KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

24.11.2020 - 18:15
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.352.397 832.494
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-248.293 162.952
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-248.293 162.952
Yabancı Para Çevrim Farkları
261.833 10.483
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-415.680 228.726
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
11.512 -16.994
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-264.351 -11.011
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
158.393 -48.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.104.104 995.446


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 -1.160 809.543 5.394.422 25.112 5.419.534
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 13.041 154.865 98.493 266.399 0 266.399
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.041 154.865 98.493 266.399 0 266.399
Yeni Bakiye
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -88.537 -117.425 0 1.123.576 153.705 908.036 5.660.821 25.112 5.685.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 10.483 176.735 -24.266 0 0 0 850.634 1.013.586 3.598 1.017.184
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 -70.245 61.720 -8.341 0 -8.341
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871.508 61.702 -969.756 -36.546 0 -36.546
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 -6.546 -36.546 0 -36.546
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -863.266 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.242 91.702 -99.944 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 3.995.766 24.525 1.239 0 0 -13.296 0 0 183.715 88.198 -141.691 0 1.495.268 145.162 850.634 6.629.520 28.710 6.658.230
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 21.283 244.442 156.304 405.937 0 405.937
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937
Yeni Bakiye
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 198.603 -185.436 0 1.494.059 155.285 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 261.833 -324.230 -185.896 0 0 0 1.342.862 1.094.569 1.057 1.095.626
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85 -727.948 -6.534 -734.567 -6 -734.573
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.377 156.750 -1.267.407 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 156.750 -157.569 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -19.082 0 0 487.345 -125.627 -371.332 0 1.997.351 -415.913 1.342.862 7.517.134 29.512 7.546.646


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 6.878.846 5.840.046 4.973.138 4.018.271
Kredilerden Alınan Kar Payları
4.547.823 4.613.703 3.083.411 3.135.526
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
24.703 86.478 23.921 59.511
Bankalardan Alınan Gelirler
162.669 254.662 101.382 179.382
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.860.639 630.164 1.568.020 471.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
257.720 63.390 221.220 50.513
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.445.004 454.685 1.228.396 339.896
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
157.915 112.089 118.404 80.773
Finansal Kiralama Gelirleri
244.690 190.980 169.774 129.326
Diğer Kar Payı Gelirleri
38.322 64.059 26.630 43.344
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-2.248.696 -3.047.758 -1.542.915 -2.079.923
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -1.405.928 -2.324.175 -882.301 -1.603.777
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -283.320 -189.946 -203.047 -132.450
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-254.205 -2.514 -251.405 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-257.756 -486.120 -175.369 -313.060
Kiralama Kar Payı Giderleri
-47.487 -45.003 -30.793 -30.636
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
4.630.150 2.792.288 3.430.223 1.938.348
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
184.811 265.439 124.598 176.197
Alınan Ücret ve Komisyonlar
638.030 601.588 426.594 406.711
Gayri Nakdi Kredilerden
133.361 129.354 86.552 85.528
Diğer
504.669 472.234 340.042 321.183
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-453.219 -336.149 -301.996 -230.514
Gayri Nakdi Kredilere
-10.006 -6.621 -7.462 -5.173
Diğer
(5.4.13.) -443.213 -329.528 -294.534 -225.341
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 68 2.922 68 2.119
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 1.122.181 899.005 505.822 633.576
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
50.070 26.935 26.400 13.922
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
308.569 955.286 303.515 739.151
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
763.542 -83.216 175.907 -119.497
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 1.290.285 1.572.301 781.740 998.713
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.227.495 5.531.955 4.842.451 3.748.953
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -2.654.574 -2.157.472 -1.817.275 -1.507.514
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-238.229 -43.294 -80.921 6.199
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -987.129 -840.450 -627.605 -532.941
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -1.654.814 -1.447.387 -1.095.597 -1.003.877
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.692.749 1.043.352 1.221.053 710.820
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
15.416 9.850 10.979 6.580
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 1.708.165 1.053.202 1.232.032 717.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -355.768 -220.708 -250.017 -143.055
Cari Vergi Karşılığı
-472.248 -210.554 -356.774 -152.689
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-192.641 -196.731 -44.822 2.772
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
309.121 186.577 151.579 6.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 1.352.397 832.494 982.015 574.345
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 1.352.397 832.494 982.015 574.345
Grubun Karı (Zararı)
1.342.862 850.634 974.536 582.491
Azınlık Payları Karı (Zararı)
9.535 -18.140 7.479 -8.146
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
29.259.345 41.319.656 70.579.001 5.972.726 38.569.420 44.542.146
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.277.301 25.762.600 28.039.901 2.692.930 24.952.285 27.645.215
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 1.276.456 20.787.810 22.064.266 1.768.747 17.447.545 19.216.292
Bankalar
(5.1.3.) 1.001.482 4.975.175 5.976.657 924.323 7.507.605 8.431.928
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-637 -385 -1.022 -140 -2.865 -3.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.303.207 7.051.181 8.354.388 368.125 3.891.546 4.259.671
Devlet Borçlanma Senetleri
401.164 6.997.599 7.398.763 77.977 3.863.617 3.941.594
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
902.043 53.582 955.625 290.148 27.929 318.077
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 24.449.838 8.046.660 32.496.498 2.892.901 9.562.353 12.455.254
Devlet Borçlanma Senetleri
24.338.752 7.922.447 32.261.199 2.792.631 9.313.887 12.106.518
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.711 18.660 27.371 5.731 27.346 33.077
Diğer Finansal Varlıklar
102.375 105.553 207.928 94.539 221.120 315.659
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 1.228.999 459.215 1.688.214 18.770 163.236 182.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.228.999 459.215 1.688.214 18.770 163.236 182.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 50.558.919 33.409.456 83.968.375 32.889.253 27.246.766 60.136.019
Krediler
51.775.853 25.922.775 77.698.628 33.532.383 23.726.265 57.258.648
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 2.374.498 2.509.191 4.883.689 1.406.165 1.301.355 2.707.520
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 259.861 6.377.853 6.637.714 353.543 2.859.381 3.212.924
Devlet Borçlanma Senetleri
259.861 6.195.644 6.455.505 176.942 2.725.997 2.902.939
Diğer Finansal Varlıklar
0 182.209 182.209 176.601 133.384 309.985
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.851.293 -1.400.363 -5.251.656 -2.402.838 -640.235 -3.043.073
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
491.580 0 491.580 473.326 0 473.326
Satış Amaçlı
491.580 0 491.580 473.326 0 473.326
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
79.477 0 79.477 64.061 0 64.061
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 55.797 0 55.797 40.381 0 40.381
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
55.797 0 55.797 40.381 0 40.381
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
846.501 15.704 862.205 810.202 36.141 846.343
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
169.559 80.539 250.098 137.303 64.696 201.999
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
169.559 80.539 250.098 137.303 64.696 201.999
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
37.527 0 37.527 37.646 0 37.646
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 623.155 89.181 712.336 373.350 43.503 416.853
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 1.637.838 388.265 2.026.103 1.311.288 971.897 2.283.185
VARLIKLAR TOPLAMI
83.703.901 75.302.801 159.006.702 42.069.155 66.932.423 109.001.578
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 38.872.030 84.886.679 123.758.709 35.167.424 52.828.711 87.996.135
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 174.973 2.752.687 2.927.660 160.847 286.378 447.225
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
8.224.602 0 8.224.602 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.559.182 3.567.293 5.126.475 735.743 3.906.422 4.642.165
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
50.954 331.376 382.330 129.690 294.447 424.137
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 50.954 331.376 382.330 129.690 164.719 294.409
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.7.) 0 0 0 0 129.728 129.728
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6.) 336.951 39.591 376.542 318.828 35.223 354.051
KARŞILIKLAR
(5.2.8.) 2.928.314 418.366 3.346.680 2.565.308 244.064 2.809.372
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
320.077 1.778 321.855 316.616 706 317.322
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
1.899.998 0 1.899.998 1.693.153 0 1.693.153
Diğer Karşılıklar
708.239 416.588 1.124.827 555.539 243.358 798.897
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9.1.) 170.203 4.892 175.095 253.945 1.452 255.397
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.11.) 0 4.720.851 4.720.851 0 3.380.983 3.380.983
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.720.851 4.720.851 0 3.380.983 3.380.983
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 1.644.498 776.614 2.421.112 1.225.662 273.578 1.499.240
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12.) 7.659.655 -113.009 7.546.646 7.240.711 -47.838 7.192.873
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766
Sermaye Yedekleri
26.399 0 26.399 25.764 0 25.764
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.525 0 24.525 24.525 0 24.525
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.239 0 1.239
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-19.082 0 -19.082 -19.082 0 -19.082
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-17.536 7.922 -9.614 176.294 78.477 254.771
Kar Yedekleri
1.997.351 0 1.997.351 1.494.059 0 1.494.059
Yasal Yedekler
310.296 0 310.296 253.156 0 253.156
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797
Diğer Kar Yedekleri
69.920 0 69.920 70.106 0 70.106
Kar veya Zarar
1.047.880 -120.931 926.949 1.539.449 -126.315 1.413.134
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-289.598 -126.315 -415.913 250.425 -111.232 139.193
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.337.478 5.384 1.342.862 1.289.024 -15.083 1.273.941
Azınlık Payları
(5.2.13.) 29.512 0 29.512 28.461 0 28.461
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
61.621.362 97.385.340 159.006.702 47.798.158 61.203.420 109.001.578


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
81.089.132 72.309.820 153.398.952 67.066.872 56.290.702 123.357.574
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 6.864.991 5.244.296 12.109.287 6.639.338 4.963.915 11.603.253
Teminat Mektupları
6.396.913 3.462.944 9.859.857 6.292.941 3.415.529 9.708.470
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
213.988 46.153 260.141 218.286 62.740 281.026
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
398.895 64.204 463.099 375.091 79.315 454.406
Diğer Teminat Mektupları
5.784.030 3.352.587 9.136.617 5.699.564 3.273.474 8.973.038
Banka Kredileri
5.264 50.783 56.047 8.546 46.489 55.035
İthalat Kabul Kredileri
5.264 50.783 56.047 8.546 46.489 55.035
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
16.229 1.632.682 1.648.911 10.567 1.363.442 1.374.009
Belgeli Akreditifler
0 631.870 631.870 86 371.829 371.915
Diğer Akreditifler
16.229 1.000.812 1.017.041 10.481 991.613 1.002.094
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 64 64 0 147 147
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
446.585 97.823 544.408 327.284 138.308 465.592
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 53.773.504 2.806.529 56.580.033 52.151.025 1.893.989 54.045.014
Cayılamaz Taahhütler
6.003.623 2.806.529 8.810.152 4.795.885 1.893.989 6.689.874
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
807.165 2.806.529 3.613.694 455.887 1.890.943 2.346.830
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
473.571 0 473.571 358.094 0 358.094
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.378.013 0 1.378.013 1.305.235 0 1.305.235
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.324.278 0 3.324.278 2.656.398 0 2.656.398
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.839 0 2.839 2.514 0 2.514
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 0 17.757 17.757 3.046 20.803
Cayılabilir Taahhütler
47.769.881 0 47.769.881 47.355.140 0 47.355.140
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
47.769.881 0 47.769.881 47.355.140 0 47.355.140
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
20.450.637 64.258.995 84.709.632 8.276.509 49.432.798 57.709.307
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 2.451.906 2.451.906
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 2.451.906 2.451.906
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
20.450.637 64.258.995 84.709.632 8.276.509 46.980.791 55.257.300
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
511.976 1.427.330 1.939.306 512.110 1.242.703 1.754.813
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
408.972 564.337 973.309 276.131 603.627 879.758
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
103.004 862.993 965.997 235.979 639.076 875.055
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
19.938.661 62.831.665 82.770.326 7.764.399 45.738.088 53.502.487
Diğer
0 0 0 0 101 101
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
465.541.665 216.908.352 682.450.017 381.449.255 165.631.022 547.080.277
EMANET KIYMETLER
13.240.238 25.002.101 38.242.339 11.299.056 14.947.964 26.247.020
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.946.036 8.508.057 12.454.093 2.891.875 424.980 3.316.855
Tahsile Alınan Çekler
7.759.037 1.115.662 8.874.699 6.828.688 869.224 7.697.912
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.535.165 351.370 1.886.535 1.578.493 280.131 1.858.624
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 15.027.012 15.027.012 0 13.373.629 13.373.629
REHİNLİ KIYMETLER
452.289.788 191.814.837 644.104.625 370.138.560 150.613.354 520.751.914
Menkul Kıymetler
183.101 0 183.101 194.245 111.336 305.581
Teminat Senetleri
101.727 3.143.623 3.245.350 101.727 2.402.814 2.504.541
Emtia
13.130.543 939.428 14.069.971 8.938.138 701.641 9.639.779
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
146.126.396 3.858.927 149.985.323 124.206.037 2.983.314 127.189.351
Diğer Rehinli Kıymetler
292.748.021 183.872.859 476.620.880 236.698.413 144.414.249 381.112.662
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 91.414 103.053 11.639 69.704 81.343
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
546.630.797 289.218.172 835.848.969 448.516.127 221.921.724 670.437.851


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.403.863 869.583
Alınan Kar Payları
5.527.714 6.272.497
Ödenen Kar Payları
-2.249.661 -3.024.944
Alınan Temettüler
68 2.922
Alınan Ücret ve Komisyonlar
638.030 605.225
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.917.525 1.974.264
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
216.310 136.304
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-991.662 -825.895
Ödenen Vergiler
-740.441 -206.243
Diğer
-1.914.020 -4.064.547
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.707.474 7.084.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.146.162 -2.683.061
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-9.700.244 -6.531.116
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.881.344 -7.389.269
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-345.479 -1.074.532
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
631.694 -235.612
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
23.760.567 23.826.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-28 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.472.805 -459.924
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.915.665 1.631.529
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.111.337 7.954.395
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-21.023.568 -5.341.910
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -7.984
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-59.229 -27.502
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.928 10.130
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-22.823.652 -6.840.840
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.905.991 1.816.819
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.133.720 -1.432.778
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.123.478 1.125.120
Diğer
-40.364 15.125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
499.901 -2.488.113
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.013.599 5.221.630
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.847.576 -7.608.802
İhraç Edilen Sermaye Araçları
388.645 0
Temettü Ödemeleri
-7.280 -57.719
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-47.487 -43.222
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 4.097.509 1.474.010
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-9.314.821 1.598.382
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 20.412.202 7.214.008
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 11.097.381 8.812.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889830


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9098 Değişim: 0,43%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8117 Değişim: -0,15%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
944,88 Değişim: 0,46%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.