KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2020 - 18:13
KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.601 68.413 -72.014
Transferler
97.318 97.318 97.318
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 6.458 122.701 97.318 276.477 276.477
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480
Transferler
3.542 109.780 -113.321 1 1
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.212 26.212 26.212
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 232.481 26.212 318.693 318.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.094 -34.240
Dönem Karı (Zararı)
26.212 97.318
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.212 97.318
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.393 429
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -268.224.115 -508.627.428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 268.224.115 508.627.428
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 7.393 429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.797 -136.919
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.179.465.537 2.767.544.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.434 -311.705
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.479 -307.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.955 -4.225
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
1.179.464.963 -2.767.543.902
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.657 174.068
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.657 174.068
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.192 -39.172
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -268.224.115 -508.627.428
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 268.224.115 508.627.428
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.902 4.932
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.094 -34.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.094 -34.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 328.456 288.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 284.362 254.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 284.936 328.456
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 2.235.091.715 1.970.266.752
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
2.235.091.715 1.970.266.752
Diğer Alacaklar
30.921 35.400
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30.921 35.400
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.339 7.294
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.339 7.294
Diğer Dönen Varlıklar
6 8.680 8.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.680 8.680
ARA TOPLAM
2.235.417.591 1.970.646.582
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.235.417.591 1.970.646.582
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 3.888.150.000 2.973.510.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
3.888.150.000 2.973.510.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.888.150.000 2.973.510.000
TOPLAM VARLIKLAR
6.123.567.591 4.944.156.582
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.235.098.706 1.970.350.400
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.235.091.715 1.970.266.752
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 2.235.091.715 1.970.266.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.991 83.648
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.991 83.648
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 192 3.702
ARA TOPLAM
2.235.098.898 1.970.354.102
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.235.098.898 1.970.354.102
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.888.150.000 2.973.510.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.888.150.000 2.973.510.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3.888.150.000 2.973.510.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.888.150.000 2.973.510.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.123.248.898 4.943.864.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
318.693 292.480
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 6.458
Yasal Yedekler
10.000 6.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
232.481 122.701
Net Dönem Karı veya Zararı
26.212 113.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
318.693 292.480
TOPLAM KAYNAKLAR
6.123.567.591 4.944.156.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 268.224.115 508.837.428 93.364.757 138.073.493
Satışların Maliyeti
11 -268.114.115 -508.627.428 -93.304.757 -138.023.493
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.000 210.000 60.000 50.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14.791 19.085 4.178 8.345
Kar Payı Gelirleri
14.791 19.085 4.178 8.345
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.791 19.085 4.178 8.345
BRÜT KAR (ZARAR)
124.791 229.085 64.178 58.345
Genel Yönetim Giderleri
12 -168.928 -149.515 -57.027 -73.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 77.742 45.197 -3.172 22.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.605 124.767 3.979 7.835
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.605 124.767 3.979 7.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.605 124.767 3.979 7.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -7.393 -27.449 -875 -1.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.393 -27.449 -875 -1.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.212 97.318 3.104 6.111
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.212 97.318 3.104 6.111
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
26.212 97.318 3.104 6.111
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.212 97.318 3.104 6.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
26.212 97.318 3.104 6.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882890


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.