KAP ***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:20
KAP ***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 4.649 88.342 10.953 153.944 0 153.944
Transferler
0 548 10.405 -10.953 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 44.297 44.297 0 44.297
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 5.197 98.747 44.297 198.241 0 198.241
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 5.197 98.747 60.712 214.656 0 214.656
Transferler
0 3.035 57.677 -60.712 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 186.251 186.251 0 186.251
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 8.232 156.424 186.251 400.907 0 400.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
182.997 41.935
Dönem Karı (Zararı)
186.251 44.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-222.459 -88.454
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-275.000 -100.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -18.838.782 -2.218.960
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 18.563.782 2.118.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 52.541 11.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.549 2.944
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
101.086.839 -50.206.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-712 -3.209
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 4.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-712 -8.048
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.713 6.153
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.713 6.153
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.088.291 50.206.651
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.659 -41.213
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
10 -18.563.782 -2.118.960
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
9 18.838.782 2.218.960
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -57.344 -16.852
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.997 41.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.997 41.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 209.656 149.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 392.653 191.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 392.653 209.656
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
6 50.396.113 101.482.952
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
1.814 362
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
50.394.299 101.482.590
Peşin Ödenmiş Giderler
3.401 4.893
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.401 4.893
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
56.992 352
Diğer Dönen Varlıklar
3.673 1.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.673 1.469
ARA TOPLAM
50.852.832 101.699.322
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.852.832 101.699.322
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
6 50.000.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
50.000.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 50.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
50.852.832 151.699.322
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.399.384 101.484.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.399.384 101.484.666
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 50.394.299 101.482.590
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.085 2.076
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
52.541 0
ARA TOPLAM
50.451.925 101.484.666
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.451.925 101.484.666
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 50.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 50.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 50.000.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 50.000.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.451.925 151.484.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
400.907 214.656
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.232 5.197
Yasal Yedekler
8.232 5.197
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
156.424 98.747
Net Dönem Karı veya Zararı
186.251 60.712
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
400.907 214.656
TOPLAM KAYNAKLAR
50.852.832 151.699.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 18.838.782 2.218.960 7.037.767 1.939.059
Satışların Maliyeti
10 -18.563.782 -2.118.960 -7.037.767 -1.939.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
275.000 100.000 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
275.000 100.000 0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -62.501 -47.446 -19.486 -21.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.516 0 -112 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
215.015 52.554 -19.598 -21.156
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
215.015 52.554 -19.598 -21.156
Finansman Gelirleri
23.777 3.289 12.793 1.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
238.792 55.843 -6.805 -19.987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-52.541 -11.546 1.497 3.997
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-52.541 -11.546 1.497 3.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
186.251 44.297 -5.308 -15.990
DÖNEM KARI (ZARARI)
186.251 44.297 -5.308 -15.990
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
186.251 44.297 -5.308 -15.990
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.251 44.297 -5.308 -15.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
186.251 44.297 -5.308 -15.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715883


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,00% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3371 Değişim: -0,06%
Düşük 32,3154 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5143 Değişim: 0,25%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.456,93 Değişim: 0,75%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.