" />

KAP ***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:14
KAP ***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940
Transferler
28 40.524.478 -40.524.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.294.976 9.890.020 8.595.044 8.595.044
Dönem Karı (Zararı)
28 9.890.020 9.890.020 9.890.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.294.976 -1.294.976 -1.294.976
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -8.389.867 4.644.482 288.177.493 9.890.020 354.533.984 354.533.984
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327
Transferler
28 33.252.582 -33.252.582
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.190.555 12.452.649 8.262.094 8.262.094
Dönem Karı (Zararı)
28 12.452.649 12.452.649 12.452.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.190.555 -4.190.555 -4.190.555
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -13.805.641 4.644.482 321.430.075 12.452.649 384.933.421 384.933.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.218.409 5.981.482
Dönem Karı (Zararı)
12.452.649 9.890.020
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.452.649 9.890.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.444.972 6.243.720
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 9.249.955 7.860.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.861.783 3.393.166
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.861.783 3.393.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.602.298 3.769.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,25 9.352.935 3.769.778
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
249.363
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.521.198 20.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -227.623 -265.194
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.841.126 913.402
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -8.256.393 -4.297.065
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 9.164.088 3.668.864
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.247.775 1.464.441
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.037 -10.264.430
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -38.037 -10.264.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
75.444 -5.262.378
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -21.350.168 -2.714.966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.400.808 -1.149.646
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -24.741.646 -12.847.907
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 1.832.333 -1.661.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 32.433.221 4.148.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,21 76.822 276.421
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 10.769.378 8.733.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-345.304 -47.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -1.303.872 -427.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 958.568 379.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.973.065 10.871.362
Ödenen Faiz
-1.613.502 -648.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.593.810 -1.076.171
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -1.547.344 -3.165.501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.235.738 -5.986.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.254 5.063.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.366.992 -11.049.731
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.604.300 -699.286
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.908.364
Kredilerden Nakit Girişleri
33.908.364
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.747.812 -1.035.761
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.764.852 336.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.378.371 -703.976
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.378.371 -703.976
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.212.835 8.499.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.591.206 7.795.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.591.206 10.212.835
Ticari Alacaklar
10 136.188.621 127.127.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 4.918.671 4.574.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 131.269.950 122.552.242
Diğer Alacaklar
11 3.318.320 4.714.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.318.320 4.714.103
Stoklar
13 176.712.504 151.970.859
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.227.044 2.187.202
Diğer Dönen Varlıklar
27 91.445 93.125
ARA TOPLAM
330.129.140 296.305.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
330.129.140 296.305.306
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 2.215.729 952.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.215.729 952.871
Diğer Alacaklar
11 200.513 205.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 200.513 205.538
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.322.685 11.418.917
Maddi Duran Varlıklar
18 181.812.242 164.017.526
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 18.036.521 25.742.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 5.055.363 3.488.029
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 5.055.363 3.488.029
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.176.865 19.049.040
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 9.665.157 8.359.605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
245.486.076 233.234.939
TOPLAM VARLIKLAR
575.615.216 529.540.245
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 731.271 1.262.041
Ticari Borçlar
10 71.039.592 46.862.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 16.947.025 4.052.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 54.092.567 42.809.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 13.620.837 8.471.714
Diğer Borçlar
11 1.148.609 1.071.787
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.148.609 1.071.787
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 47.952.944 37.145.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 2.397.076 3.944.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.702.289 3.520.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.830.493 1.898.458
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.871.796 1.622.433
ARA TOPLAM
141.592.618 102.279.293
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.