KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

21.08.2020 - 20:15
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
879.404 622.315
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-12.474 9.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.474 9.619
Yabancı Para Çevrim Farkları
109.851 42.534
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-68.764 26.977
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
8.368 -14.579
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-110.941 -42.736
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.012 -2.577
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
866.930 631.934


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 -1.160 809.543 5.394.422 25.112 5.419.534
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 13.041 154.865 98.493 266.399 0 266.399
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.041 154.865 98.493 266.399 0 266.399
Yeni Bakiye
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -88.537 -117.425 0 1.123.576 153.705 908.036 5.660.821 25.112 5.685.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 42.534 21.193 -54.108 0 0 0 632.902 642.521 304 642.825
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 -62.234 61.720 -312 0 -312
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871.508 61.702 -969.756 -36.546 0 -36.546
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 -6.546 -36.546 0 -36.546
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -863.266 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.242 91.702 -99.944 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 3.995.766 24.525 1.239 0 0 -13.296 0 0 215.766 -67.344 -171.533 0 1.495.286 153.173 632.902 6.266.484 25.416 6.291.900
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937
Yeni Bakiye
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.494.059 139.193 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 109.851 -53.636 -68.689 0 0 0 868.419 855.945 148 856.093
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250 -739.471 -6.534 -746.255 128 -746.127
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.377 156.750 -1.267.407 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 156.750 -157.569 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -19.082 0 0 335.363 161.059 -254.125 0 1.997.186 -443.528 868.419 7.266.822 28.737 7.295.559


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 4.196.927 3.799.473 2.291.219 1.977.698
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.920.859 3.037.683 1.456.447 1.559.506
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
12.044 59.563 11.262 32.596
Bankalardan Alınan Gelirler
129.287 157.833 68.000 82.553
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
957.053 380.099 664.434 221.117
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
154.390 35.321 117.890 22.444
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
708.034 271.756 491.426 156.967
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
94.629 73.022 55.118 41.706
Finansal Kiralama Gelirleri
151.675 127.798 76.759 66.144
Diğer Kar Payı Gelirleri
26.009 36.497 14.317 15.782
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-1.437.935 -2.005.055 -732.154 -1.037.220
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -981.079 -1.503.296 -457.452 -782.898
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -173.596 -115.793 -93.323 -58.297
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-80.419 -2.514 -77.619 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-169.549 -354.559 -87.162 -181.499
Kiralama Kar Payı Giderleri
-33.292 -28.893 -16.598 -14.526
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.758.992 1.794.418 1.559.065 940.478
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
126.137 182.336 65.924 93.094
Alınan Ücret ve Komisyonlar
415.245 400.136 203.809 205.259
Gayri Nakdi Kredilerden
90.109 87.220 43.300 43.394
Diğer
325.136 312.916 160.509 161.865
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-289.108 -217.800 -137.885 -112.165
Gayri Nakdi Kredilere
-5.335 -4.400 -2.791 -2.952
Diğer
(5.4.13.) -283.773 -213.400 -135.094 -109.213
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 8 19.584 8 18.781
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 886.380 608.796 270.021 343.367
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
51.983 19.315 28.313 6.302
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-464.933 157.689 -469.987 -58.446
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.299.330 431.792 711.695 395.511
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 845.680 1.072.572 337.135 498.984
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.617.197 3.677.706 2.232.153 1.894.704
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -1.580.339 -1.375.412 -743.040 -725.454
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.8.) -140.276 -40.219 17.032 9.274
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-675.328 -576.058 -315.804 -268.549
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.115.160 -903.295 -555.943 -459.785
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.106.094 782.722 634.398 450.190
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
9.439 7.364 5.002 4.094
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 1.115.533 790.086 639.400 454.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -236.129 -167.771 -130.378 -90.118
Cari Vergi Karşılığı
-326.475 -201.173 -211.001 -143.308
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-158.891 -203.711 -11.072 -4.208
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
249.237 237.113 91.695 57.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 879.404 622.315 509.022 364.166
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 879.404 622.315 509.022 364.166
Grubun Karı (Zararı)
868.419 632.902 500.093 364.759
Azınlık Payları Karı (Zararı)
10.985 -10.587 8.929 -593
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
28.286.363 30.014.155 58.300.518 5.972.726 38.569.420 44.542.146
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.718.266 15.496.800 18.215.066 2.692.930 24.952.285 27.645.215
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 1.786.986 10.695.958 12.482.944 1.768.747 17.447.545 19.216.292
Bankalar
(5.1.3.) 931.706 4.806.668 5.738.374 924.323 7.507.605 8.431.928
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-426 -5.826 -6.252 -140 -2.865 -3.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
667.977 6.603.645 7.271.622 368.125 3.891.546 4.259.671
Devlet Borçlanma Senetleri
253.001 6.546.186 6.799.187 77.977 3.863.617 3.941.594
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
414.976 57.459 472.435 290.148 27.929 318.077
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 24.872.192 7.471.570 32.343.762 2.892.901 9.562.353 12.455.254
Devlet Borçlanma Senetleri
22.761.374 6.730.083 29.491.457 2.792.631 9.313.887 12.106.518
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.711 32.401 41.112 5.731 27.346 33.077
Diğer Finansal Varlıklar
2.102.107 709.086 2.811.193 94.539 221.120 315.659
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 27.928 442.140 470.068 18.770 163.236 182.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
27.928 442.140 470.068 18.770 163.236 182.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 44.722.707 29.741.490 74.464.197 32.889.253 27.246.766 60.136.019
Krediler
45.595.886 23.179.084 68.774.970 33.532.383 23.726.265 57.258.648
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.898.268 2.084.795 3.983.063 1.406.165 1.301.355 2.707.520
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 554.050 5.489.228 6.043.278 353.543 2.859.381 3.212.924
Devlet Borçlanma Senetleri
201.040 5.335.528 5.536.568 176.942 2.725.997 2.902.939
Diğer Finansal Varlıklar
353.010 153.700 506.710 176.601 133.384 309.985
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.325.497 -1.011.617 -4.337.114 -2.402.838 -640.235 -3.043.073
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
524.698 0 524.698 473.326 0 473.326
Satış Amaçlı
524.698 0 524.698 473.326 0 473.326
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
73.500 0 73.500 64.061 0 64.061
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 49.820 0 49.820 40.381 0 40.381
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
49.820 0 49.820 40.381 0 40.381
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
829.648 13.064 842.712 810.202 36.141 846.343
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
160.624 70.363 230.987 137.303 64.696 201.999
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
160.624 70.363 230.987 137.303 64.696 201.999
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
37.567 0 37.567 37.646 0 37.646
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 489.616 66.595 556.211 373.350 43.503 416.853
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 1.555.550 1.315.407 2.870.957 1.311.288 971.897 2.283.185
VARLIKLAR TOPLAMI
76.680.273 61.221.074 137.901.347 42.069.155 66.932.423 109.001.578
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 43.662.125 63.851.143 107.513.268 35.167.424 52.828.711 87.996.135
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 109.568 990.695 1.100.263 160.847 286.378 447.225
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
6.931.811 0 6.931.811 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.352.751 3.534.227 4.886.978 735.743 3.906.422 4.642.165
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
220.537 84.408 304.945 129.690 294.447 424.137
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 220.537 22.604 243.141 129.690 164.719 294.409
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.7.) 0 61.804 61.804 0 129.728 129.728
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6.) 329.105 38.129 367.234 318.828 35.223 354.051
KARŞILIKLAR
(5.2.8.) 2.768.837 309.419 3.078.256 2.565.308 244.064 2.809.372
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
289.801 1.171 290.972 316.616 706 317.322
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
1.823.899 0 1.823.899 1.693.153 0 1.693.153
Diğer Karşılıklar
655.137 308.248 963.385 555.539 243.358 798.897
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9.1.) 228.003 3.140 231.143 253.945 1.452 255.397
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.11.) 0 3.896.913 3.896.913 0 3.380.983 3.380.983
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.896.913 3.896.913 0 3.380.983 3.380.983
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 1.616.364 678.613 2.294.977 1.225.662 273.578 1.499.240
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12.) 7.350.948 -55.389 7.295.559 7.240.711 -47.838 7.192.873
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766
Sermaye Yedekleri
26.399 0 26.399 25.764 0 25.764
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.525 0 24.525 24.525 0 24.525
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.239 0 1.239
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-19.082 0 -19.082 -19.082 0 -19.082
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
173.518 68.779 242.297 176.294 78.477 254.771
Kar Yedekleri
1.997.186 0 1.997.186 1.494.059 0 1.494.059
Yasal Yedekler
310.296 0 310.296 253.156 0 253.156
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797
Diğer Kar Yedekleri
69.755 0 69.755 70.106 0 70.106
Kar veya Zarar
549.059 -124.168 424.891 1.539.449 -126.315 1.413.134
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-317.213 -126.315 -443.528 250.425 -111.232 139.193
Dönem Net Kâr veya Zararı
866.272 2.147 868.419 1.289.024 -15.083 1.273.941
Azınlık Payları
(5.2.13.) 28.737 0 28.737 28.461 0 28.461
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
64.570.049 73.331.298 137.901.347 47.798.158 61.203.420 109.001.578


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
71.043.593 53.859.319 124.902.912 67.066.872 56.290.702 123.357.574
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 6.743.518 5.079.670 11.823.188 6.639.338 4.963.915 11.603.253
Teminat Mektupları
6.371.980 3.568.730 9.940.710 6.292.941 3.415.529 9.708.470
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
224.218 46.034 270.252 218.286 62.740 281.026
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
379.966 58.443 438.409 375.091 79.315 454.406
Diğer Teminat Mektupları
5.767.796 3.464.253 9.232.049 5.699.564 3.273.474 8.973.038
Banka Kredileri
3.799 39.925 43.724 8.546 46.489 55.035
İthalat Kabul Kredileri
3.799 39.925 43.724 8.546 46.489 55.035
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
19.181 1.385.290 1.404.471 10.567 1.363.442 1.374.009
Belgeli Akreditifler
0 476.434 476.434 86 371.829 371.915
Diğer Akreditifler
19.181 908.856 928.037 10.481 991.613 1.002.094
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 169 169 0 147 147
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
348.558 85.556 434.114 327.284 138.308 465.592
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 53.118.338 1.795.213 54.913.551 52.151.025 1.893.989 54.045.014
Cayılamaz Taahhütler
5.484.581 1.795.213 7.279.794 4.795.885 1.893.989 6.689.874
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
500.540 1.782.767 2.283.307 455.887 1.890.943 2.346.830
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
435.060 0 435.060 358.094 0 358.094
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.355.049 0 1.355.049 1.305.235 0 1.305.235
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.173.475 0 3.173.475 2.656.398 0 2.656.398
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.700 0 2.700 2.514 0 2.514
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 12.446 30.203 17.757 3.046 20.803
Cayılabilir Taahhütler
47.633.757 0 47.633.757 47.355.140 0 47.355.140
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
47.633.757 0 47.633.757 47.355.140 0 47.355.140
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
11.181.737 46.984.436 58.166.173 8.276.509 49.432.798 57.709.307
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.023.273 1.023.273 0 2.451.906 2.451.906
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.023.273 1.023.273 0 2.451.906 2.451.906
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
11.181.737 45.961.163 57.142.900 8.276.509 46.980.791 55.257.300
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
399.279 1.453.211 1.852.490 512.110 1.242.703 1.754.813
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
252.023 678.848 930.871 276.131 603.627 879.758
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
147.256 774.363 921.619 235.979 639.076 875.055
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
10.782.458 44.507.952 55.290.410 7.764.399 45.738.088 53.502.487
Diğer
0 0 0 0 101 101
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
436.625.189 190.098.939 626.724.128 381.449.255 165.631.022 547.080.277
EMANET KIYMETLER
12.258.148 20.460.697 32.718.845 11.299.056 14.947.964 26.247.020
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.091.920 5.115.068 9.206.988 2.891.875 424.980 3.316.855
Tahsile Alınan Çekler
6.732.394 1.042.779 7.775.173 6.828.688 869.224 7.697.912
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.433.834 299.953 1.733.787 1.578.493 280.131 1.858.624
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 14.002.897 14.002.897 0 13.373.629 13.373.629
REHİNLİ KIYMETLER
424.355.402 169.557.907 593.913.309 370.138.560 150.613.354 520.751.914
Menkul Kıymetler
130.058 0 130.058 194.245 111.336 305.581
Teminat Senetleri
101.727 2.769.330 2.871.057 101.727 2.402.814 2.504.541
Emtia
11.091.384 812.842 11.904.226 8.938.138 701.641 9.639.779
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
138.660.232 3.406.294 142.066.526 124.206.037 2.983.314 127.189.351
Diğer Rehinli Kıymetler
274.372.001 162.569.441 436.941.442 236.698.413 144.414.249 381.112.662
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 80.335 91.974 11.639 69.704 81.343
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
507.668.782 243.958.258 751.627.040 448.516.127 221.921.724 670.437.851


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.595.800 1.788.749
Alınan Kar Payları
3.639.502 4.227.046
Ödenen Kar Payları
-1.388.449 -1.954.085
Alınan Temettüler
8 12.953
Alınan Ücret ve Komisyonlar
415.245 403.847
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.370.658 1.485.699
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
188.382 70.171
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-648.978 -616.032
Ödenen Vergiler
-520.402 -316.536
Diğer
-4.651.766 -1.524.314
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
9.981.633 7.855.934
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.992.659 -2.484.075
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-546.453 -717.348
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.109.516 -6.176.243
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.410.886 2.062.635
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
480.848 -235.612
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
19.057.921 16.544.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-767 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
629.365 -354.051
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.873.780 -784.353
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.385.833 9.644.683
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-21.907.788 -7.840.873
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -19.398
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-27.554 -66.467
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
200 10.456
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-21.446.232 -6.722.510
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.053.527 1.596.229
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.022.691 -3.356.850
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
562.728 722.120
Diğer
-27.766 -4.453
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
323.134 -2.218.385
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.925.500 2.996.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.561.610 -5.129.809
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-7.280 -57.719
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-33.476 -26.857
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 3.218.186 180.375
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-9.980.635 -234.200
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 20.412.202 7.214.008
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 10.431.567 6.979.808http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870750


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4386 Değişim: 1,92%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1891 Değişim: 1,01%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
494,55 Değişim: 1,11%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.