KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2018 - 21:57
KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 47.639.819 -75.269 1.216.432 13.688.851 582.381 90.588.689 90.588.689
Transferler
92.498 489.883 -582.381
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.665 266.311 248.646 248.646
Dönem Sonu Bakiyeler
27.218.798 317.677 47.639.819 -92.934 1.308.930 14.178.734 266.311 90.837.335 90.837.335
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 47.639.819 -92.934 1.308.930 14.178.734 266.311 90.837.335 90.837.335
Transferler
-4.882.496 61.702 5.087.105 -266.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.249 -14.427.879 -14.437.128 -14.437.128
Kar Payları
-1.149.996 -1.149.996 -1.149.996
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
155.580 155.580
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
61.250 61.250 61.250
Dönem Sonu Bakiyeler
27.218.798 317.677 42.757.323 -102.183 1.370.632 18.177.093 -14.427.879 75.311.461 155.580 75.467.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33 -33.691.508 -29.435.705
Dönem Karı (Zararı)
-14.502.299 266.311
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.502.299 266.311
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.524.167 1.219.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 394.141 345.877
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.351.738 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.275.264 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-76.474 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 122.604 488.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.604 279.399
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 208.990
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51 0 921.470
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -1.035.752
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 1.957.222
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
49 -360.229 -294.587
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-360.229 -294.587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 -328.945 -241.539
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.585.310 -30.493.601
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 888.377 -29.657.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 81.641 -81.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 806.736 -29.576.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 -28.600.173 797.437
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.037.429 -2.729.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.562.744 3.526.480
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 4.380.735 -18.896.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.352.934 -1.656.660
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.352.934 -1.656.660
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 4.392.817 18.919.971
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
590.040 -16.359
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.802.777 18.936.330
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.611.776 -29.007.680
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-54 -79.732 -428.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.649.421 -278.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -451.652 -280.289
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-384.089 -179.492
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.563 -100.797
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.197.769 1.714
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.973.900 30.814.796
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 275.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
33 -27.500 -4.447
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22-25 21.876.396 30.819.243
Kredilerden Nakit Girişleri
21.876.396 30.819.243
Ödenen Temettüler
33 -1.149.996 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.367.029 1.100.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.367.029 1.100.516
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 15.320.647 14.220.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 953.618 15.320.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 953.618 15.320.647
Finansal Yatırımlar
8 1.465.639 1.105.410
Ticari Alacaklar
9 13.015.433 7.913.337
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 81.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 13.015.433 7.831.696
Diğer Alacaklar
11 27.975.552 3.213.977
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.739.151 3.208.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.236.401 5.717
Stoklar
13 41.471.218 41.061.219
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.656.929 16.626.412
Diğer Dönen Varlıklar
17 539.435 1.398.812
ARA TOPLAM
103.077.824 86.639.814
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.077.824 86.639.814
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
9 15.049.396 21.039.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 15.049.396 21.039.869
Diğer Alacaklar
11 120.272 29.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 120.272 29.567
Stoklar
13 65.803.515 70.594.249
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 0 0
Maddi Duran Varlıklar
20 45.144.926 45.088.698
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 145.237 143.954
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 145.237 143.954
Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.380.866 7.804.113
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.380.866 7.804.113
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.739.921 144.796.159
TOPLAM VARLIKLAR
240.817.745 231.435.973
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 9.150.000 32.084
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 78.025.510 42.343.072
Ticari Borçlar
9 2.192.486 839.552
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.312.382 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 880.104 839.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 9.333 0
Diğer Borçlar
11 712.283 212.318
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 667.654 77.614
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 44.629 134.704
Ertelenmiş Gelirler
28 15.002.807 3.375.737
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 4.240.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
28 10.762.807 3.375.737
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 0 79.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 2.546.776 3.819.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 116.434 113.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 2.430.342 3.705.606
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 2.951.624 466.787
ARA TOPLAM
110.590.819 51.168.784
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.590.819 51.168.784
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 31.820.763 54.744.721
Diğer Borçlar
11 787.992 785.632
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 787.992 785.632
Ertelenmiş Gelirler
28 12.765.553 23.005.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
28 12.765.553 23.005.634
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 368.082 324.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 368.082 324.490
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 9.017.495 10.569.377
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.759.885 89.429.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
165.350.704 140.598.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.311.461 90.837.335
Ödenmiş Sermaye
33 27.218.798 27.218.798
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 317.677 317.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 42.655.140 47.546.885
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 42.757.323 47.639.819
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -102.183 -92.934
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.370.632 1.308.930
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 18.177.093 14.178.734
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -14.427.879 266.311
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 155.580 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.467.041 90.837.335
TOPLAM KAYNAKLAR
240.817.745 231.435.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 34.139.185 22.276.825
Satışların Maliyeti
45 -24.814.198 -5.984.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.324.987 16.292.060
BRÜT KAR (ZARAR)
9.324.987 16.292.060
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -9.814.595 -7.895.287
Pazarlama Giderleri
47-48 -881.444 -1.736.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 4.744.051 2.245.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -3.066.202 -2.483.708
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
306.797 6.421.919
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -27.500 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
279.297 6.421.919
Finansman Gelirleri
51 25.380.289 19.116.336
Finansman Giderleri
51 -40.490.830 -25.433.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.831.244 104.504
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
328.945 161.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 0 -79.732
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 328.945 241.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.502.299 266.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.502.299 266.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-74.420 0
Ana Ortaklık Payları
-14.427.879 266.311
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.249 -17.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -11.562 -22.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.313 4.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 2.313 4.416
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.249 -17.665
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.511.548 248.646
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-74.420 0
Ana Ortaklık Payları
-14.437.128 248.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666276


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.