KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 21:22
KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 1.370.632 -11.390.990 463.352 86.905.143 317.855 87.222.998
Transferler
23 463.352 -463.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.199.701 16.199.701
Dönem Karı (Zararı)
23 44.064.059 -4.871 9.877.822 53.937.010 53.937.010
Sermaye Arttırımı
23 45.562.404 392.543 45.954.947 45.954.947
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 894.854 86.907.157 -164.089 al Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.203.919 -14.999.241
Dönem Karı (Zararı)
23 9.877.822 -16.199.701
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.772.578 10.884.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 75.559 455.037
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.070.616 11.338.591
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.676.962 10.312.807
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-213.286 740.813
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.180.368 284.971
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-57.782 1.414.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 57.066 -655.769
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -114.848 5.003.336
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -2.932.622
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.847.297 1.967.125
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -21.164 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.268.141 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 425.547 -464.508
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -1.983.539 2.431.633
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -4.893.606 -3.973.368
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21.164 -317.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.117.962 -9.681.613
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 798.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.332.994 2.879.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 10.332.994 2.879.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.201.355 -19.880.396
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 10.576.591 -4.818.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 12.624.764 -15.061.739
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.695.342 6.837.873
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 1.093.525 35.479.801
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.921.259 -2.649.484
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 0 -155.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -4.921.259 -2.494.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -292.156 112.115
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.923.665 -27.279.429
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 -1.923.665 -27.279.429
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.968.395 -4.515.091
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 0 -6.720.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -2.968.395 2.204.909
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -465.124 -89.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.365.345 -1.375.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 366.912 -207.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 998.433 -1.167.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.223.206 -14.996.839
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -19.287 -2.402
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.487.185 -975.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.451.521 50.980
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 7.451.521 50.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-287.811 -813.036
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -273.035 -759.065
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -14.776 -53.971
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-32.650.895 -213.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.818.532 9.079.079
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.954.947 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.954.947 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.207.589
Kredilerden Nakit Girişleri
19 0 26.207.589
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.426.962 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -16.426.962 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -241.774 0
Ödenen Faiz
-5.467.679 -17.128.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.535.266 -6.895.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.535.266 -6.895.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.526.496 10.422.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.061.762 3.526.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 28.061.762 3.526.496
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 0 0
Ticari Alacaklar
3.377.598 7.986.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.377.598 7.986.955
Diğer Alacaklar
283.693 22.061.873
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 9.437.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 283.693 12.624.456
Stoklar
9 8.650.644 21.953.101
Peşin Ödenmiş Giderler
1.147.157 1.731.951
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.147.157 1.731.951
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 40.793 21.506
Diğer Dönen Varlıklar
1.380.032 1.746.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.380.032 1.746.944
ARA TOPLAM
42.941.679 59.028.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.941.679 59.028.826
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.003.279 3.452.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.003.279 3.452.199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
73.941 45.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 73.941 45.564
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 105.636.304 94.815.903
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 20.900.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 15.627.367 0
Maddi Duran Varlıklar
87.340.100 53.287.452
Arazi ve Arsalar
16 86.970.000 46.362.682
Binalar
16 0 6.650.000
Taşıtlar
16 9.930 32.996
Mobilya ve Demirbaşlar
16 360.170 241.774
Özel Maliyetler
16 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.298.454 36.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
110.361 146.074
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 110.361 146.074
Peşin Ödenmiş Giderler
242.048 804.016
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 242.048 804.016
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 4.226.958 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
236.554.521 152.683.110
TOPLAM VARLIKLAR
279.496.200 211.711.936
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.277 26.251
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.277 26.251
Banka Kredileri
19 20.303 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 34.974 26.251
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.147.074 20.884.773
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.147.074 20.884.773
Banka Kredileri
19 11.147.074 20.884.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
384.915 4.978.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 384.915 4.978.049
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 87.132 379.288
Diğer Borçlar
168.624 2.795.932
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 58.298 58.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 110.326 2.737.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.703.814 2.073.243
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 1.703.814 2.073.243
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
109.536 576.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 109.536 576.458
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.931.948 5.022.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 43.460 19.079
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.888.488 5.003.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.149.007 3.150.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 4.149.007 3.150.574
ARA TOPLAM
22.737.327 39.886.983
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.737.327 39.886.983
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.902.078 92.335.700
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.902.078 92.335.700
Banka Kredileri
19 78.879.311 92.324.697
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 1.022.767 11.003
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11.157 352.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.157 352.244
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.997.780 6.552.016
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 4.997.780 6.552.016
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
88.821 51.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 88.821 51.265
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 666.648
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.999.836 99.957.873
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.737.163 139.844.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
171.759.037 71.867.080
Ödenmiş Sermaye
23 100.000.000 54.437.596
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
23 894.854 502.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
86.743.068 42.683.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
86.743.068 42.683.880
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 86.907.157 42.843.098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -164.089 -159.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.370.632 1.370.632
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
23 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -27.127.339 -10.927.638
Net Dönem Karı veya Zararı
23 9.877.822 -16.199.701
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
171.759.037 71.867.080
TOPLAM KAYNAKLAR
279.496.200 211.711.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 6.667.784 17.248.408
Satışların Maliyeti
25 -2.961.758 -12.304.645
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.706.026 4.943.763
BRÜT KAR (ZARAR)
3.706.026 4.943.763
Genel Yönetim Giderleri
26 -8.478.138 -12.206.902
Pazarlama Giderleri
26 -159.932 -1.573.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 5.265.462 25.387.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -3.176.605 -28.398.506
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.843.187 -11.847.256
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 19.992.846 6.637.323
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 -676.667
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
28 -831.409 2.064.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.318.250 -3.821.820
Finansman Gelirleri
30 1.311.216 168.696
Finansman Giderleri
30 -5.467.679 -17.129.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.161.787 -20.782.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.283.965 4.582.994
Dönem Vergi (Gideri) Geliri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.