KAP ***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.05.2022 - 22:22
KAP ***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Önerge ile gündeme madde eklenmesi

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.04.2022
Genel Kurul Tarihi 07.05.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, yönetim kurulu üyelerinden Deniz Uçankale ve Ekrem Korkmaz'ın görevlerinin sonlandırılması, görevden alınanlardan birinin yerine yeni bir yönetim kurulu üyesi görevlendirilmesi
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 31.12.2021 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması
8 - 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
10 - 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Tarih Bildirimi.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekalet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KUYAŞ YATIRIM A.Ş.
07.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI
Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10:30'de Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu) adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29.04.2022 tarih ve 7435202077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun'un Denetim ve Gözetiminde toplanıldı.
Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 15/04/2022 tarihinde başvurusu yapılan ve 15/04/2022 tarih 10560 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 15.04.2024 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma
Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.
Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 25.277.194,393 payın asaleten, 15.733.521 payın da vekaleten, olmak üzere toplam 41.010.715,393 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım olmuştur. Elektronik ortamda katılanlar, toplam miktar içinde yer almaktadır.
T.T.K.'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Mahmut YILDIRIM atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Açılış konuşması, Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Samet Özşahin tarafından 10:55'de yapıldı.
2) Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi. Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Ender Ölçücüoğlu, tutanak yazmanlığına Serhat Şimşek oy toplama memurluğuna Aysun Yalçın'ın seçimi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.
Divan başkanlığına "07.05.2022 tarihli Kuyaş Yatırım A.Ş'nin olağan genel kurul gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilerek gündemin 3. Maddesinde görüşülmek üzere, şirket esas sözleşmesinin 9/1 maddesi uyarınca yönetim kurulunun yönetim giderlerinde tasarruf sağlanması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması nedenleri ile bundan sonra 6 kişiden oluşturulmasını şirket yönetim kurulu'nda görev yapan Deniz Uçankale'nin ve Ekrem Korkmaz'ın görevlerinden alınmalarını, görevden alınan bir kişinin yerine yenisinin seçilmesini, göreve devam eden diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi yakın zamanda dolacağından yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin yeniden belirlenmesini talep ediyoruz" şeklinde önerge verildi. Oylamaya sunuldu. 1.833.651 red oyuna karşın 39.177.064,39 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
3) 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, maddesi uyarınca sayın Evren Sarıçiçek davet edildi, Faaliyet Raporunun şirketin web sitesi ve KAP'ta 24.02.2022 tarihinde yayınlandığı özet bilgi verilmesiyle ilgili önerge 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,39 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi. Önergenin kabul edilmesi akabinde Evren Sarıçiçek tarafından faaliyetler hakkında özet bilgi verildi.
4) 31.12.2021 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, maddesi uyarınca Şirketin Bağımsız Denetim raporunun şirketin web sitesi ve KAP'ta 24.02.2022 tarihinde yayınlandığı belirtilerek, görüş kısmının özet olarak okunması hakkında önerge verildi. 1 red oyuna karşın 41.010.714,393 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Görüş kısmı okundu, söz alan olmadı.
5) Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, maddesi uyarınca Şirketin mali tablolarına KAP ve şirketin web sitesi üzerinden erişilebildiği bilgisi verilerek, özet bilgi verildi. Tabloların onaylanması hususu oylamaya açıldı 800.003 red oyuna karşın 40.210.712,393 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
6) 05.08.2021 tarihine kadar görevli olan yönetim kurulu üyelerinden Ufuk Başer, Halil Ürün, Barış Sakarya'nın ilgili dönemle alakalı mevcutların oy birliği ile ibra edilmemelerine, Zekeriya Aslan, Gökhan Demirli, Alperen Odabaşı'nın ise mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine, 05.08.2021 tarihinden sonra göreve başlayan yönetim kurulu üyeleri olan Nazım Özdemir, Evren Sarıçiçek 800.000 red oyuna karşılık 40.210.715,393 kabul oyuyla ibra edilmelerine karar verildi. Bünyamin Samet Özşahin, Deniz Uçankale, Ekrem Korkmaz, Ferudun Çavuşer, Alperen Odabaşı mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7) Toplantıda hazır bulunan, sözlü olarak adaylıklarını kabul eden kabul eden ve yazılı önerge ile sunulan Yönetim kurulu üyeliklerine Nazım ÖZDEMİR, Evren SARIÇİÇEK, Samet ÖZŞAHİN'İ ve Bedrullah EROL ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Alperen ODABAŞI ve Feridun ÇAVUŞER'in görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesi 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,39 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8) 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, maddesi uyarınca önceki dönemlere ait geçmiş yıl zararları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verildi.
9) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, maddesi uyarınca 2022 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin Yönetim Kurulu Başkanına 39.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne 35.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi'ne 15.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 15.000 TL aylık net ödenmesi önerisi oylamaya açıldı, 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,393 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10) 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi, maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu 800.000 red oyuna karşılık 40.210.715,393 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11) Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca 2021 yılı faaliyetleri içerisinde işlemleri bulunmadığı bilgisi verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri ile ilgili faaliyette bulunmasına mevcutların oy birliği ile kabul edildi.
12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, maddesi uyarınca genel kurula bilgi verildi.
13) 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.
14) Dilek ve Temenniler maddesinde söz isteyen şirket ortağı Mehmet Kurt, söz alarak eski ortaklardan ve halen ortağı olduğunu belirtti. Yönetim değişikliği olduktan sonra şirketin neden isim değişikliği yapıldığı, neden merkez adres değişikliği yapıldığı, neden Ankara'da şube açıldığı, şirketin borcu varken neden hisse geri alımı yapıldığı ve şirketin en değerli gayrimenkulunun neden satıldığı, kaça satıldığı hususlarında yönetim kurulundan açıklama talep etti.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Sarıçiçek ortağa ilgili hususlarla ilgili bilgi verip, şirket hakkında dilek ve temennilerini beyan etti.
15) Saat 12.07 gibi toplantı sonlandırılmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2022 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2022 Cumartesi günü, Saat 10:30da Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 adresinde gerçekleştirilmiştir.
Genel kurul tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027594


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.