KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2023 - 21:24
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 686.524 10.414.807 10.288.822 31.390.153 31.390.153 31.390.153
Transferler
532.204 9.756.618 -10.288.822
Dönem Karı (Zararı)
15.218.205 15.218.205 15.218.205 15.218.205
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.218.728 20.171.425 15.218.205 46.608.358 46.608.358
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.218.728 20.171.425 43.039.024 74.429.177 74.429.177
Transferler
40.000.000 2.128.686 40.910.338 -43.039.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.000.000
Dönem Karı (Zararı)
76.546.619 76.546.619 76.546.619
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.347.414 21.081.763 76.546.619 150.975.796 150.975.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.385.915 15.350.063
Dönem Karı (Zararı)
76.546.619 15.218.205
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.329.027 6.790.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8-16 1.140.076 612.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.084.817 2.358.185
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-2.128.686 -153.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 -2.249.664 -1.260.210
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.249.664 -1.260.210
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.006.415 4.908.732
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
476.069 324.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.439.994 -2.483.666
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.175 -1.143.535
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.709.352 -2.190.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.725.527 1.047.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 -231.371
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-209.912 -3.861
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -209.912 -3.861
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.633.731 -1.104.899
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.633.731 -1.104.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.315.640 19.525.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.848.207 -1.735.406
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.081.518 -2.439.713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.334.029 -41.052.329
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 21.155.837 -40.696.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.950.494 -509.177
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -2.950.494 -509.177
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.128.686 153.152
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.980.971 -652.368
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.980.971 -652.368
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.738.973 -26.354.634
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.738.973 -26.354.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.890 26.474.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 89.749.863 120.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 89.749.863 10.890
Finansal Yatırımlar
5 52.554.874 71.461.047
Ticari Alacaklar
20.149.790 20.165.965
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,2 19.877.007 17.167.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 272.783 2.998.310
Diğer Alacaklar
4.062.204 89.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23 4.062.204 89.459
ARA TOPLAM
166.516.731 91.727.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.516.731 91.727.361
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 4.679.272 2.020.857
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 4.669.226 3.458.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 212.917 290.541
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
212.917 290.541
Peşin Ödenmiş Giderler
490.411 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 296.651 221.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.348.477 5.991.574
TOPLAM VARLIKLAR
176.865.208 97.718.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.770.174 1.065.111
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
762.755
Banka Kredileri
13 762.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.007.419 1.065.111
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.007.419 1.065.111
Ticari Borçlar
211.948 421.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 211.948 421.860
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 5.664.436
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.193.511 10.819.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 14.193.511 10.819.301
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.178.967 1.840.191
ARA TOPLAM
18.354.600 19.810.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.354.600 19.810.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.793.035 3.045.388
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 2.288.265
Banka Kredileri
2.288.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.504.770 3.045.388
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 4.504.770 3.045.388
Uzun Vadeli Karşılıklar
741.777 433.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 741.777 433.471
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.534.812 3.478.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.889.412 23.289.758
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
150.975.796 74.429.177
Ödenmiş Sermaye
14 50.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.347.414 1.218.728
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.081.763 20.171.425
Net Dönem Karı veya Zararı
76.546.619 43.039.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
150.975.796 74.429.177
TOPLAM KAYNAKLAR
176.865.208 97.718.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
110.606.975 30.166.445 55.104.089 17.663.773
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
15 110.606.975 30.166.445 55.104.089 17.663.773
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.606.975 30.166.445 55.104.089 17.663.773
BRÜT KAR (ZARAR)
110.606.975 30.166.445 55.104.089 17.663.773
Genel Yönetim Giderleri
16 -49.946.233 -13.329.073 -21.578.297 -7.876.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 166.172 128.312 61.656 74.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.826.914 16.965.684 33.587.448 9.861.922
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 28.800.991 3.923.714 18.031.171 1.889.687
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -5.598.802 -437.961 -20.523 -1.619
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
84.029.103 20.451.437 51.598.096 11.749.990
Finansman Giderleri
19 -476.069 -324.500 -218.747 -158.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.553.034 20.126.937 51.379.349 11.591.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.006.415 -4.908.732 117.711 -2.329.673
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -7.081.518 -4.880.816 0 -2.661.016
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 75.103 -27.916 117.711 331.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
76.546.619 15.218.205 51.497.060 9.261.381
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.546.619 15.218.205 51.497.060 9.261.381
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
76.546.619 15.218.205 51.497.060 9.261.381
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.546.619 15.218.205 51.497.060 9.261.381
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
76.546.619 15.218.205 51.497.060 9.261.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176064


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.