KAP ***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 19:27
KAP ***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 46.000.000 466.003.707 -809.345 -581.322 31.872.437 -3.907.597 31.275.117 569.852.997 0 569.852.997
Transferler
-2.750.430 3.744.444 30.281.103 -31.275.117 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.040.000 -687.957 -6.809 101.927.240 104.272.474 0 104.272.474
Kar Payları
-36.000.001 -36.000.001 0 -36.000.001
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
253.231 253.231 0 253.231
Dönem Sonu Bakiyeler
17 46.000.000 466.293.277 -1.497.302 -588.131 35.616.881 -9.373.264 101.927.240 638.378.701 0 638.378.701
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 46.000.000 466.293.277 -1.497.302 -588.131 35.616.881 -9.373.264 101.927.240 638.378.701 0 638.378.701
Transferler
2.303.382 99.623.858 -101.927.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
373.211.618 -4.203.360 5.504 465.414.620 834.428.382 0 834.428.382
Dönem Sonu Bakiyeler
17 46.000.000 839.504.895 -5.700.662 -582.627 37.920.263 90.250.594 465.414.620 1.472.807.083 0 1.472.807.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.510.357 35.008.067
Dönem Karı (Zararı)
465.414.620 101.927.240
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
465.414.620 101.927.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-210.270.172 -42.483.615
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 11.503.109 9.882.379
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.207
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.207
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.138.951 1.858.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.829.273 1.865.693
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 203.210 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 106.468 -7.505
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
896.708 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 1.592.143 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -695.435
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-297.000.000 -72.425.510
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -297.000.000 -72.425.510
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 72.227.724 19.653.233
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.664 -1.446.698
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -36.664 -1.446.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-230.571.557 -20.440.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -50.041.994 7.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -30.182.622 -26.050.568
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -405.664.030 -22.112.005
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -9.629.374 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 193.488.182 19.546.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 5.829.215 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -97.936 7.914.813
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 65.518.682 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 208.320 253.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.572.891 39.002.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -906.406 -1.254.714
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -6.156.128 -2.739.914
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.879.538 2.078.685
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.208 5.205.326
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 214.208 5.205.326
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.093.746 -3.126.641
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.093.746 -3.126.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.277.957 -38.084.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 110.980.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -6.702.043 -2.084.957
Ödenen Temettüler
0 -36.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.908.776 -998.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 108.908.776 -998.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 163.881.862 164.880.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
272.790.638 163.881.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 272.790.638 163.881.862
Ticari Alacaklar
50.041.996 2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 50.041.996 2
Diğer Alacaklar
32.675.213 27.304.392
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 32.673.521 27.231.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.692 72.929
Stoklar
9 499.298.304 93.634.274
Peşin Ödenmiş Giderler
10.453.161 823.787
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 503.650 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.949.511 823.787
Diğer Dönen Varlıklar
24.993.129 181.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 24.993.129 181.069
ARA TOPLAM
890.252.441 285.825.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
890.252.441 285.825.386
DURAN VARL 1.958 2.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.958 2.217
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 570.200.000 273.200.000
Maddi Duran Varlıklar
12 852.813.017 384.894.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.287 29.971
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 39.287 29.971
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.423.087.728 658.153.491
TOPLAM VARLIKLAR
2.313.340.169 943.978.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
112.572.143 6.702.043
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
112.572.143 6.702.043
Banka Kredileri
6 112.572.143 6.702.043
Ticari Borçlar
333.012.702 140.219.955
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 333.012.702 140.219.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 8.836.618 3.007.403
Diğer Borçlar
3.769.930 3.867.866
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8.180 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.761.750 3.867.866
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 76.349.864 10.644.741
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 294.676 6.450.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
342.830 236.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 342.830 236.362
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 319.286 110.966
ARA TOPLAM
535.498.049 171.240.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
535.498.049 171.240.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 155.367 341.808
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.484.817 8.104.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.944.046 7.766.979
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 540.771 337.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 290.394.853 125.913.688
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
305.035.037 134.360.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
840.533.086 305.600.176
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.472.807.083 638.378.701
Ödenmiş Sermaye
17 46.000.000 46.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
833.804.233 464.795.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
833.804.233 464.795.975
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 839.504.895 466.293.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -5.700.662 -1.497.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-582.627 -588.131
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-582.627 -588.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 -582.627 -588.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 37.920.263 35.616.881
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 90.250.594 -9.373.264
Net Dönem Karı veya Zararı
465.414.620 101.927.240
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.472.807.083 638.378.701
TOPLAM KAYNAKLAR
2.313.340.169 943.978.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 557.031.440 265.650.742
Satışların Maliyeti
18 -330.515.267 -220.602.454
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
226.516.173 45.048.288
BRÜT KAR (ZARAR)
226.516.173 45.048.288
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.569.080 -8.113.377
Pazarlama Giderleri
20 -3.833.174 -2.200.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 18.184.434 5.327.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -12.129.526 -10.520.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
214.168.827 29.541.026
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 325.996.074 74.004.006
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
540.164.901 103.545.032
Finansman Gelirleri
23 43.218.302 36.854.168
Finansman Giderleri
23 -11.801.773 -13.654.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
571.581.430 126.744.571
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-106.166.810 -24.817.331
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -33.939.086 -11.614.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -72.227.724 -13.202.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
465.414.620 101.927.240
DÖNEM KARI (ZARARI)
465.414.620 101.927.240
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
465.414.620 101.927.240
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
369.008.258 2.352.043
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
466.514.523 3.800.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -5.254.200 -859.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-92.252.065 -588.011
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.050.840 -588.011
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-93.302.905 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.504 -6.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.880 -8.511
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
6.880 -8.511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.376 1.702
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.376 1.702
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
369.013.762 2.345.234
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
834.428.382 104.272.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
834.428.382 104.272.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117895


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.205 Değişim: 1,53% Hacim : 89.179 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,3092 Değişim: -0,01%
Düşük 32,1926 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
35,0855 Değişim: 0,87%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 35,1165
Açılış: 34,7829
2.417,40 Değişim: 0,43%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.431,86
Açılış: 2.407,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.