KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:28
KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.200 41.810 13.135 107.145 107.145
Transferler
0 657 12.478 -13.135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 42.268 42.268 42.268
Dönem Sonu Bakiyeler
2.857 54.288 42.268 149.413 149.413
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159
Transferler
0 3.601 68.413 -72.014
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 97.319 97.319 97.319
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 6.458 122.701 97.319 276.478 276.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.239 44.718
Dönem Karı (Zararı)
97.319 42.268
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
97.319 42.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.017.255.285 776.080.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.017.254.856 776.068.238
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 508.627.428 388.034.119
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 508.627.428 388.034.119
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 429 11.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-136.919 15.053
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
2.767.544.620 -3.164.251.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-311.705 -145.092
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-307.480 -146.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.225 1.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.767.543.902 3.164.251.063
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
174.068 160.744
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
174.068 160.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.017.215.685 776.137.481
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -508.627.428 -388.034.119
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 -508.627.428 -388.034.119
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.932 -24.525
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.239 44.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.239 44.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
288.292 109.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
254.053 154.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 254.053 288.292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 2.695.123.190 4.627.318.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
2.695.123.190 4.627.318.810
Diğer Alacaklar
307.480
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
307.480
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.162 1.869
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.162 1.869
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 4.932
Diğer Dönen Varlıklar
6 8.680 3.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.680 3.748
ARA TOPLAM
2.695.694.565 4.627.617.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.695.694.565 4.627.617.651
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 2.825.245.000 3.660.594.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
2.825.245.000 3.660.594.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.825.245.000 3.660.594.000
TOPLAM VARLIKLAR
5.520.939.565 8.288.211.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.695.417.658 4.627.438.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.695.417.658 4.627.438.492
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 2.695.123.190 4.627.318.092
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 294.468 120.400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 429
ARA TOPLAM
2.695.418.087 4.627.438.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.695.418.087 4.627.438.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.825.245.000 3.660.594.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.825.245.000 3.660.594.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
2.825.245.000 3.660.594.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.825.245.000 3.660.594.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.520.663.087 8.288.032.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
276.478 179.159
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.458 2.857
Yasal Yedekler
6.458 2.857
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
122.701 54.288
Net Dönem Karı veya Zararı
97.319 72.014
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
276.478 179.159
TOPLAM KAYNAKLAR
5.520.939.565 8.288.211.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 508.837.428 388.244.119 138.073.493 164.340.126
Satışların Maliyeti
11 -508.627.427 -388.034.119 -138.023.492 -164.300.126
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.001 210.000 50.001 40.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
210.001 210.000 50.001 40.000
Genel Yönetim Giderleri
12 -149.515 -160.558 -73.315 -101.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 45.197 22.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.683 49.442 -509 -61.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
105.683 49.442 -509 -61.921
Finansman Gelirleri
19.085 4.748 8.345 4.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
124.768 54.190 7.836 -57.173
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -27.449 -11.922 -1.724 12.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-27.449 -11.922 -1.724 12.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.319 42.268 6.112 -44.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.319 42.268 6.112 -44.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
97.319 42.268 6.112 -44.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.319 42.268 6.112 -44.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
97.319 42.268 6.112 -44.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795561


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.