KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

15.05.2023 - 20:51
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.382.628 1.631.984
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-392.746 2.052.919
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-392.746 2.052.919
Yabancı Para Çevrim Farkları
153.201 146.490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-580.714 2.615.255
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-147.196 -139.323
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
181.963 -569.503
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.989.882 3.684.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -52.112 0 0 1.123.690 -25.553 -892.657 0 3.411.612 -89.180 3.355.492 11.452.822 36.019 11.488.841
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -52.112 0 0 1.123.690 -25.553 -892.657 0 3.411.612 -89.180 3.355.492 11.452.822 36.019 11.488.841
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 146.490 2.017.887 -111.458 0 0 0 1.555.135 3.608.054 178 3.608.232
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.457 0 0 -10.457 137 -10.320
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.267.890 837.602 -3.355.492 -250.000 0 -250.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 -250.000 0 -250.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.267.890 -2.267.890 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.355.492 -3.355.492 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -52.112 0 0 1.270.180 1.992.334 -1.004.115 0 5.669.045 748.422 1.555.135 14.800.419 36.334 14.836.753
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -294.407 0 0 1.643.243 4.683.273 -1.301.833 0 5.674.664 757.179 14.918.773 30.702.422 67.913 30.770.335
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -294.407 0 0 1.643.243 4.683.273 -1.301.833 0 5.674.664 757.179 14.918.773 30.702.422 67.913 30.770.335
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 153.201 -435.550 -110.397 0 0 0 4.382.241 3.989.495 387 3.989.882
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103.898 8.987 0 -94.911 203 -94.708
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.744.216 774.557 -14.918.773 -1.400.000 0 -1.400.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.400.000 0 -1.400.000 0 -1.400.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.744.216 -12.744.216 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.918.773 -14.918.773 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -294.407 0 0 1.796.444 4.247.723 -1.412.230 0 18.314.982 1.540.723 4.382.241 33.197.006 68.503 33.265.509


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 12.146.907 6.055.478
Kredilerden Alınan Kar Payları
6.928.793 3.393.737
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
0 80.625
Bankalardan Alınan Gelirler
479.951 128.642
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
4.012.490 2.174.051
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
91.706 134.136
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.124.353 1.738.376
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
796.431 301.539
Finansal Kiralama Gelirleri
704.290 259.172
Diğer Kar Payı Gelirleri
21.383 19.251
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-4.221.592 -1.918.358
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -3.589.287 -1.484.937
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -405.493 -206.500
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-44.184 -64.533
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
(5.4.2) -150.158 -140.878
Kiralama Kar Payı Giderleri
-32.470 -21.510
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
7.925.315 4.137.120
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
167.845 102.918
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.073.877 478.600
Gayri Nakdi Kredilerden
80.926 41.211
Diğer
(5.4.13) 992.951 437.389
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-906.032 -375.682
Gayri Nakdi Kredilere
-497 -4
Diğer
(5.4.13.) -905.535 -375.678
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 21.760 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 2.205.391 1.100.440
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
545.895 50.573
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
74.839 285.561
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.584.657 764.306
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 2.036.432 904.658
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.356.743 6.245.136
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -2.701.576 -2.005.622
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -63.552 -187.974
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -1.376.038 -737.336
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -2.342.600 -1.189.489
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.872.977 2.124.715
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
12.462 8.102
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 5.885.439 2.132.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -1.502.811 -500.833
Cari Vergi Karşılığı
-1.371.763 38.976
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-256.347 -845.390
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
125.299 305.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 4.382.628 1.631.984
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 4.382.628 1.631.984
Grubun Karı (Zararı)
4.382.241 1.555.135
Azınlık Payları Karı (Zararı)
387 76.849
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
61.135.988 111.829.078 172.965.066 52.904.271 124.937.833 177.842.104
Nakit ve Nakit Benzerleri
15.319.275 72.456.898 87.776.173 12.311.387 88.654.456 100.965.843
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 8.750.756 60.053.548 68.804.304 8.544.877 70.920.388 79.465.265
Bankalar
(5.1.3.) 6.342.868 12.405.340 18.748.208 3.766.630 17.735.475 21.502.105
Para Piyasalarından Alacaklar
225.734 0 225.734 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-83 -1.990 -2.073 -120 -1.407 -1.527
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.265.531 16.396.623 21.662.154 4.151.113 14.461.079 18.612.192
Devlet Borçlanma Senetleri
833.635 14.262.904 15.096.539 449.467 12.760.756 13.210.223
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
366.767 0 366.767 518.748 0 518.748
Diğer Finansal Varlıklar
4.065.129 2.133.719 6.198.848 3.182.898 1.700.323 4.883.221
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 40.069.258 22.068.511 62.137.769 35.980.517 21.604.612 57.585.129
Devlet Borçlanma Senetleri
39.981.208 17.375.427 57.356.635 35.912.851 18.716.677 54.629.528
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
83.063 136.657 219.720 57.689 123.209 180.898
Diğer Finansal Varlıklar
4.987 4.556.427 4.561.414 9.977 2.764.726 2.774.703
Türev Finansal Varlıklar
481.924 907.046 1.388.970 461.254 217.686 678.940
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2.) 481.924 907.046 1.388.970 461.254 217.686 678.940
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11.) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 170.482.481 101.661.810 272.144.291 120.741.260 96.449.926 217.191.186
Krediler
152.298.414 80.393.077 232.691.491 111.911.757 75.593.160 187.504.917
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 11.116.680 13.372.279 24.488.959 7.312.649 13.550.753 20.863.402
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 16.932.217 13.823.493 30.755.710 9.104.466 13.573.735 22.678.201
Devlet Borçlanma Senetleri
16.718.444 13.405.807 30.124.251 9.104.466 13.174.566 22.279.032
Diğer Finansal Varlıklar
213.773 417.686 631.459 0 399.169 399.169
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.864.830 -5.927.039 -15.791.869 -7.587.612 -6.267.722 -13.855.334
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16.) 218.993 0 218.993 117.719 0 117.719
Satış Amaçlı
218.993 0 218.993 117.719 0 117.719
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
279.479 0 279.479 167.017 0 167.017
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 123.680 0 123.680 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
123.680 0 123.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 155.799 0 155.799 143.337 0 143.337
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
155.799 0 155.799 143.337 0 143.337
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12.) 1.773.638 66.903 1.840.541 1.582.752 68.702 1.651.454
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13.) 542.458 123.319 665.777 412.878 122.522 535.400
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
542.458 123.319 665.777 412.878 122.522 535.400
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14.) 41.605 0 41.605 165.730 0 165.730
CARİ VERGİ VARLIĞI
29.435 0 29.435 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 1.183.487 138.129 1.321.616 1.119.845 138.267 1.258.112
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 6.687.690 485.967 7.173.657 3.839.392 1.212.397 5.051.789
VARLIKLAR TOPLAMI
242.375.254 214.305.206 456.680.460 181.050.864 222.929.647 403.980.511
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 182.414.115 160.730.453 343.144.568 146.090.564 166.169.239 312.259.803
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 183.031 36.192.012 36.375.043 611.751 27.222.891 27.834.642
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.207.555 0 5.207.555 274.871 0 274.871
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.4.) 1.653.509 0 1.653.509 2.294.758 0 2.294.758
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7.503 341.772 349.275 16.143 167.924 184.067
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 7.503 341.772 349.275 16.143 167.924 184.067
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.7.) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6.) 604.223 52.718 656.941 519.844 55.518 575.362
KARŞILIKLAR
(5.2.8.) 9.029.104 1.613.340 10.642.444 8.499.539 1.634.020 10.133.559
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.149.929 175.788 1.325.717 1.531.521 110.773 1.642.294
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
6.209.258 0 6.209.258 5.386.707 0 5.386.707
Diğer Karşılıklar
1.669.917 1.437.552 3.107.469 1.581.311 1.523.247 3.104.558
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9.1.) 3.437.022 0 3.437.022 2.053.914 0 2.053.914
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.11.) 0 11.701.011 11.701.011 0 11.424.892 11.424.892
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 11.701.011 11.701.011 0 11.424.892 11.424.892
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 7.086.552 3.161.031 10.247.583 4.312.078 1.862.230 6.174.308
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12.) 33.484.138 -218.629 33.265.509 30.898.558 -128.223 30.770.335
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131
Sermaye Yedekleri
26.399 0 26.399 26.399 0 26.399
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.525 0 24.525 24.525 0 24.525
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.874 0 1.874
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-294.407 0 -294.407 -294.407 0 -294.407
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.801.949 -170.012 4.631.937 5.090.654 -65.971 5.024.683
Kar Yedekleri
18.314.982 0 18.314.982 5.674.664 0 5.674.664
Yasal Yedekler
1.395.182 0 1.395.182 552.652 0 552.652
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
16.494.214 0 16.494.214 4.872.338 0 4.872.338
Diğer Kar Yedekleri
425.586 0 425.586 249.674 0 249.674
Kar veya Zarar
5.971.581 -48.617 5.922.964 15.738.204 -62.252 15.675.952
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.602.975 -62.252 1.540.723 859.978 -102.799 757.179
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.368.606 13.635 4.382.241 14.878.226 40.547 14.918.773
Azınlık Payları
(5.2.13.) 68.503 0 68.503 67.913 0 67.913
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
243.106.752 213.573.708 456.680.460 195.572.020 208.408.491 403.980.511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
108.768.720 108.336.091 217.104.811 105.628.768 92.896.410 198.525.178
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 22.947.293 15.131.786 38.079.079 18.278.371 12.539.159 30.817.530
Teminat Mektupları
21.110.022 8.263.137 29.373.159 16.918.372 6.230.770 23.149.142
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
575.201 23.535 598.736 524.697 19.615 544.312
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.001.671 55.362 1.057.033 842.590 48.079 890.669
Diğer Teminat Mektupları
19.533.150 8.184.240 27.717.390 15.551.085 6.163.076 21.714.161
Banka Kredileri
68.019 133.739 201.758 19.680 116.401 136.081
İthalat Kabul Kredileri
68.019 133.739 201.758 19.680 116.401 136.081
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
2.422 6.508.982 6.511.404 1.538 5.970.275 5.971.813
Belgeli Akreditifler
0 2.100.403 2.100.403 902 2.300.601 2.301.503
Diğer Akreditifler
2.422 4.408.579 4.411.001 636 3.669.674 3.670.310
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.766.830 225.928 1.992.758 1.338.781 221.713 1.560.494
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 79.007.832 2.360.603 81.368.435 73.375.034 5.635.953 79.010.987
Cayılamaz Taahhütler
24.081.913 2.360.603 26.442.516 18.469.526 5.635.953 24.105.479
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.762 2.286.498 2.290.260 814.447 5.576.192 6.390.639
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.388.822 0 2.388.822 2.156.966 0 2.156.966
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.793.196 0 3.793.196 2.368.988 0 2.368.988
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
17.710.773 74.105 17.784.878 12.943.765 59.761 13.003.526
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
185.360 0 185.360 185.360 0 185.360
Cayılabilir Taahhütler
54.925.919 0 54.925.919 54.905.508 0 54.905.508
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
54.925.919 0 54.925.919 54.905.508 0 54.905.508
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2.) 6.813.595 90.843.702 97.657.297 13.975.363 74.721.298 88.696.661
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.813.595 90.843.702 97.657.297 13.975.363 74.721.298 88.696.661
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.364.416 6.149.095 8.513.511 2.445.222 4.124.168 6.569.390
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.364.416 2.698.331 5.062.747 2.429.047 979.581 3.408.628
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 3.450.764 3.450.764 16.175 3.144.587 3.160.762
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
4.449.179 84.694.607 89.143.786 11.530.141 70.597.130 82.127.271
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.607.348.159 1.477.923.174 3.085.271.333 1.312.038.282 1.068.954.968 2.380.993.250
EMANET KIYMETLER
47.699.374 1.033.422.486 1.081.121.860 39.623.059 627.887.032 667.510.091
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
9.759.619 995.445.951 1.005.205.570 6.857.433 591.531.785 598.389.218
Tahsile Alınan Çekler
34.322.144 980.054 35.302.198 29.772.990 1.200.703 30.973.693
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.617.611 930.845 4.548.456 2.992.636 942.241 3.934.877
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 36.065.636 36.065.636 0 34.212.303 34.212.303
REHİNLİ KIYMETLER
1.559.439.030 444.267.798 2.003.706.828 1.272.403.584 440.847.619 1.713.251.203
Menkul Kıymetler
3.206.692 153.471 3.360.163 3.206.824 149.703 3.356.527
Teminat Senetleri
100.977 7.748.207 7.849.184 100.977 7.556.173 7.657.150
Emtia
49.176.750 2.446.717 51.623.467 41.494.368 2.365.162 43.859.530
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
369.861.679 9.095.956 378.957.635 304.239.836 8.876.771 313.116.607
Diğer Rehinli Kıymetler
1.137.092.932 424.823.447 1.561.916.379 923.361.579 421.899.810 1.345.261.389
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
209.755 232.890 442.645 11.639 220.317 231.956
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.716.116.879 1.586.259.265 3.302.376.144 1.417.667.050 1.161.851.378 2.579.518.428


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.867.140 2.679.009
Alınan Kar Payları
9.130.380 3.835.967
Ödenen Kar Payları
-3.937.231 -1.461.015
Alınan Temettüler
21.760 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
965.678 549.385
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.744.164 2.027.502
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
264.918 260.033
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.692.615 -705.564
Ödenen Vergiler
-3.154.625 -265.312
Diğer
-2.475.289 -1.561.987
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.643.306 -14.852.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.032.210 -2.869.933
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.241.749 -4.644.887
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-44.401.480 -25.128.331
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.589.871 -4.103.084
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
516.970 -14.865
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
21.482.578 23.906.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 191
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.997.696 -508.314
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10.961.520 -1.489.437
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.223.834 -12.173.512
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.866.205 -4.711.734
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-22.500 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-351.978 -148.117
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
46.679 149.662
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.297.031 -3.255.700
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.874.057 1.427.301
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.909.809 -7.405.127
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 4.557.331
Diğer
-205.623 -37.084
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.019.689 -767.557
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.550.000 3.935.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.265.707 -4.435.118
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.274.000 -250.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-29.982 -17.439
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.492.888 3.258.703
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.169.172 -14.394.100
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
51.426.420 46.793.620
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
43.257.248 32.399.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151556


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.143 Değişim: -0,39% Hacim : 102.288 Mio.TL Son veri saati : 16:21
Düşük 9.111 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,1873 Değişim: 0,14%
Düşük 31,0687 28.02.2024 Yüksek 31,3872
Açılış: 31,1437
33,7774 Değişim: -0,09%
Düşük 33,6740 28.02.2024 Yüksek 34,0887
Açılış: 33,8085
2.038,60 Değişim: 0,27%
Düşük 2.026,25 28.02.2024 Yüksek 2.049,92
Açılış: 2.033,01
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.