" />

KAP ***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 20:23
KAP ***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -2.803.075 4.220.920 187.418.774 32.215.320 281.263.795 281.263.795
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.419.834 -2.419.834 -2.419.834
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.419.834 -2.419.834 -2.419.834
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 -360.115 -360.115 -360.115
Transferler
27 423.562 31.791.758 -32.215.320 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.422.030 35.141.972 33.719.942 33.719.942
Dönem Karı (Zararı)
27 35.141.972 35.141.972 35.141.972
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.422.030 -1.422.030 -1.422.030
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788
Diğer Düzeltmeler
80.460 80.460 80.460
Transferler
35.141.972 -35.141.972 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.869.786 40.524.478 37.654.692 37.654.692
Dönem Karı (Zararı)
27 40.524.478 40.524.478 40.524.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.869.786 -2.869.786 -2.869.786
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.574.478 345.938.940 345.938.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.350.704 25.247.151
Dönem Karı (Zararı)
40.524.478 35.141.972
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.524.478 35.141.972
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.136.954 44.638.975
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 14.050.740 14.379.494
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.878.643 2.379.496
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.878.643 2.379.496
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.248.783 14.222.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 9.928.108 13.207.048
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.320.675 1.015.149
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
185.136 4.820.011
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -531.003 -228.235
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.663.087 596.078
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -6.405.611 -1.576.984
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 4.458.663 6.029.152
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.101.724 10.398.304
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.328.072 -1.560.527
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -13.328.072 -1.560.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.421.093 -27.331.995
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -37.174.407 5.513.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.700.909 913.328
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 8.346.601 -19.026.897
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 1.818.383 -5.921.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -16.900.687 20.002.019
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 -5.090.936 -3.232.255
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.311.427 -22.293.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.432.383 -3.286.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-485.866 -3.286.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.946.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.240.339 52.448.952
Ödenen Temettüler
-4.000.000
Alınan Faiz
-2.132.084 -367.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -5.923.052 -13.077.324
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 3.165.501 -9.756.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.145.607 -28.754.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.253.586 825.708
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.480.967 -29.414.933
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.774 81.774
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-247.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.260.497 -3.709.547
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
387.553
Kredilerden Nakit Girişleri
387.553
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.709.547
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.648.050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.944.600 -7.217.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.944.600 -7.217.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.555.251 13.772.398
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.499.851 6.555.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bila 10 111.632.897 83.249.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 2.197.332 1.682.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
109.435.565 81.567.056
Diğer Alacaklar
11 1.069.258 2.677.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.069.258 2.677.292
Stoklar
13 140.250.842 148.597.443
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.125.947 6.162.246
Diğer Dönen Varlıklar
27 624.702 138.836
ARA TOPLAM
266.203.497 247.380.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.203.497 247.380.606
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 1.660.005 206.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.660.005 206.263
Diğer Alacaklar
11 219.300 312.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 219.300 312.175
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.722.581 10.539.395
Maddi Duran Varlıklar
18 147.868.174 146.613.775
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 38.748.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.945.779 172.655
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.945.779 172.655
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.644.974 1.427.058
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 7.496.885 7.250.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
213.306.996 166.523.043
TOPLAM VARLIKLAR
479.510.493 413.903.649
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.864.126 1.983.558
Ticari Borçlar
10 30.875.899 54.182.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 5.565.395 22.853.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 25.310.504 31.328.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 7.437.523 7.441.268
Diğer Borçlar
11 998.702 5.620.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 998.702 5.620.335
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.281.739 17.970.312
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 3.165.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.630.716 2.903.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.787.768 1.381.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.842.948 1.522.273
ARA TOPLAM
77.254.206 90.101.297
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.254.206 90.101.297
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 37.589.444
Diğer Borçlar
11 5.904.000 6.373.303
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 5.904.000 5.904.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
469.303
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 12.823.903 9.225.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 12.823.903 9.225.261
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.317.347 15.598.564
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
133.571.553 105.699.861
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
345.938.940 308.203.788
Ödenmiş Sermaye
28 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -7.094.891 -4.225.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 4.644.482 4.644.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 247.653.015 212.430.583
Net Dönem Karı veya Zararı
37 40.524.478 35.141.972
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28 345.938.940 308.203.788
TOPLAM KAYNAKLAR
479.510.493 413.903.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 362.943.277 383.759.740
Satışların Maliyeti
28 -214.120.570 -243.606.236
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
148.822.707 140.153.504
BRÜT KAR (ZARAR)
148.822.707 140.153.504
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -23.465.108 -23.945.984
Pazarlama Giderleri
29-30 -89.029.484 -90.368.091
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -4.360.340 -5.597.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 27.410.616 47.944.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -18.883.869 -29.952.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.494.522 38.234.535
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 13.328.072 1.560.527
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.822.594 39.795.062
Finansman Gelirleri
33 1.543.737 6.910.488
Finansman Giderleri
33 -3.740.129 -1.165.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.626.202 45.540.276
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -11.101.724 -10.398.304
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.538.461 -8.991.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-563.263 -1.406.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.524.478 35.141.972
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.524.478 35.141.972
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
40.524.478 35.141.972
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.869.786 -1.422.030
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.679.213 -1.823.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
809.427 401.085
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
809.427 401.085
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.869.786 -1.422.030
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.654.692 33.719.942
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
37.654.692 33.719.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824032


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0457 Değişim: 0,03%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0921 Değişim: 0,29%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.563,00 Değişim: 0,06%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.