" />

KAP ***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2022 - 18:49
KAP ***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 1.370.632 -10.927.638 -16.199.701 71.867.080 0 71.867.080
Transferler
-16.199.701 16.199.701
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.064.059 -4.871 9.877.822 53.937.010 0 53.937.010
Dönem Karı (Zararı)
23 9.877.822 9.877.822 0 9.877.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.064.059 -4.871 44.059.188 0 44.059.188
Sermaye Arttırımı
23 45.562.404
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
392.543 392.543 0 392.543
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 894.854 86.907.157 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 0 171.759.037
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 894.854 86.907.157 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 0 171.759.037
Transferler
9.877.822 -9.877.822
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.106.885 -12.882 127.295.405 120.175.638 0 120.175.638
Dönem Karı (Zararı)
127.295.405 127.295.405 0 127.295.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.106.885 -12.882 -7.119.767 0 -7.119.767
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.840.743 -4.155.623 -5.996.366 0 -5.996.366
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -1.840.743 894.854 79.800.272 -176.971 1.370.632 -21.405.140 127.295.405 285.938.309 0 285.938.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.924.608 -10.446.976
Dönem Karı (Zararı)
127.295.405 9.877.822
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 127.295.405 9.877.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-114.812.318 -44.442.760
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 59.682 75.559
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-26.741.347 -4.070.616
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -22.355.098 -2.676.962
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -527.527 -213.286
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.904.709 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 45.987 -1.180.368
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.612.135 -57.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 52.613 57.066
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.193.499 -114.848
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.471.249 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.465.137 -2.847.297
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 21.164 -21.164
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -9.431.444 -1.268.141
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -710.893 425.547
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 656.036 -1.983.539
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30 -366.001 -388.463
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-81.734.869 -32.650.895
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -81.734.869 -32.650.895
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 15.775.813 -4.912.893
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
271.676 409.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.441.521 24.117.962
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -4.014.129 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.195.653 6.332.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.195.653 6.332.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.443.672 23.201.355
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 0 10.576.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.443.672 12.624.764
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
20.450.109 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 20.450.109 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -8.355.391 2.695.342
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 320.010 1.093.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.680.827 -4.921.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 17.680.827 -4.921.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 204.229 -292.156
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8.886.628 -1.923.665
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 8.886.628 -1.923.665
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.446 -2.968.395
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -37.446 -2.968.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 2.109.496 -465.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.836.513 1.365.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 1.525.320 366.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 311.193 998.433
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.924.608 -10.446.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.943.142 7.163.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
363.082 7.451.521
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 363.082 7.451.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.306.224 -287.811
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -3.300.415 -273.035
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -5.809 -14.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.744.835 23.818.532
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.954.947
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 0 45.954.947
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.996.366 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23 -5.996.366 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.368.081 0
Kredilerden Nakit Girişleri
19 22.368.081 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.050.288 -16.426.962
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -12.050.288 -16.426.962
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 0 -241.774
Ödenen Faiz
30 -7.066.262 -5.467.679
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.236.631 20.535.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.236.631 20.535.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.061.762 3.526.496
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 58.298.393 24.061.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 58.298.393 24.061.762
Finansal Yatırımlar
4.014.129 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.014.129 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 4.014.129 0
Ticari Alacaklar
16.776.495 7.377.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.776.495 7.377.598
Diğer Alacaklar
1.714.593 283.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.714.593 283.693
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
10.220.087 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 10.220.087 0
Stoklar
9 0 8.650.644
Peşin Ödenmiş Giderler
150.323 467.473
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 150.323 467.473
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 0 40.793
Diğer Dönen Varlıklar
723.031 2.059.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 723.031 2.059.716
ARA TOPLAM
91.897.051 42.941.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.897.051 42.941.679
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
347.316 1.003.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 347.316 1.003.279
Diğer Alacaklar
77.482 73.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 77.482 73.941
Stoklar
9 112.488.678 105.636.304
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 41.590.000 20.900.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 95.758.249 15.627.367
Maddi Duran Varlıklar
87.063.533 87.340.100
Arazi ve Arsalar
16 43.485.000 86.970.000
Binalar
16 40.282.824 0
Taşıtlar
16 2.142.125 9.930
Mobilya ve Demirbaşlar
16 1.153.584 360.170
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.268.781 1.298.454
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
68.212 110.361
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 68.212 110.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 0 4.226.958
Diğer Duran Varlıklar
193.123 242.048
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 193.123 242.048
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
338.951.083 236.554.521
TOPLAM VARLIKLAR
430.848.134 279.496.200
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.450.257 55.277
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.450.257 55.277
Banka Kredileri
19 8.009.150 20.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 441.107 34.974
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.119.179 11.147.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.119.179 11.147.074
Banka Kredileri
19 6.119.179 11.147.074
Ticari Borçlar
17.410.438 384.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.410.438 384.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 291.361 87.132
Diğer Borçlar
77.323 168.624
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 58.298 58.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 19.025 110.326
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11.814.146 1.703.814
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 11.814.146 1.703.814
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.500 109.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 100.500 109.536
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.713.828 4.931.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 18.839 43.460
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.694.989 4.888.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.054.131 4.149.007
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 4.054.131 4.149.007
ARA TOPLAM
51.031.163 22.737.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.031.163 22.737.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.141.955 79.902.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.141.955 79.902.078
Banka Kredileri
19 81.148.925 78.879.311
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 993.030 1.022.767
Diğer Borçlar
8.915 11.157
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.915 11.157
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 4.997.780
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 0 4.997.780
Uzun Vadeli Karşılıklar
178.937 88.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 178.937 88.821
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 11.548.855 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.878.662 84.999.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
144.909.825 107.737.163
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
285.938.309 171.759.037
Ödenmiş Sermaye
23 100.000.000 100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -1.840.743 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 894.854 894.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
79.623.301 86.743.068
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
79.623.301 86.743.068
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 79.800.272 86.907.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -176.971 -164.089
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.370.632 1.370.632
Yasal Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -21.405.140 -27.127.339
Net Dönem Karı veya Zararı
23 127.295.405 9.877.822
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
285.938.309 171.759.037
TOPLAM KAYNAKLAR
430.848.134 279.496.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 71.874.337 6.667.784
Satışların Maliyeti
25 -46.307.608 -2.961.758
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.566.729 3.706.026
BRÜT KAR (ZARAR)
25.566.729 3.706.026
Genel Yönetim Giderleri
26 -13.435.969 -8.478.138
Pazarlama Giderleri
26 -1.220.705 -159.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 9.580.583 5.265.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -3.283.055 -3.176.605
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.207.583 -2.843.187
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 110.291.128 19.992.846
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
28 -40.942 -831.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
29 17.677.607 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
145.135.376 16.318.250
Finansman Gelirleri
30 2.772.881 1.311.216
Finansman Giderleri
30 -2.431.808 -5.467.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
145.476.449 12.161.787
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.181.044 -2.283.965
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -18.181.044 -2.283.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
127.295.405 9.877.822
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.295.405 9.877.822
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 127.295.405 9.877.822
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.119.767 44.059.188
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -9.440.572 41.961.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -12.882 -6.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.333.687 2.104.189
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23 2.333.687 2.104.189
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.119.767 44.059.188
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.175.638 53.937.010
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 120.175.638 53.937.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004205


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.