KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2019 - 18:30
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 10.000.000 -2.499.232 -1.101.855 6.398.913 6.398.913
Transferler
-1.101.855 1.101.855
Dönem Karı (Zararı)
-122.501 -122.501 -122.501
Dönem Sonu Bakiyeler
13 10.000.000 -3.601.087 -122.501 6.276.412 6.276.412
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608 7.330.608
Transferler
931.695 -931.695
Dönem Karı (Zararı)
614.874 614.874 614.874
Dönem Sonu Bakiyeler
13 10.000.000 -2.669.392 614.874 7.945.482 7.945.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.293.596 -882.900
Dönem Karı (Zararı)
614.874 -122.501
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.434.912 -367.603
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 20.699 13.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 -806.393 8.334
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-261.064 -37.786
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-633.066 -382.395
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -633.066 -382.395
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
244.912 30.438
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-473.558 -392.796
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-325.952 -96.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -325.952 -96.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.640 -186.010
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-110.640 -186.010
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.434 56.852
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -96.434 56.852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.468 -167.127
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 59.468 -167.127
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.293.596 -882.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.117.985 1.025.615
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
928.569 1.028.871
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.648 -41.042
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -71.648 -41.042
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
261.064 37.786
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.611 142.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.611 142.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
183.031 1.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.420 143.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.420 183.031
Finansal Yatırımlar
4 6.798.016 7.093.519
Ticari Alacaklar
5 969.050 643.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 957.957 601.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.093 41.106
Diğer Alacaklar
6 1.463 8
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.463 8
Peşin Ödenmiş Giderler
109.185
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
109.185
ARA TOPLAM
7.885.134 7.919.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.885.134 7.919.656
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 117.620 61.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 114.475 119.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
257.959 502.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
490.054 684.017
TOPLAM VARLIKLAR
8.375.188 8.603.673
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 80.466 176.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 80.466 176.900
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.774 863.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 58.774 863.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 230.590 171.122
ARA TOPLAM
369.830 1.211.166
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
369.830 1.211.166
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
59.876 61.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 59.876 61.899
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.876 61.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
429.706 1.273.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.945.482 7.330.608
Ödenmiş Sermaye
13 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.669.392 -3.601.087
Net Dönem Karı veya Zararı
614.874 931.695
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.945.482 7.330.608
TOPLAM KAYNAKLAR
8.375.188 8.603.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 5.009.368 1.806.262 2.886.957 952.749
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.009.368 1.806.262 2.886.957 952.749
BRÜT KAR (ZARAR)
5.009.368 1.806.262 2.886.957 952.749
Genel Yönetim Giderleri
15 -4.781.447 -2.447.785 -1.931.171 -1.274.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.688 -13.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.889 -5.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
226.720 -641.523 936.007 -321.934
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 633.066 549.460 -403.372 312.069
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
859.786 -92.063 532.635 -9.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
859.786 -92.063 532.635 -9.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-244.912 -30.438 -44.121 -3.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-244.912 -30.438 -44.121 -3.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
614.874 -122.501 488.514 -13.088
DÖNEM KARI (ZARARI)
614.874 -122.501 488.514 -13.088
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
614.874 -122.501 488.514 -13.088
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
614.874 -122.501 488.514 -13.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
614.874 -122.501 488.514 -13.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778721


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.696 Değişim: 0,18% Hacim : 11.959 Mio.TL Son veri saati : 10:22
Düşük 10.685 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2530 Değişim: 0,08%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
35,0305 Değişim: 0,04%
Düşük 34,9165 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.442,64 Değişim: -0,18%
Düşük 2.433,15 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.