KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 19:49
KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.200 41.810 13.135 107.145 107.145
Transferler
0 657 12.478 -13.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -5.595 -5.595 -5.595
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 2.857 54.288 -5.595 101.550 101.550
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159
Transferler
0 3.601 68.413 -72.014 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 46.645 46.645 46.645
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 6.458 122.701 46.645 225.804 225.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.426 -33.003
Dönem Karı (Zararı)
46.645 -5.595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.645 -5.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.156 -667
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -181.105.978 -99.299.288
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 181.105.978 99.299.288
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 13.156 -667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.899 -26.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-432.649.913 -538.111.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.006 -98.229
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.806 -98.229
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
432.649.988 538.111.519
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.032 71.488
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.032 71.488
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.902 -33.003
Ödenen Faiz
10 -181.105.978 -99.299.288
Alınan Faiz
11 181.105.978 99.299.288
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.524 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.426 -33.003
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.426 -33.003
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 288.292 109.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 299.718 76.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 299.718 288.292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 4.769.552.723 4.627.318.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
4.769.552.723 4.627.318.810
Diğer Alacaklar
47.200 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
47.200 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.733 1.869
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.733 1.869
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 408 4.932
Diğer Dönen Varlıklar
6 8.690 3.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.690 3.748
ARA TOPLAM
4.769.913.472 4.627.617.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.769.913.472 4.627.617.651
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 3.951.010.000 3.660.594.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
3.951.010.000 3.660.594.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.951.010.000 3.660.594.000
TOPLAM VARLIKLAR
8.720.923.472 8.288.211.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.769.674.512 4.627.438.492
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.769.674.512 4.627.438.492
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 4.769.552.080 4.627.318.092
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 122.432 120.400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 13.156 0
ARA TOPLAM
4.769.687.668 4.627.438.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.769.687.668 4.627.438.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.951.010.000 3.660.594.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.951.010.000 3.660.594.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3.951.010.000 3.660.594.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.951.010.000 3.660.594.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.720.697.668 8.288.032.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
225.804 179.159
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.458 2.857
Yasal Yedekler
6.458 2.857
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
122.701 54.288
Net Dönem Karı veya Zararı
46.645 72.014
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
225.804 179.159
TOPLAM KAYNAKLAR
8.720.923.472 8.288.211.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 181.225.978 99.359.288
Satışların Maliyeti
11 -181.105.978 -99.299.288
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
120.000 60.000
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
120.000 60.000
Genel Yönetim Giderleri
12 -62.841 -66.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.159 -6.262
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.159 -6.262
Finansman Gelirleri
2.642 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.801 -6.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -13.156 667
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.156 667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.645 -5.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.645 -5.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.645 -5.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.645 -5.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.645 -5.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758948


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.808 Değişim: 0,34% Hacim : 24.209 Mio.TL Son veri saati : 10:55
Düşük 10.783 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,8915 Değişim: 0,21%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8976
Açılış: 32,8221
35,2625 Değişim: 0,34%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,2817
Açılış: 35,1421
2.464,78 Değişim: 0,58%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.465,97
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.