KAP ***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 23:21
KAP ***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -16.179.048 4.644.482 321.430.075 33.988.975 404.096.340 404.096.340
Transferler
27 33.988.975 -33.988.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.297.690 150.529.676 137.231.986 137.231.986
Dönem Karı (Zararı)
27 150.529.676 150.529.676 150.529.676
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.297.690 -13.297.690 -13.297.690
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 29.476.738 4.644.482 355.419.050 150.529.676 541.328.326 541.328.326
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 42.611.703 4.644.482 355.419.050 210.810.291 588.473.976 588.473.976
Transferler
27 210.810.291 -210.810.291
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.580.478 119.172.792 108.592.314 108.592.314
Dönem Karı (Zararı)
27 119.172.792 119.172.792 119.172.792
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.580.478 -10.580.478 -10.580.478
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -53.192.181 4.644.482 566.229.341 119.172.792 697.066.290 697.066.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.523.964 -40.929.688
Dönem Karı (Zararı)
119.172.792 150.529.676
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
119.172.792 150.529.676
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
190.903.280 56.210.328
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 20.295.622 14.781.750
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.863.447 1.510.656
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.863.447 1.510.656
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.999.562 26.249.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 25.189.368 26.384.589
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
810.194 -135.138
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
110.708.212 18.649.126
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -930.497 -291.725
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 95.768.930 20.485.282
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -24.242.519 -23.265.756
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 40.112.298 21.721.325
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.123.386 -4.188.576
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -86.949 -792.079
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -86.949 -792.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-146.884.754 -221.621.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -171.488.865 -175.595.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.661.136 -6.998.810
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -95.328.445 -104.961.256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 15.544.499 -16.068.651
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 48.868.595 72.683.354
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 86.224.570 8.000.669
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-59.053.086 22.252.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.686.842 -20.932.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.941.612 -18.345.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.745.230 -2.587.183
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
163.191.318 -14.881.089
Ödenen Faiz
-94.838.434 -20.193.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -44.435.205 -6.540.668
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -31.441.643 685.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.885.519 -115.636.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.745 355.350
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.745 355.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.251.264 -115.992.248
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.251.264 -115.992.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.545.451 155.238.990
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
421.332.341 526.061.135
Kredilerden Nakit Girişleri
421.332.341 526.061.135
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-335.231.574 -371.310.287
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-335.231.574 -371.310.287
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.555.316 488.142
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.864.032 -1.327.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.864.032 -1.327.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 27.361.451 11.122.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.497.419 9.794.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.497.419 27.361.451
Ticari Alacaklar
10 492.584.930 362.272.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 19.536.858 36.710.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 473.048.072 325.561.684
Diğer Alacaklar
11 13.532.113 15.212.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.532.113 15.212.038
Stoklar
13 456.191.124 360.862.679
Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.440.980 18.963.459
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15-18 205.622 205.622
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.235.358 18.757.837
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16.488.722
Diğer Dönen Varlıklar
27 48.477 1.501.367
ARA TOPLAM
999.295.043 802.662.355
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
999.295.043 802.662.355
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 420.630 9.219.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 420.630 9.219.801
Diğer Alacaklar
11 346.601 327.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 346.601 327.812
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.018.221 11.162.568
Maddi Duran Varlıklar
18 359.486.682 309.886.530
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 37.641.758 24.774.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.730.961 10.066.014
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 16.730.961 10.066.014
Peşin Ödenmiş Giderler
15 645.910 10.667.930
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 51.419.603 37.840.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
477.711.367 413.946.535
TOPLAM VARLIKLAR
1.477.006.410 1.216.608.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 249.881.360 221.789.701
Ticari Borçlar
10 148.926.005 124.299.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 39.567.423 1.484.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 109.358.582 122.815.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 44.746.012 26.331.285
Diğer Borçlar
11 88.037.736 1.813.166
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
64.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 24.037.736 1.813.166
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 93.176.593 152.229.679
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 16.525.868 9.207.611
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 7.748.134 5.656.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.653.860 3.372.466
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.094.274 2.284.081
ARA TOPLAM
649.041.708 541.327.918
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
649.041.708 541.327.918
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 87.653.551 19.508.078
Diğer Borçlar
11 5.904.000 5.904.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,38 5.904.000 5.904.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 37.340.861 61.394.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 37.340.861 61.394.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.898.412 86.806.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
779.940.120 628.134.914
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 697.066.290 588.473.976
Ödenmiş Sermaye
28 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -53.192.181 -42.611.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 4.644.482 4.644.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 566.229.341 355.419.050
Net Dönem Karı veya Zararı
37 119.172.792 210.810.291
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
697.066.290 588.473.976
TOPLAM KAYNAKLAR
1.477.006.410 1.216.608.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.177.945.375 962.697.585 434.797.205 319.530.908
Satışların Maliyeti
28 -608.507.905 -554.651.759 -215.293.211 -184.741.718
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
569.437.470 408.045.826 219.503.994 134.789.190
BRÜT KAR (ZARAR)
569.437.470 408.045.826 219.503.994 134.789.190
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -75.245.939 -39.213.835 -27.791.206 -13.833.629
Pazarlama Giderleri
29-30 -259.510.074 -218.051.257 -78.005.965 -71.968.135
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -20.298.215 -15.812.882 -5.136.598 -6.428.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 243.906.196 124.184.997 58.190.114 37.421.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -225.877.408 -94.152.537 -27.799.702 -26.201.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
232.412.030 165.000.312 138.960.637 53.779.868
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 90.000 973.964 90.000 825.075
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.051 -3.050
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
232.498.979 165.974.276 139.047.587 54.604.943
Finansman Gelirleri
33 8.514.852 2.502.215 732.837 635.102
Finansman Giderleri
33 -97.717.653 -22.135.391 -63.999.808 -12.230.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.296.178 146.341.100 75.780.616 43.009.670
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -24.123.386 4.188.576 -12.026.162 13.918.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-34.175.940 -16.371.645 -16.556.805 -7.504.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.052.554 20.560.221 4.530.643 21.422.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
119.172.792 150.529.676 63.754.454 56.928.392
DÖNEM KARI (ZARARI)
119.172.792 150.529.676 63.754.454 56.928.392
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
119.172.792 150.529.676 63.754.454 56.928.392
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.580.478 -13.297.690 -2.125.197 -6.188.967
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.107.304 -16.622.113 -2.833.596 -7.736.209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.526.826 3.324.423 708.399 1.547.242
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.526.826 3.324.423 708.399 1.547.242
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.580.478 -13.297.690 -2.125.197 -6.188.967
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.592.314 137.231.986 61.629.257 50.739.425
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
108.592.314 137.231.986 61.629.257 50.739.425http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216767


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9452 Değişim: -0,19%
Düşük 28,9064 12.12.2023 Yüksek 29,0656
Açılış: 29,0011
31,1604 Değişim: -0,28%
Düşük 31,0997 12.12.2023 Yüksek 31,3045
Açılış: 31,2464
1.845,12 Değişim: -0,08%
Düşük 1.842,17 12.12.2023 Yüksek 1.851,96
Açılış: 1.846,57
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.