KAP ***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 21:17
KAP ***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.000.000 -713.421 -581.457 28.567.570 -3.682.886 34.633.788 104.223.594 104.223.594
Transferler
3.304.867 31.328.921 -34.633.788 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.464 13.347.519 13.406.983 13.406.983
Kar Payları
-31.839.403 -31.839.403 -31.839.403
Dönem Sonu Bakiyeler
46.000.000 -653.957 -581.457 31.872.437 -4.193.368 13.347.519 85.791.174 85.791.174
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.000.000 466.003.707 -809.345 -581.322 31.872.437 -3.907.597 31.275.117 569.852.997 569.852.997
Transferler
3.744.444 27.530.673 -31.275.117 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.040.000 150.597 21.741.948 24.932.545 24.932.545
Kar Payları
31 -36.000.001 -36.000.001 -36.000.001
Dönem Sonu Bakiyeler
46.000.000 469.043.707 -658.748 -581.322 35.616.881 -12.376.925 21.741.948 558.785.541 558.785.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.181.785 -34.083.494
Dönem Karı (Zararı)
21.741.948 13.347.519
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
759.681 -596.451
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
86.243 96.488
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
786.492 716.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
786.492 716.397
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.496 -941.127
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-152.550 -468.209
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-152.550 -468.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.470.444 -46.789.818
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.163 -26.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.069.056 -289.782
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
46.920.196 39.619.963
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.825.894 -77.671.408
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.502.853 -8.421.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-73.968.815 -34.038.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-940.414 -369.831
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.727.444 325.087
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-188.199 -228.581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.550 594.059
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.550 594.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-340.749 -822.640
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-340.749 -822.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.089.664 -29.426.667
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.089.663 2.412.736
Ödenen Temettüler
-36.000.001 -31.839.403
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-110.459.648 -63.738.742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-110.459.648 -63.738.742
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
164.880.067 115.850.704
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.420.419 52.111.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.420.419 164.880.067
Ticari Alacaklar
0 1.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 1.956
Diğer Alacaklar
89.396 190.791
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 - 8 23.760 103.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 65.636 87.587
Stoklar
9 24.602.073 71.522.269
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.780.652 185.337
Diğer Dönen Varlıklar
16 141.659 1.882.899
ARA TOPLAM
103.034.199 238.663.319
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.034.199 238.663.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 35.097 35.097
Diğer Alacaklar
2.268 1.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.268 1.870
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 200.774.490 200.774.490
Maddi Duran Varlıklar
12 391.001.668 391.618.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.870 20.504
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.870 20.504
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
591.821.393 592.450.511
TOPLAM VARLIKLAR
694.855.592 831.113.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.697.337 8.787.000
Ticari Borçlar
3.847.622 120.673.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 - 7 4.288 4.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.843.334 120.669.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.434.515 2.154.554
Diğer Borçlar
1.774.064 5.424.425
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.774.064 5.424.425
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
77.946 5.105.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 77.946 5.105.745
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.727.444 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
214.111 243.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 214.111 243.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 8.507 113.161
ARA TOPLAM
16.781.546 142.502.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.781.546 142.502.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.326.410 6.633.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.988.849 6.296.054
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 337.561 337.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 112.962.095 112.124.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.288.505 118.758.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
136.070.051 261.260.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
558.785.541 569.852.997
Ödenmiş Sermaye
17 46.000.000 46.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
468.384.959 465.194.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
468.384.959 465.194.362
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 469.043.707 466.003.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -658.748 -809.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-581.322 -581.322
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-581.322 -581.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 -581.322 -581.322
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 35.616.881 31.872.437
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -12.376.925 -3.907.597
Net Dönem Karı veya Zararı
21.741.948 31.275.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
558.785.541 569.852.997
TOPLAM KAYNAKLAR
694.855.592 831.113.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 75.346.961 62.977.351 29.756.821 7.778.432
Satışların Maliyeti
18 -60.835.409 -51.127.999 -22.905.084 -6.020.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.511.552 11.849.352 6.851.737 1.757.440
BRÜT KAR (ZARAR)
14.511.552 11.849.352 6.851.737 1.757.440
Genel Yönetim Giderleri
19 - 20 -3.388.768 -2.409.806 -2.052.564 -1.167.958
Pazarlama Giderleri
19 - 20 -642.985 -407.983 -187.698 -163.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 774.323 1.523.879 462.974 1.208.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -164.485 -1.231.605 -77.846 -1.165.671
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.089.637 9.323.837 4.996.603 469.317
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 219.503 523.912 34.422 28.508
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.309.140 9.847.749 5.031.025 497.825
Finansman Gelirleri
23 16.167.385 5.404.806 4.907.455 2.001.531
Finansman Giderleri
23 -694.430 -606.801 -349.835 -403.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.782.095 14.645.754 9.588.645 2.095.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.040.147 -1.298.235 -2.883.179 371.059
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.000.651 -2.239.362 -2.837.875 -336.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -39.496 941.127 -45.304 708.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.741.948 13.347.519 6.705.466 2.467.035
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.741.948 13.347.519 6.705.466 2.467.035
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.741.948 13.347.519 6.705.466 2.467.035
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.190.597 59.464 -43.569 -182.930
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 3.800.000 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 188.246 74.330 -54.462 -228.663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-797.649 -14.866 10.893 45.733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -797.649 -14.866 10.893 45.733
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.190.597 59.464 -43.569 -182.930
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.932.545 13.406.983 6.661.897 2.284.105
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.932.545 13.406.983 6.661.897 2.284.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956519


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 1,58% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.433
9,5121 Değişim: 3,26%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,5350
Açılış: 9,2118
11,0825 Değişim: 3,09%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 11,1055
Açılış: 10,7502
545,31 Değişim: 3,32%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 547,17
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.