 56.597.224
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 56.597.224
Peşin Ödenmiş Giderler
3 5.740.365 43.208
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.740.365 43.208
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27.896 0
Diğer Dönen Varlıklar
3.851.626 0
ARA TOPLAM
106.246.858 66.142.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.246.858 66.142.263
DURAN VARLIKLAR

Stoklar
3 34.991.022 25.799.282
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 2.306.660.982 2.073.308.253
Maddi Duran Varlıklar
4 1.174.860 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3 542 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.342.827.406 2.099.107.535
TOPLAM VARLIKLAR
2.449.074.264 2.165.249.798
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9.692.487 76.822.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.170.923 76.822.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.521.564 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
235.315 0
Diğer Borçlar
182.345 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
182.345 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
617.520 0
ARA TOPLAM
10.727.667 76.822.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.727.667 76.822.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
855.429 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
855.429 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
126.390.755 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 126.390.755 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.246.184 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.973.851 76.822.514
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.311.100.413 2.088.427.284
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.857.496.784 1.857.496.784
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.069.500 -9.069.500
Net Dönem Karı veya Zararı
222.673.129 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.311.100.413 2.088.427.284
TOPLAM KAYNAKLAR
2.449.074.264 2.165.249.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Satışların Maliyeti
5.299 5.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.299 5.299
BRÜT KAR (ZARAR)
5.299 5.299
Genel Yönetim Giderleri
-1.570.065 -1.570.065
Pazarlama Giderleri
-3.584.806 -3.563.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.636.303 1.636.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-566.596 -566.596
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
226.221.140 226.221.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
222.141.275 222.162.568
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
222.141.275 222.162.568
Finansman Gelirleri
531.854 531.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
222.673.129 222.694.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
222.673.129 222.694.422
DÖNEM KARI (ZARARI)
222.673.129 222.694.422
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
222.673.129 222.694.422
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,92780470 0,92789340
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
222.673.129 222.694.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
222.673.129 222.694.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961813


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.735 Değişim: 0,93% Hacim : 94.512 Mio.TL Son veri saati : 17:47
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5273 Değişim: -0,06%
Düşük 32,4062 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,8138 Değişim: -0,15%
Düşük 34,7192 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.431,93 Değişim: 0,07%
Düşük 2.415,64 24.04.2024 Yüksek 2.442,00
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.