" />

KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:21
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.407.781 1.036.056
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-44.403 -316.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-44.403 -316.945
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-65.349 -415.680
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 11.512
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.946 87.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.363.378 719.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 198.603 -8.981 0 1.469.025 51.632 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -325.926 8.981 0 0 0 1.036.056 719.111 0 719.111
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 -6.566 0 0 -1.078 6.566 0 -1.078 0 -1.078
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 0 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 -1.102.558 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.109.838 -1.109.838 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -19.082 0 0 0 -133.889 0 0 1.970.505 58.198 1.036.056 7.532.043 0 7.532.043
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 52.448 1.400.281 7.995.097 0 7.995.097
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 52.448 1.400.281 7.995.097 0 7.995.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.403 0 0 0 0 1.407.781 1.363.378 0 1.363.378
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.078 0 0 -1.078 0 -1.078
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 0 -1.400.281 -9.132 0 -9.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 0 -9.132 0 -9.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.281 -1.400.281 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.281 -1.400.281 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 -41.178 0 0 3.360.217 52.448 1.407.781 9.348.265 0 9.348.265


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 9.025.603 6.666.024 3.237.464 2.607.796
Kredilerden Alınan Kar Payları
5.920.583 4.475.304 2.144.162 1.598.310
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
151.069 24.703 67.104 12.659
Bankalardan Alınan Gelirler
65.957 92.509 17.880 6.217
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
2.452.365 1.792.316 856.836 886.346
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
170.390 237.433 55.517 101.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.207.415 1.430.713 774.430 732.401
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
74.560 124.170 26.889 52.687
Finansal Kiralama Gelirleri
385.464 244.690 148.213 93.015
Diğer Kar Payı Gelirleri
50.165 36.502 3.269 11.249
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-3.834.151 -2.250.396 -1.490.786 -810.414
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -2.378.703 -1.399.602 -936.832 -420.475
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -977.960 -549.213 -369.086 -202.007
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-440.901 -254.205 -172.996 -173.786
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-36.587 -47.376 -11.872 -14.146
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
5.191.452 4.415.628 1.746.678 1.797.382
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
403.469 255.629 147.694 81.787
Alınan Ücret ve Komisyonlar
758.364 584.547 285.009 204.152
Gayri Nakdi Kredilerden
104.036 102.828 35.904 33.358
Diğer
(5.4.13.) 654.328 481.719 249.105 170.794
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-354.895 -328.918 -137.315 -122.365
Gayri Nakdi Kredilere
-15 -22 -5 -6
Diğer
(5.4.13.) -354.880 -328.896 -137.310 -122.359
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 5.843 68 0 60
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 6.717 844.334 -428 72.892
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
42.594 50.070 -12.650 -1.913
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.074.562 307.362 94.336 771.607
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.110.439 486.902 -82.114 -696.802
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 833.357 400.258 95.728 138.769
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.440.838 5.915.917 1.989.672 2.090.890
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -2.482.047 -2.649.124 -772.905 -1.072.255
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -36.607 -227.390 24 -94.612
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -1.029.980 -886.644 -332.699 -276.304
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -1.032.691 -833.215 -353.556 -283.720
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.859.513 1.319.544 530.536 363.999
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 1.859.513 1.319.544 530.536 363.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -451.732 -283.488 -152.574 -82.002
Cari Vergi Karşılığı
-842.412 -432.927 -314.108 -130.626
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-20.366 -134.484 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
411.046 283.923 161.534 48.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 1.407.781 1.036.056 377.962 281.997
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 1.407.781 1.036.056 377.962 281.997
Grubun Karı (Zararı)
1.407.781 1.036.056 377.962 281.997
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.600.856 70.400.013 89.000.869 17.678.002 41.874.104 59.552.106
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.415.454 51.803.082 54.218.536 1.170.297 29.286.305 30.456.602
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 2.354.169 40.515.643 42.869.812 1.144.427 23.503.483 24.647.910
Bankalar
(5.1.3.) 61.762 11.290.744 11.352.506 26.317 5.783.150 5.809.467
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-477 -3.305 -3.782 -447 -328 -775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
208.102 7.147.955 7.356.057 996.392 6.843.055 7.839.447
Devlet Borçlanma Senetleri
118.549 6.920.203 7.038.752 315.651 6.735.347 7.050.998
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
89.553 227.752 317.305 680.741 107.708 788.449
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 15.657.381 11.175.975 26.833.356 15.382.767 5.412.306 20.795.073
Devlet Borçlanma Senetleri
15.522.390 10.704.494 26.226.884 15.299.606 5.190.032 20.489.638
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 51.868 59.535 8.056 40.405 48.461
Diğer Finansal Varlıklar
127.324 419.613 546.937 75.105 181.869 256.974
Türev Finansal Varlıklar
319.919 273.001 592.920 128.546 332.438 460.984
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2.) 319.919 273.001 592.920 128.546 332.438 460.984
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11.) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 48.498.202 41.983.037 90.481.239 50.885.111 28.668.356 79.553.467
Krediler
50.659.461 35.952.953 86.612.414 52.228.515 21.814.537 74.043.052
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 2.696.281 5.577.630 8.273.911 2.360.266 2.650.730 5.010.996
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 2.818.285 2.818.285 0 5.931.297 5.931.297
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.818.285 2.818.285 0 5.931.297 5.931.297
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-4.857.540 -2.365.831 -7.223.371 -3.703.670 -1.728.208 -5.431.878
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16.) 320.470 0 320.470 519.087 0 519.087
Satış Amaçlı
320.470 0 320.470 519.087 0 519.087
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.481.015 0 1.481.015 1.481.015 0 1.481.015
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 1.461.015 0 1.461.015 1.461.015 0 1.461.015
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.437.335 0 1.437.335 1.437.335 0 1.437.335
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12.) 1.152.539 1.163 1.153.702 1.161.631 1.173 1.162.804
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13.) 224.812 10 224.822 190.532 0 190.532
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
224.812 10 224.822 190.532 0 190.532
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14.) 0 0 0 24.987 0 24.987
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 1.159.962 0 1.159.962 748.336 0 748.336
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 1.487.776 1.593.590 3.081.366 790.979 8.267.002 9.057.981
VARLIKLAR TOPLAMI
72.925.632 113.977.813 186.903.445 73.479.680 78.810.635 152.290.315
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 46.699.402 104.491.635 151.191.037 33.499.285 88.673.699 122.172.984
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 5.169.945 7.371.370 12.541.315 2.868.946 8.719.946 11.588.892
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.344.455 0 2.344.455 185.225 0 185.225
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
13.476 662.859 676.335 1.390.486 286.320 1.676.806
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 13.476 662.859 676.335 1.390.486 286.320 1.676.806
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.6.) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.5.) 343.433 630 344.063 340.115 3.910 344.025
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 979.560 470.513 1.450.073 1.170.443 400.358 1.570.801
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
394.337 915 395.252 418.183 659 418.842
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
585.223 469.598 1.054.821 752.260 399.699 1.151.959
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.1.) 314.320 0 314.320 348.052 0 348.052
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 5.373.933 5.373.933 0 4.590.265 4.590.265
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 5.373.933 5.373.933 0 4.590.265 4.590.265
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 1.903.526 1.416.123 3.319.649 1.289.708 528.460 1.818.168
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 9.256.084 92.181 9.348.265 7.904.654 90.443 7.995.097
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131
Sermaye Yedekleri
25.124 0 25.124 25.124 0 25.124
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.250 0 23.250 23.250 0 23.250
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.874 0 1.874
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-51.258 0 -51.258 -51.258 0 -51.258
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-133.359 92.181 -41.178 -87.218 90.443 3.225
Kar Yedekleri
3.360.217 0 3.360.217 1.970.146 0 1.970.146
Yasal Yedekler
355.870 0 355.870 284.943 0 284.943
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.936.850 0 2.936.850 1.617.135 0 1.617.135
Diğer Kar Yedekleri
67.497 0 67.497 68.068 0 68.068
Kar veya Zarar
1.460.229 0 1.460.229 1.452.729 0 1.452.729
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.448 0 52.448 52.448 0 52.448
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.407.781 0 1.407.781 1.400.281 0 1.400.281
Azınlık Payları
(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
67.024.201 119.879.244 186.903.445 48.996.914 103.293.401 152.290.315


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
71.288.443 78.733.338 150.021.781 86.652.466 78.342.083 164.994.549
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 8.260.931 5.550.578 13.811.509 7.470.036 4.393.458 11.863.494
Teminat Mektupları
7.491.434 2.618.039 10.109.473 6.997.497 2.593.297 9.590.794
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
212.031 31.670 243.701 210.252 41.900 252.152
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
437.274 35.366 472.640 408.225 60.079 468.304
Diğer Teminat Mektupları
6.842.129 2.551.003 9.393.132 6.379.020 2.491.318 8.870.338
Banka Kredileri
8.908 54.128 63.036 5.503 35.493 40.996
İthalat Kabul Kredileri
8.908 54.128 63.036 5.503 35.493 40.996
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
15.710 2.823.261 2.838.971 14.424 1.670.598 1.685.022
Belgeli Akreditifler
0 1.263.650 1.263.650 0 756.822 756.822
Diğer Akreditifler
15.710 1.559.611 1.575.321 14.424 913.776 928.200
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
744.879 55.150 800.029 452.612 94.070 546.682
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 57.401.551 4.628.073 62.029.624 54.000.945 2.301.565 56.302.510
Cayılamaz Taahhütler
8.341.930 4.628.073 12.970.003 6.228.351 2.301.565 8.529.916
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.057.164 4.628.073 5.685.237 776.146 2.301.565 3.077.711
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
882.093 0 882.093 555.059 0 555.059
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.732.215 0 1.732.215 1.372.786 0 1.372.786
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
4.649.698 0 4.649.698 3.503.366 0 3.503.366
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.003 0 3.003 3.237 0 3.237
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 0 17.757 17.757 0 17.757
Cayılabilir Taahhütler
49.059.621 0 49.059.621 47.772.594 0 47.772.594
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
49.059.621 0 49.059.621 47.772.594 0 47.772.594
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2.) 5.625.961 68.554.687 74.180.648 25.181.485 71.647.060 96.828.545
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.625.961 68.554.687 74.180.648 25.181.485 71.647.060 96.828.545
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.486.166 2.623.909 4.110.075 1.083.945 2.130.485 3.214.430
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
363.234 1.728.837 2.092.071 785.976 843.754 1.629.730
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.122.932 895.072 2.018.004 297.969 1.286.731 1.584.700
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
4.139.795 65.930.778 70.070.573 24.097.540 69.516.575 93.614.115
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
584.845.152 236.110.255 820.955.407 478.587.067 203.218.899 681.805.966
EMANET KIYMETLER
19.678.564 24.032.969 43.711.533 13.171.821 20.387.564 33.559.385
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.746.154 4.318.825 11.064.979 3.145.487 7.054.819 10.200.306
Tahsile Alınan Çekler
11.128.810 1.731.543 12.860.353 8.485.888 1.082.506 9.568.394
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.803.600 390.472 2.194.072 1.540.446 312.851 1.853.297
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 17.592.129 17.592.129 0 11.937.388 11.937.388
REHİNLİ KIYMETLER
565.154.949 211.972.883 777.127.832 465.403.607 182.743.974 648.147.581
Menkul Kıymetler
334.602 0 334.602 149.465 0 149.465
Teminat Senetleri
101.097 3.592.432 3.693.529 101.128 2.996.008 3.097.136
Emtia
19.378.141 1.221.936 20.600.077 14.297.126 913.904 15.211.030
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
155.146.159 4.330.794 159.476.953 147.051.571 3.715.371 150.766.942
Diğer Rehinli Kıymetler
390.194.950 202.827.721 593.022.671 303.804.317 175.118.691 478.923.008
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 104.403 116.042 11.639 87.361 99.000
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
656.133.595 314.843.593 970.977.188 565.239.533 281.560.982 846.800.515


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.984.170 3.330.914
Alınan Kar Payları
7.551.770 5.382.686
Ödenen Kar Payları
-3.832.976 -2.301.527
Alınan Temettüler
5.843 68
Alınan Ücret ve Komisyonlar
758.364 584.547
Elde Edilen Diğer Kazançlar
880.335 1.963.604
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
498.163 193.288
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.007.786 -890.614
Ödenen Vergiler
-627.921 -703.562
Diğer
-1.241.622 -897.576
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
11.687.615 4.548.211
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.160.127 -3.067.896
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.669.372 -9.945.432
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.944.950 -17.688.353
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.246.033 -83.835
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
73.580 314.714
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
19.060.027 22.589.142
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-262.958 1.989.443
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.025.128 10.440.428
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
14.671.785 7.879.125
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.593.723 -21.927.486
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -745.860
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-167.141 -40.298
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
46.161 317
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.745.538 -22.824.279
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.001.354 3.905.991
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-136.484 -2.035.983
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.479.510 0
Diğer
-71.585 -187.374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
468.235 333.989
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
513.954 388.645
Temettü Ödemeleri
-9.132 -7.280
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-36.587 -47.376
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.798.196 3.845.560
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
17.344.493 -9.868.812
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.971.283 18.893.086
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
29.315.776 9.024.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975915


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.