KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 - 19:26
KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 1.370.632 -11.390.955 -7.828.305 78.613.521 317.820 78.931.341
Transferler
23 -7.828.305 7.828.305 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 1.154.709 6.929 -24.669.940 -23.508.302 -23.508.302
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-317.855 -317.855
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-35 -35 35 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 1.370.632 -19.219.295 -24.669.940 55.105.184 55.105.184
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 1.370.632 -19.219.295 -24.669.940 55.105.184 55.105.184
Transferler
23 -24.669.940 24.669.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -16.610 -2.570 -1.340.345 -1.359.525 -1.359.525
Dönem Sonu Bakiyeler
23 54.437.596 502.311 42.826.488 -161.788 1.370.632 -43.889.235 -1.340.345 53.745.659 53.745.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-177.298 -8.804.225
Dönem Karı (Zararı)
23 -1.340.345 -6.443.850
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.903.435 -441.267
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -50.478 111.793
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-330.893 -670
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -319.028 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-11.865 -670
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.959 191.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 62.595 191.942
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -74.664 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.028 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-152.701 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -992 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 608.606 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 308.131 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -1.068.446 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.096 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -419.626
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -419.626
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -2.391.616 -324.706
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-16.610 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.066.482 -1.919.108
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.146.331 -459.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 6.146.331 -459.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.640 4.927.441
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -185.716 -118.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 82.076 5.045.966
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -205.890 -25.179.366
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 642.186 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-211.556 2.644.927
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 0 2.644.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -211.556 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -311.890 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-274.633 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 -274.633 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-215.509 16.147.796
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 992
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -216.501 16.147.796
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
188.746 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.587.663 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 43.408 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -1.631.071 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-177.298 -8.804.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
103.569 -399.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.000 9.101
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 131.000 9.101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.431 -327.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -24.431 -327.538
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -80.944
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.037.105 -119.653
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.037.105 -119.653
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -3.037.105 -119.653
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.110.834 -9.323.259
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.110.834 -9.323.259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.526.496 10.422.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
415.662 1.098.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 415.662 3.526.496
Finansal Yatırımlar
6 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 0 0
Ticari Alacaklar
7 3.146.976 7.986.955
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.146.976 7.986.955
Diğer Alacaklar
8 21.842.792 22.061.873
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 10.002.713 9.437.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.840.079 12.624.456
Stoklar
9 21.953.101 21.953.101
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.136.729 1.731.951
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.136.729 1.731.951
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 0 21.506
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.762.331 1.746.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.762.331 1.746.944
ARA TOPLAM
50.257.591 59.028.826
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.257.591 59.028.826
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
7 3.752.305 3.452.199
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.752.305 3.452.199
Diğer Alacaklar
8 45.564 45.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 45.564 45.564
Stoklar
9 73.460.198 73.326.292
Maddi Duran Varlıklar
16 53.243.806 53.287.452
Arazi ve Arsalar
16 46.362.682 46.362.682
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16 0 0
Binalar
16 6.611.337 6.650.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 0 0
Taşıtlar
16 20.818 32.996
Mobilya ve Demirbaşlar
16 248.969 241.774
Özel Maliyetler
16 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 0 36.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 136.629 146.074
Diğer Haklar
18 136.629 146.074
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
831.267 804.016
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 831.267 804.016
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 6.452.683 4.061.067
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
138.018.161 135.254.566
TOPLAM VARLIKLAR
188.275.752 194.283.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.067.978 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 10.067.978 0
Banka Kredileri
19 10.067.978 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 21.350.896 20.911.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.350.896 20.911.024
Banka Kredileri
19 21.350.896 20.884.773
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 26.251
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 4.855.650 4.978.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.855.650 4.978.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 67.398 379.288
Diğer Borçlar
8 2.920.518 2.795.932
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 58.298 58.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.862.220 2.737.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 1.771.359 2.073.243
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 1.771.359 2.073.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 765.204 576.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 765.204 576.458
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.947.751 5.022.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 19.079 19.079
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.928.672 5.003.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.617.223 3.150.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.617.223 3.150.574
ARA TOPLAM
48.363.977 39.886.983
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.363.977 39.886.983
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 79.459.262 92.335.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 79.459.262 92.335.700
Banka Kredileri
19 79.459.262 92.324.697
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 11.003
Diğer Borçlar
8 11.157 352.244
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.157 352.244
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 6.579.267 6.552.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 116.430 51.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 116.430 51.265
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.166.116 99.291.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
134.530.093 139.178.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.745.659 55.105.184
Ödenmiş Sermaye
23 54.437.596 54.437.596
Sermaye Düzeltme Farkları
23 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
23 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 502.311 502.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 42.664.700 42.683.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.664.700 42.683.880
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 42.826.488 42.843.098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -161.788 -159.218
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Yasal Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -43.889.235 -19.219.295
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -1.340.345 -24.669.940
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.745.659 55.105.184
TOPLAM KAYNAKLAR
188.275.752 194.283.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 0 89.754
Satışların Maliyeti
25 0 -445.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -355.987
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -355.987
Genel Yönetim Giderleri
26 -1.932.581 -3.303.242
Pazarlama Giderleri
26 -68.268 -833.793
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 6.369.217 25.860.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -4.266.169 -23.398.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.199 -2.031.033
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 171.047 546.292
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 -171.490
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
273.246 -1.656.231
Finansman Gelirleri
30 14.744 121.610
Finansman Giderleri
30 -4.014.541 -5.233.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.726.551 -6.768.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.386.206 324.706
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 2.386.206 324.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.340.345 -6.443.850
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.340.345 -6.443.850
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -473.895
Ana Ortaklık Payları
-1.340.345 -5.969.955
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.180 -5.263
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -21.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -3.295 -6.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 5.410 1.484
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 5.410 1.484
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.180 -5.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.359.525 -6.449.113
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -473.895
Ana Ortaklık Payları
-1.359.525 -5.975.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850012


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.540 Değişim: -1,44% Hacim : 45.768 Mio.TL Son veri saati : 12:53
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.646
Açılış: 9.645
32,4857 Değişim: 0,23%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4896
Açılış: 32,411
34,5809 Değişim: 0,25%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,5902
Açılış: 34,4942
2.475,03 Değişim: -0,33%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.