KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 19:31
KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 10.000 249.633 49.336 358.969 358.969
Transferler
49.336 -49.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.796 106.796 106.796
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 10.000 298.969 106.796 465.765 465.765
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 10.000 298.969 137.771 496.740 496.740
Transferler
137.771 -137.771
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.444 35.444 35.444
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 10.000 436.740 35.444 532.184 532.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
376.510 74.979
Dönem Karı (Zararı)
35.444 106.796
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.190 35.599
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -152.726.391 -375.674.354
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 152.726.391 375.674.354
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 15.190 35.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
357.986 -31.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
302.119.649 2.011.541.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.337 17.283
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.629 7.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.292 9.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-302.119.649 -2.011.541.822
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
397.323 -49.278
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
397.323 -49.278
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
408.620 110.400
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -152.726.391 -375.674.354
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 152.726.391 375.674.354
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.110 -35.421
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
376.510 74.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
376.510 74.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 492.667 436.018
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 869.177 510.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 876.505 494.206
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 2.240.000.000 2.542.119.649
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
2.240.000.000 2.542.119.649
Diğer Alacaklar
397.800 361.960
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
397.800 361.960
Peşin Ödenmiş Giderler
6 6.042 7.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.042 7.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 7.530
Diğer Dönen Varlıklar
6 2.167 3.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.167 3.049
ARA TOPLAM
2.241.290.044 2.542.986.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.241.290.044 2.542.986.316
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
2.241.290.044 2.542.986.316
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.240.757.860 2.542.480.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.240.757.860 2.542.480.186
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 2.240.000.000 2.542.119.649
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 757.860 360.537
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 9.390
ARA TOPLAM
2.240.757.860 2.542.489.576
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.240.757.860 2.542.489.576
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.240.757.860 2.542.489.576
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
532.184 496.740
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 10.000
Yasal Yedekler
10.000 10.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
436.740 298.969
Net Dönem Karı veya Zararı
35.444 137.771
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
532.184 496.740
TOPLAM KAYNAKLAR
2.241.290.044 2.542.986.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 153.226.391 375.844.354 180.000 106.722.784
Satışların Maliyeti
11 -152.726.391 -375.674.354 -106.672.784
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
500.000 170.000 180.000 50.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
55.577 48.589 22.950 19.217
Kar Payı Gelirleri
55.577 48.589 22.950 19.217
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.577 48.589 22.950 19.217
BRÜT KAR (ZARAR)
555.577 218.589 202.950 69.217
Genel Yönetim Giderleri
12 -517.708 -235.633 -258.623 -109.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12.765 159.439 92.496 48.957
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.634 142.395 36.823 8.409
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.634 142.395 36.823 8.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.634 142.395 36.823 8.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -15.190 -35.599 -11.737 -2.102
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.190 -35.599 -11.737 -2.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.444 106.796 25.086 6.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.444 106.796 25.086 6.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.444 106.796 25.086 6.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.444 106.796 25.086 6.307
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.444 106.796 25.086 6.307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216641


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.845 Değişim: -0,13% Hacim : 35.663 Mio.TL Son veri saati : 13:22
Düşük 7.795 07.12.2023 Yüksek 7.885
Açılış: 7.868
28,9282 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8359 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2115 Değişim: 0,24%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2666
Açılış: 31,1368
1.892,68 Değişim: 0,47%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.893,15
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.