KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 12:18
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
319.216 -835.522
Dönem Karı (Zararı)
2.522.182 364.288
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.244.540 -803.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 25.502 23.018
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 -290.371 -144.483
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-290.398 -77.445
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-979.664 -635.457
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -979.664 -635.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
290.391 30.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-958.426 -396.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -885.640 -234.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.899 -176.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -101.897 40.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 82.010 -25.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
82.010 -25.343
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
319.216 -835.522
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-466.716 836.494
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-635.453 799.401
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -121.661 -40.352
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
290.398 77.445
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-147.500 972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-147.500 972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
183.031 1.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.531 2.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 10.000.000 -2.499.232 -1.101.855 7.330.608 7.330.608
Transferler
-1.101.855 1.101.855
Dönem Karı (Zararı)
364.288 364.288 364.288
Dönem Sonu Bakiyeler
13 10.000.000 -3.601.087 364.288 7.694.896 7.694.896
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608 7.330.608
Transferler
931.695 -931.695
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.522.182
Dönem Sonu Bakiyeler
13 10.000.000 -2.669.392 2.522.182 9.852.790 9.852.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35.531 183.031
Finansal Yatırımlar
4 8.708.636 7.093.519
Ticari Alacaklar
5 1.528.738 643.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 1.508.828 601.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.910 41.107
Diğer Alacaklar
6 6.096 8
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.096 8
Peşin Ödenmiş Giderler
46.811
ARA TOPLAM
10.325.812 7.919.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.325.812 7.919.656
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 165.442 61.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 111.863 119.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
212.480 502.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
489.785 684.017
TOPLAM VARLIKLAR
10.815.597 8.603.673
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 75.003 176.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 75.003 176.900
Kısa Vadeli Karşılıklar
564.488 863.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 564.488 863.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 253.132 171.122
ARA TOPLAM
892.623 1.211.166
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
892.623 1.211.166
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
70.184 61.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 70.184 61.899
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.184 61.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
962.807 1.273.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.852.790 7.330.608
Ödenmiş Sermaye
13 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.669.392 -3.601.087
Net Dönem Karı veya Zararı
2.522.182 931.695
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.852.790 7.330.608
TOPLAM KAYNAKLAR
10.815.597 8.603.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 8.955.021 3.945.653 3.126.069 837.633
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.955.021 3.945.653 3.126.069 837.633
BRÜT KAR (ZARAR)
8.955.021 3.945.653 3.126.069 837.633
Genel Yönetim Giderleri
15 -7.120.911 -2.339.464 -4.146.676 -1.295.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.832.909 1.606.189 -1.020.607 -457.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 979.664 346.598 1.415.713 818.815
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.812.573 1.952.787 395.106 361.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.812.573 1.952.787 395.106 361.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-290.391 -45.479 -30.818 -383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-290.391 -45.479 -30.818 -383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.522.182 1.907.308 364.288 360.820
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.522.182 1.907.308 364.288 360.820
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.522.182 1.907.308 364.288 360.820
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.522.182 1.907.308 364.288 360.820
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.522.182 1.907.308 364.288 360.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795322


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.