KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 21:20
KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 42.757.323 42.757.323 -102.183 42.655.140 23 1.370.632 18.177.093 -14.427.879 3.749.214 75.311.461 155.580 75.467.041
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23 -14.427.879 14.427.879 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.068.934 -1.068.934 -4.697 -1.073.631 23 -438.472 -438.472 -1.512.103 -258.921 -1.771.024
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.218.798 317.677 41.688.389 41.688.389 -106.880 41.581.509 23 1.370.632 3.749.214 -438.472 3.310.742 73.799.358 -103.341 73.696.017
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.437.596 502.311 41.688.389 41.688.389 -166.147 41.522.242 23 1.370.632 1.866.226 -7.495.082 -5.628.856 92.203.925 317.820 92.521.745
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
23 -35 -35 -35 35 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23 -7.495.082 7.495.082 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-157 -157 23 -17.381.842 -17.381.842 -17.381.999 -1.207.410 -18.589.409
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay S 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
54.437.596 502.311 41.688.389 41.688.389 -166.304 41.522.085 23 1.370.632 -5.628.891 -17.381.842 -5.628.891 74.821.891 -889.555 73.932.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.934.925 11.686.409
Dönem Karı (Zararı)
-18.584.971 -697.393
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-18.584.971 -697.393
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-988.901 -275.711
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 405.675 206.592
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 2.248.592 21.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 -386.929 21.050
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 2.635.521
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29 -38.148 409.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
29 -38.148 409.673
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -3.605.020 -913.026
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.669.790 12.659.513
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.288.071 6.104.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.288.071 6.104.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,12 8.400.952 4.883.419
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 8.328.606 -2.670.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,11,12 72.346 7.553.642
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -32.906.552 5.587.911
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.571.864 -1.101.738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -117.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.689.065 -1.101.738
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10 24.560.562
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 24.560.562
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,12 5.754.893 -2.814.699
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 1.817.000 1.899.026
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,11,12 3.937.893 -4.713.725
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.904.082 11.686.409
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -30.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-352.298 -6.759.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,18 17.473 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,18 17.473
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,18 -369.771 -6.759.645
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,18 -369.771 -6.759.645
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.108.076 -3.629.516
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 2.108.076
Kredilerden Nakit Girişleri
19 2.108.076
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -3.629.516
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -3.629.516
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.179.147 1.297.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.179.147 1.297.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.422.182 953.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.243.035 2.250.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.243.035 10.422.182
Finansal Yatırımlar
6 836.429 798.281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
836.429 798.281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 836.429 798.281
Ticari Alacaklar
7 9.773.395 8.968.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.773.395 8.968.315
Diğer Alacaklar
8 25.641.867 26.716.476
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 25.495.346 26.495.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 146.521 221.364
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0
Stoklar
9 31.066.067 31.041.052
Peşin Ödenmiş Giderler
11 14.256.312 28.101.574
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.454
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 14.256.312 28.097.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 30.843 19.104
Diğer Dönen Varlıklar
12 6.793.781 1.538.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 6.793.781 1.538.992
ARA TOPLAM
89.641.729 107.605.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.641.729 107.605.976
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 95.709 95.709
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
6 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
7 8.469.908 10.563.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.469.908 10.563.059
Diğer Alacaklar
8 230.225 227.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 230.225 227.728
Stoklar
9 115.557.845 82.676.308
Maddi Duran Varlıklar
16 51.689.586 51.725.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 125.371 142.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 125.371 142.368
Peşin Ödenmiş Giderler
11 11.350.798 10.089.165
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 11.350.798 10.089.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
187.519.442 155.520.299
TOPLAM VARLIKLAR
277.161.171 263.126.275
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 36.600.017 19.334.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 36.600.017 19.334.441
Banka Kredileri
19 36.600.017 19.334.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 42.428.094 52.825.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 42.428.094 52.825.118
Banka Kredileri
19 42.428.094 52.825.118
Ticari Borçlar
7 9.663.905 8.092.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 38.072 155.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.625.833 7.936.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.813.357 267.173
Diğer Borçlar
8 8.672.292 6.844.100
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 8.595.298 6.778.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 76.994 65.802
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 5.380.573 8.362.340
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 5.380.573 8.362.340
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 509.832 665.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 509.832 665.497
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.670.162 3.150.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 102.019 218.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.568.143 2.932.622
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 7.497.207 4.126.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 7.497.207 4.126.020
ARA TOPLAM
118.235.439 103.667.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.235.439 103.667.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 27.211.417 31.971.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 27.211.417 31.971.893
Banka Kredileri
19 27.211.417 31.971.893
Diğer Borçlar
8 163.299 819.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 163.299 819.167
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 55.084.677 27.542.348
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 55.084.677 27.542.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 244.093 514.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 244.093 514.989
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 2.289.910 5.896.215
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
192.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
192.513
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.993.396 66.937.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.228.835 170.604.530
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.821.891 92.203.925
Ödenmiş Sermaye
23 54.437.596 54.437.596
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 502.311 502.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 41.522.085 41.688.389 41.688.389
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 41.688.389 41.688.389
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
23 -166.304 -166.147
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Yasal Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -5.628.891 1.866.226
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -17.381.842 -7.495.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 -889.555 317.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.932.336 92.521.745
TOPLAM KAYNAKLAR
277.161.171 263.126.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.047.666 26.892.407 957.912 5.160.542
Satışların Maliyeti
25 -870.571 -8.735.760 -424.830 -1.352.087
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
177.095 18.156.647 533.082 3.808.455
BRÜT KAR (ZARAR)
177.095 18.156.647 533.082 3.808.455
Genel Yönetim Giderleri
26 -6.552.660 -6.204.545 -3.249.418 -3.003.839
Pazarlama Giderleri
26 -1.519.724 -960.716 -685.931 -449.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 25.429.727 19.394.614 -430.386 5.038.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -30.909.870 -18.771.690 -7.511.746 -5.211.071
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.375.432 11.614.310 -11.344.399 182.498
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 313.675 -232.557
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -260.099 -409.673 -88.669 -649.826
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
29 1.905.176 1.905.176
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.416.680 11.204.637 -9.760.449 -467.328
Finansman Gelirleri
30 155.799 549.549 34.189 289.917
Finansman Giderleri
30 -10.929.110 -13.364.605 -5.695.175 -8.074.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.189.991 -1.610.419 -15.421.435 -8.251.808
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.605.020 913.026 3.280.314 1.829.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 3.605.020 913.026 3.280.314 1.829.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.584.971 -697.393 -12.141.121 -6.422.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.584.971 -697.393 -12.141.121 -6.422.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.203.129 -258.921 -729.234 -119.061
Ana Ortaklık Payları
-17.381.842 -438.472 -11.411.887 -6.303.621
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.557 -1.073.631 706 -1.072.680
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -1.068.934 -1.068.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -5.842 -6.022 905 -4.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 1.285 1.325 -199 1.057
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 1.285 1.325 -199 1.057
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.557 -1.073.631 706 -1.072.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.589.528 -1.771.024 -12.140.415 -7.495.362
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.207.410 -258.921 -733.515 -119.061
Ana Ortaklık Payları
-17.382.118 -1.512.103 -11.406.900 -7.376.301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783108


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,6028 Değişim: 0,28%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7573 Değişim: 0,27%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.414,58 Değişim: -0,75%
Düşük 2.406,05 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.