KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

28.05.2020 - 19:14
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
343.508 225.263
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-280.713 -9.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-280.713 -9.837
Yabancı Para Çevrim Farkları
59.607 22.863
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-395.209 -8.149
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
414 -7.897
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-60.614 -23.607
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
115.089 6.953
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.795 215.426


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 808.383 0 5.394.422 25.112 5.419.534
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 808.383 0 5.394.422 25.112 5.419.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 22.863 -2.933 -29.767 0 0 0 225.300 215.463 -37 215.426
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 364 0 364
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 196.095 -120.083 -118.579 0 1.110.899 808.383 225.300 5.610.249 25.075 5.635.324
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 59.607 -304.681 -35.639 0 0 0 343.490 62.777 18 62.795
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232 7.799 -7.799 -232 0 -232
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -19.082 0 0 285.119 -89.986 -221.075 0 1.975.102 -81.358 343.490 6.813.740 28.479 6.842.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 1.868.136 1.780.019
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.464.412 1.478.177
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
782 26.967
Bankalardan Alınan Gelirler
40.104 59.451
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
276.230 133.055
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
30.650 6.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
216.608 114.789
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
28.972 11.399
Finansal Kiralama Gelirleri
74.916 61.654
Diğer Kar Payı Gelirleri
11.692 20.715
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-711.351 -985.742
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -527.957 -730.259
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -80.273 -57.496
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-2.800 -2.514
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-83.653 -181.106
Kiralama Kar Payı Giderleri
-16.668 -14.367
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.156.785 794.277
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
92.596 119.041
Alınan Ücret ve Komisyonlar
205.307 192.129
Gayri Nakdi Kredilerden
46.809 43.826
Diğer
158.498 148.303
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-112.711 -73.088
Gayri Nakdi Kredilere
-2.544 -1.448
Diğer
(5.4.13.) -110.167 -71.640
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 0 803
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 613.081 263.167
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
23.670 13.013
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
5.054 216.135
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
584.357 34.019
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 200.745 311.465
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.063.207 1.488.753
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -837.299 -649.958
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.8.) -152.747 -47.476
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-345.351 -295.996
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-289.836 -207.437
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
437.974 287.886
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
4.437 3.270
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 442.411 291.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -98.903 -65.893
Cari Vergi Karşılığı
-105.235 -45.423
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-147.819 -199.503
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
154.151 179.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 343.508 225.263
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 343.508 225.263
Grubun Karı (Zararı)
343.490 225.300
Azınlık Payları Karı (Zararı)
18 -37
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.875.171 38.069.990 42.945.161 4.808.663 38.565.666 43.374.329
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.267.901 21.057.783 22.325.684 1.781.528 24.948.531 26.730.059
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 1.200.236 16.185.220 17.385.456 1.768.747 17.447.545 19.216.292
Bankalar
(5.1.3.) 67.793 4.875.278 4.943.071 12.921 7.503.851 7.516.772
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-128 -2.715 -2.843 -140 -2.865 -3.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
141.908 5.716.457 5.858.365 109.958 3.891.546 4.001.504
Devlet Borçlanma Senetleri
107.685 5.655.418 5.763.103 77.977 3.863.617 3.941.594
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
34.223 61.039 95.262 31.981 27.929 59.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 3.436.513 10.818.579 14.255.092 2.898.407 9.562.353 12.460.760
Devlet Borçlanma Senetleri
3.325.621 10.570.833 13.896.454 2.792.631 9.313.887 12.106.518
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.992 25.918 39.910 11.237 27.346 38.583
Diğer Finansal Varlıklar
96.900 221.828 318.728 94.539 221.120 315.659
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 28.849 477.171 506.020 18.770 163.236 182.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
28.849 477.171 506.020 18.770 163.236 182.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 40.296.757 33.633.875 73.930.632 32.535.710 27.246.766 59.782.476
Krediler
41.468.505 27.388.804 68.857.309 33.532.383 23.726.265 57.258.648
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.656.804 1.865.795 3.522.599 1.406.165 1.301.355 2.707.520
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 5.158.882 5.158.882 0 2.859.381 2.859.381
Devlet Borçlanma Senetleri
0 5.014.610 5.014.610 0 2.725.997 2.725.997
Diğer Finansal Varlıklar
0 144.272 144.272 0 133.384 133.384
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.828.552 -779.606 -3.608.158 -2.402.838 -640.235 -3.043.073
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
465.520 0 465.520 473.326 0 473.326
Satış Amaçlı
465.520 0 465.520 473.326 0 473.326
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
68.498 0 68.498 64.061 0 64.061
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 44.818 0 44.818 40.381 0 40.381
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
44.818 0 44.818 40.381 0 40.381
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
822.506 12.669 835.175 797.960 36.141 834.101
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
136.406 68.343 204.749 134.064 64.696 198.760
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
136.406 68.343 204.749 134.064 64.696 198.760
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
37.607 0 37.607 37.646 0 37.646
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.12.) 460.135 63.068 523.203 358.279 43.503 401.782
DİĞER AKTİFLER
(5.1.13.) 806.602 1.079.245 1.885.847 744.570 954.099 1.698.669
VARLIKLAR TOPLAMI
47.969.202 72.927.190 120.896.392 39.954.279 66.910.871 106.865.150
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 40.697.703 61.203.691 101.901.394 35.401.409 52.848.363 88.249.772
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 161.844 142.226 304.070 160.847 286.378 447.225
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.059.517 3.593.585 4.653.102 735.743 3.906.422 4.642.165
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
288.107 212.798 500.905 129.690 294.447 424.137
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 288.107 83.461 371.568 129.690 164.719 294.409
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.6.) 0 129.337 129.337 0 129.728 129.728
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.5.) 329.209 34.217 363.426 315.732 35.223 350.955
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 886.200 280.077 1.166.277 855.190 244.064 1.099.254
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
245.993 1.083 247.076 302.114 706 302.820
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
640.207 278.994 919.201 553.076 243.358 796.434
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.1.) 106.454 1.326 107.780 224.769 1.452 226.221
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 3.661.344 3.661.344 0 3.380.983 3.380.983
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.661.344 3.661.344 0 3.380.983 3.380.983
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 1.027.555 368.320 1.395.875 988.695 268.807 1.257.502
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 7.140.932 -298.713 6.842.219 6.834.774 -47.838 6.786.936
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766
Sermaye Yedekleri
26.399 0 26.399 25.764 0 25.764
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.525 0 24.525 24.525 0 24.525
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.239 0 1.239
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-19.082 0 -19.082 -19.082 0 -19.082
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
149.184 -175.126 -25.942 176.294 78.477 254.771
Kar Yedekleri
1.975.102 0 1.975.102 1.472.776 0 1.472.776
Yasal Yedekler
287.948 0 287.948 231.728 0 231.728
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797
Diğer Kar Yedekleri
70.019 0 70.019 70.251 0 70.251
Kar veya Zarar
385.719 -123.587 262.132 1.154.795 -126.315 1.028.480
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
44.957 -126.315 -81.358 22.075 -111.232 -89.157
Dönem Net Kâr veya Zararı
340.762 2.728 343.490 1.132.720 -15.083 1.117.637
Azınlık Payları
(5.2.12.) 28.479 0 28.479 28.461 0 28.461
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
51.697.521 69.198.871 120.896.392 45.646.849 61.218.301 106.865.150


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
67.392.258 62.273.917 129.666.175 67.365.973 56.290.702 123.656.675
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 6.963.410 5.709.603 12.673.013 6.938.439 4.963.915 11.902.354
Teminat Mektupları
6.527.892 3.925.235 10.453.127 6.592.042 3.415.529 10.007.571
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
205.218 53.177 258.395 218.286 62.740 281.026
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
376.009 56.267 432.276 375.091 79.315 454.406
Diğer Teminat Mektupları
5.946.665 3.815.791 9.762.456 5.998.665 3.273.474 9.272.139
Banka Kredileri
30.477 49.999 80.476 8.546 46.489 55.035
İthalat Kabul Kredileri
30.477 49.999 80.476 8.546 46.489 55.035
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
16.790 1.642.570 1.659.360 10.567 1.363.442 1.374.009
Belgeli Akreditifler
86 557.139 557.225 86 371.829 371.915
Diğer Akreditifler
16.704 1.085.431 1.102.135 10.481 991.613 1.002.094
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 147 147
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
388.251 91.799 480.050 327.284 138.308 465.592
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 53.507.933 5.741.497 59.249.430 52.151.025 1.893.989 54.045.014
Cayılamaz Taahhütler
5.897.279 5.741.497 11.638.776 4.795.885 1.893.989 6.689.874
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
814.636 5.715.978 6.530.614 455.887 1.890.943 2.346.830
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
435.045 0 435.045 358.094 0 358.094
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.437.496 0 1.437.496 1.305.235 0 1.305.235
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.189.532 0 3.189.532 2.656.398 0 2.656.398
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.813 0 2.813 2.514 0 2.514
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 25.519 43.276 17.757 3.046 20.803
Cayılabilir Taahhütler
47.610.654 0 47.610.654 47.355.140 0 47.355.140
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
47.610.654 0 47.610.654 47.355.140 0 47.355.140
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.920.915 50.822.817 57.743.732 8.276.509 49.432.798 57.709.307
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.648.322 1.648.322 0 2.451.906 2.451.906
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.648.322 1.648.322 0 2.451.906 2.451.906
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.920.915 49.174.495 56.095.410 8.276.509 46.980.791 55.257.300
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
687.733 1.588.758 2.276.491 512.110 1.242.703 1.754.813
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
361.021 785.867 1.146.888 276.131 603.627 879.758
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
326.712 802.891 1.129.603 235.979 639.076 875.055
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
6.233.182 47.585.737 53.818.919 7.764.399 45.738.088 53.502.487
Diğer
0 0 0 0 101 101
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
408.993.220 181.660.638 590.653.858 381.449.255 165.631.022 547.080.277
EMANET KIYMETLER
11.339.607 18.489.757 29.829.364 11.299.056 14.947.964 26.247.020
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.205.703 282.111 2.487.814 2.891.875 424.980 3.316.855
Tahsile Alınan Çekler
7.539.331 990.354 8.529.685 6.828.688 869.224 7.697.912
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.594.573 320.379 1.914.952 1.578.493 280.131 1.858.624
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 16.896.913 16.896.913 0 13.373.629 13.373.629
REHİNLİ KIYMETLER
397.641.974 163.093.946 560.735.920 370.138.560 150.613.354 520.751.914
Menkul Kıymetler
78.959 0 78.959 194.245 111.336 305.581
Teminat Senetleri
101.727 2.655.172 2.756.899 101.727 2.402.814 2.504.541
Emtia
9.907.577 777.951 10.685.528 8.938.138 701.641 9.639.779
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
131.823.717 3.271.284 135.095.001 124.206.037 2.983.314 127.189.351
Diğer Rehinli Kıymetler
255.729.994 156.389.539 412.119.533 236.698.413 144.414.249 381.112.662
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 76.935 88.574 11.639 69.704 81.343
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
476.385.478 243.934.555 720.320.033 448.815.228 221.921.724 670.736.952


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
39.500 923.957
Alınan Kar Payları
1.759.077 2.286.691
Ödenen Kar Payları
-747.203 -940.802
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
205.307 195.353
Elde Edilen Diğer Kazançlar
572.418 82.347
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
138.267 178.108
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-289.607 -375.172
Ödenen Vergiler
-79.512 -181.850
Diğer
-1.519.247 -320.718
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.127.519 3.060.511
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.867.664 -1.587.737
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.580.981 -409.587
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.644.040 -4.228.711
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-671.113 1.027.504
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
484.557 -235.612
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
13.180.292 9.891.122
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-368 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-144.362 -192.295
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
209.236 -1.204.173
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.167.019 3.984.468
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.119.447 -5.766.467
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-25.676 -153.158
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
92 1.392
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.178.457 -3.149.177
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
139.964 58.984
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.049.453 -2.523.610
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-5.917 -898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-165.320 627.383
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.044.717 1.711.363
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.185.966 -1.053.287
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-7.280 -15.632
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-16.791 -15.061
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 1.286.911 303.615
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.830.837 -851.001
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 19.216.292 6.710.455
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 17.385.455 5.859.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847471


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.596 Değişim: -0,76% Hacim : 46.478 Mio.TL Son veri saati : 14:30
Düşük 10.594 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2214 Değişim: -0,01%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,9756 Değişim: -0,11%
Düşük 34,9165 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.429,33 Değişim: -0,72%
Düşük 2.426,14 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.