KAP ***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:15
KAP ***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327
Transferler
28 33.252.582 -33.252.582
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.649.392 6.708.219 4.058.827 4.058.827
Dönem Karı (Zararı)
28 6.708.219 6.708.219 6.708.219
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.649.392 -2.649.392 -2.649.392
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -12.264.478 4.644.482 321.430.075 6.708.219 380.730.154 380.730.154
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -16.179.048 4.644.482 321.430.075 33.988.975 404.096.340 404.096.340
Transferler
33.988.975 -33.988.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.239.930 44.156.694 38.916.764 38.916.764
Dönem Karı (Zararı)
28 44.156.694 44.156.694 44.156.694
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.239.930 -5.239.930 -5.239.930
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -21.418.978 4.644.482 355.419.050 44.156.694 443.013.104 443.013.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.211.356 34.866.032
Dönem Karı (Zararı)
44.156.694 6.708.219
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.156.694 6.708.219
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.394.913 15.013.048
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 5.976.422 4.487.284
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.932.743 962.419
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.932.743 962.419
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.029.589 6.746.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 12.029.589 6.746.333
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.958.168 1.052.333
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -155.766
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.999.709 873.102
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -19.270.110 -7.709.065
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 21.228.569 8.044.062
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.497.991 1.764.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-99.680.787 17.223.995
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -120.675.733 3.692.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.962.549 1.068.450
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -38.033.781 -10.019.401
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -6.409.223 1.032.255
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 50.673.531 7.827.377
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 -1.483.601 153.871
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20.947.985 14.191.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-737.416 -721.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-679.836 -1.746.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-57.580 1.024.898
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.129.180 38.945.262
Ödenen Faiz
-2.999.709 -717.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.620.536 -1.503.562
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -5.461.931 -1.858.332
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.923.921 -18.217.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.923.921 -18.217.562
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.521.858 -2.650.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.125.473
Kredilerden Nakit Girişleri
190.125.473
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-149.514.962 -1.382.339
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.088.653 -1.268.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.613.419 13.997.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.613.419 13.997.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.122.037 10.212.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.508.618 24.210.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.508.618 11.122.037
Ticari Alacaklar
10 296.591.193 196.702.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 16.070.231 9.527.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 280.520.962 187.175.274
Diğer Alacaklar
11 11.646.736 7.719.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 11.646.736 7.719.531
Stoklar
13 268.453.933 230.420.152
Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.630.056 4.935.974
Diğer Dönen Varlıklar
27 4.344.455 6.140.933
ARA TOPLAM
601.174.991 457.041.053
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
601.174.991 457.041.053
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 4.658.210 8.032.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.658.210 8.032.556
Diğer Alacaklar
11 236.046 200.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 236.046 200.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.178.338 11.226.454
Maddi Duran Varlıklar
18 207.511.404 195.511.340
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 23.787.563 21.472.884
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.965.970 4.970.419
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.586.891 7.871.751
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 14.822.668 12.346.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
271.748.091 261.633.460
TOPLAM VARLIKLAR
872.923.082 718.674.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 45.094.184 5.790.140
Ticari Borçlar
10 147.603.523 116.200.102
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 3.675.724 2.148.462
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 143.927.799 114.051.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 16.736.562 11.554.212
Diğer Borçlar
11 3.879.855 5.363.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.879.855 5.363.456
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
135.650.902 114.702.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 13.660.195 6.624.135
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 5.673.135 4.578.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.038.270 2.943.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.634.865 1.634.864
ARA TOPLAM
368.298.356 264.813.556
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
368.298.356 264.813.556
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 19.962.773 17.430.281
Diğer Borçlar
11 5.904.000 5.904.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 5.904.000 5.904.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 35.744.849 26.430.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 35.744.849 26.430.336
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.611.622 49.764.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
429.909.978 314.578.173
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 443.013.104 404.096.340
Ödenmiş Sermaye
28 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -21.418.978 -16.179.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 4.644.482 4.644.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 355.419.050 321.430.075
Net Dönem Karı veya Zararı
37 44.156.694 33.988.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
443.013.104 404.096.340
TOPLAM KAYNAKLAR
872.923.082 718.674.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 312.593.956 119.822.008
Satışların Maliyeti
28 -162.642.102 -73.565.312
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
149.951.854 46.256.696
BRÜT KAR (ZARAR)
149.951.854 46.256.696
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -12.572.269 -7.741.065
Pazarlama Giderleri
29-30 -76.856.861 -34.707.910
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -5.460.632 -2.184.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 47.637.845 20.301.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -43.490.376 -14.258.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.209.561 7.666.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 82.561
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.292.122 7.666.227
Finansman Gelirleri
33 1.285.386 2.938.701
Finansman Giderleri
33 -3.922.823 -2.132.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.654.685 8.472.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -12.497.991 -1.764.679
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.664.323 -2.096.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.166.332 332.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.156.694 6.708.219
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.156.694 6.708.219
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
44.156.694 6.708.219
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.239.930 -2.649.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.549.913 -3.311.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.309.983 662.349
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.309.983 662.349
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.239.930 -2.649.392
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.916.764 4.058.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
38.916.764 4.058.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028527


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.