KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:12
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738
Transferler
5.671.130 -5.671.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.853.793 4.853.793 4.853.793
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 3.001.738 4.853.793 17.855.531 17.855.531
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331
Transferler
686.524 7.413.069 -8.099.593
Dönem Karı (Zararı)
2.411.141 2.411.141 2.411.141
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 686.524 10.414.807 2.411.141 23.512.472 23.512.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.437.334 2.671.592
Dönem Karı (Zararı)
2.411.141 4.853.793
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.071.840 -3.154.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
422.777 315.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.181.240 -669.303
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-84.399 -362.978
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
234.918
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
234.918
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-149.844 -2.577.791
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-149.844 -2.577.791
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.307.400 -94.760
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
228.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.098.033 972.374
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
581.494 1.134.691
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-382.235 653.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
963.729 481.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.386 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-167.386
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-131.114 -213.591
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.660.635 85.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.660.635 85.204
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.154.404 -33.930
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.154.404 -33.930
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.437.334 2.671.592
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.384.829 -2.239.221
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.315.594 -1.595.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.879
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.164 -1.012.340
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.164 -1.012.340
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
84.399 362.978
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-404.641 -461.100
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-404.641 -461.100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.417.522 -28.729
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.417.522 -28.729
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.819.073 37.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.236.595 9.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.236.595 14.819.073
Finansal Yatırımlar
5 2.004.914 4.170.664
Ticari Alacaklar
1.938.246 2.519.740
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.902.592 1.520.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.654 999.383
Diğer Alacaklar
0 30.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 30.215
Peşin Ödenmiş Giderler
13 131.114 0
ARA TOPLAM
25.310.869 21.539.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.310.869 21.539.692
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 1.384.585 1.498.521
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.718.021 2.605.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 202.184 203.623
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
202.184 203.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 487.357 289.756
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.792.147 4.597.518
TOPLAM VARLIKLAR
30.103.016 26.137.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.582.010 191.166
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.704.963
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 1.704.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
877.047 191.166
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 877.047 191.166
Ticari Borçlar
67.710 112.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 67.710 112.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 326.503 278.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
933.604 290.810
Kısa Vadeli Karşılıklar
267.793 1.459.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 267.793 1.459.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 102.016 159.139
ARA TOPLAM
4.279.636 2.491.105
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.279.636 2.491.105
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.168.450 2.412.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.168.450 2.412.823
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.168.450 2.412.823
Uzun Vadeli Karşılıklar
142.458 131.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 142.458 131.951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.310.908 2.544.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.590.544 5.035.879
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.512.472 21.101.331
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
686.524
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.414.807 3.001.738
Net Dönem Karı veya Zararı
2.411.141 8.099.593
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.512.472 21.101.331
TOPLAM KAYNAKLAR
30.103.016 26.137.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.629.016 10.789.252 5.035.253 4.199.349
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.629.016 10.789.252 5.035.253 4.199.349
BRÜT KAR (ZARAR)
8.629.016 10.789.252 5.035.253 4.199.349
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.583.644 -5.093.928 -3.401.059 -2.521.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 106.118 84.109 52.987 52.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.151.490 5.779.433 1.687.181 1.730.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 3.674.782 944.348 1.329.519 588.961
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -1.879.465 -329.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.946.807 6.723.781 2.687.362 2.319.635
Finansman Giderleri
19 -228.266 -234.918 -109.766 -114.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.718.541 6.488.863 2.577.596 2.204.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.307.400 -1.635.070 -978.011 -560.866
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.505.001 -1.490.735 -948.298 -520.591
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 197.601 -144.335 -29.713 -40.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.411.141 4.853.793 1.599.585 1.644.119
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.411.141 4.853.793 1.599.585 1.644.119
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.411.141 4.853.793 1.599.585 1.644.119
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.411.141 4.853.793 1.599.585 1.644.119
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.411.141 4.853.793 1.599.585 1.644.119http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955531


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.