KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

20.05.2020 - 18:16
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
315.837 254.003
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-304.359 -9.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-304.359 -9.093
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-390.597 -6.424
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
414 -7.897
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
85.824 5.228
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.478 244.910


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.933 -6.160 0 0 0 254.003 244.910 0 244.910
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360 0 0 -360 0 -360
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -120.083 30.036 0 1.106.836 905.352 254.003 5.683.103 0 5.683.103
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304.681 322 0 0 0 315.837 11.478 0 11.478
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -359 0 0 -359 0 -359
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -19.082 0 0 0 -89.986 -8.659 0 1.971.224 35.540 315.837 6.825.129 0 6.825.129


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 1.841.555 1.763.288
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.444.063 1.465.499
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
782 26.967
Bankalardan Alınan Gelirler
39.434 57.482
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
270.835 131.783
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
30.650 6.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
211.213 113.517
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
28.972 11.399
Finansal Kiralama Gelirleri
74.916 61.654
Diğer Kar Payı Gelirleri
11.525 19.903
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-707.120 -982.674
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -524.298 -728.634
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -163.354 -237.159
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-2.800 -2.514
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-16.668 -14.367
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.134.435 780.614
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
84.205 112.398
Alınan Ücret ve Komisyonlar
194.378 184.044
Gayri Nakdi Kredilerden
35.880 35.741
Diğer
158.498 148.303
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-110.173 -71.646
Gayri Nakdi Kredilere
-6 -6
Diğer
(5.4.13.) -110.167 -71.640
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 0 803
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 551.891 235.622
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
23.670 13.013
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.168 212.097
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
524.053 10.512
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 221.324 361.344
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.991.855 1.490.781
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -836.476 -648.135
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.8.) -152.508 -47.139
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-327.946 -282.575
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-270.097 -194.304
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
404.828 318.628
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 404.828 318.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -88.991 -64.625
Cari Vergi Karşılığı
-105.129 -45.410
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-134.484 -194.309
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
150.622 175.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 315.837 254.003
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 315.837 254.003
Grubun Karı (Zararı)
315.837 254.003
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.882.877 37.507.163 42.390.040 4.803.455 37.903.612 42.707.067
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.268.162 20.229.162 21.497.324 1.781.590 24.099.321 25.880.911
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 1.200.236 15.977.788 17.178.024 1.768.747 17.124.339 18.893.086
Bankalar
(5.1.3.) 68.054 4.254.089 4.322.143 12.983 6.977.847 6.990.830
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-128 -2.715 -2.843 -140 -2.865 -3.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 149.418 5.751.214 5.900.632 104.688 3.907.054 4.011.742
Devlet Borçlanma Senetleri
107.685 5.655.418 5.763.103 77.977 3.863.617 3.941.594
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
41.733 95.796 137.529 26.711 43.437 70.148
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 3.436.448 11.048.796 14.485.244 2.898.407 9.732.060 12.630.467
Devlet Borçlanma Senetleri
3.325.621 10.570.833 13.896.454 2.792.631 9.313.887 12.106.518
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.992 25.918 39.910 11.237 27.346 38.583
Diğer Finansal Varlıklar
96.835 452.045 548.880 94.539 390.827 485.366
Türev Finansal Varlıklar
28.849 477.991 506.840 18.770 165.177 183.947
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
28.849 477.991 506.840 18.770 165.177 183.947
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 40.296.757 30.977.888 71.274.645 32.535.710 25.009.784 57.545.494
Krediler
41.468.505 25.004.817 66.473.322 33.532.383 21.686.066 55.218.449
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.656.804 1.865.795 3.522.599 1.406.165 1.301.355 2.707.520
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 4.875.419 4.875.419 0 2.630.914 2.630.914
Devlet Borçlanma Senetleri
0 4.875.419 4.875.419 0 2.630.914 2.630.914
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.828.552 -768.143 -3.596.695 -2.402.838 -608.551 -3.011.389
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
465.520 0 465.520 473.326 0 473.326
Satış Amaçlı
465.520 0 465.520 473.326 0 473.326
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
729.219 0 729.219 564.853 0 564.853
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 709.219 0 709.219 544.853 0 544.853
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
685.539 0 685.539 521.173 0 521.173
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.058.644 988 1.059.632 1.033.995 957 1.034.952
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
135.349 19 135.368 133.955 25 133.980
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
135.349 19 135.368 133.955 25 133.980
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
25.107 0 25.107 25.146 0 25.146
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 460.059 0 460.059 358.097 0 358.097
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 717.122 1.048.938 1.766.060 658.556 937.874 1.596.430
VARLIKLAR TOPLAMI
48.770.654 69.534.996 118.305.650 40.587.093 63.852.252 104.439.345
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 40.705.171 58.116.927 98.822.098 35.410.329 50.084.058 85.494.387
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 1.262.565 4.273.636 5.536.201 923.177 4.468.500 5.391.677
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
288.107 212.798 500.905 129.690 294.447 424.137
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 288.107 83.461 371.568 129.690 164.719 294.409
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.6.) 0 129.337 129.337 0 129.728 129.728
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.5.) 329.209 9.027 338.236 315.732 10.446 326.178
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 882.714 276.163 1.158.877 850.649 240.346 1.090.995
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
245.618 493 246.111 301.593 446 302.039
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
637.096 275.670 912.766 549.056 239.900 788.956
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.1.) 105.143 0 105.143 224.425 0 224.425
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 3.661.344 3.661.344 0 3.380.983 3.380.983
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.661.344 3.661.344 0 3.380.983 3.380.983
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 1.029.730 327.987 1.357.717 1.023.193 262.080 1.285.273
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 7.000.255 -175.126 6.825.129 6.742.813 78.477 6.821.290
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766
Sermaye Yedekleri
25.124 0 25.124 24.489 0 24.489
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.250 0 23.250 23.250 0 23.250
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.239 0 1.239
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-19.082 0 -19.082 -19.082 0 -19.082
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
76.481 -175.126 -98.645 127.237 78.477 205.714
Kar Yedekleri
1.971.224 0 1.971.224 1.469.025 0 1.469.025
Yasal Yedekler
284.943 0 284.943 228.723 0 228.723
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797
Diğer Kar Yedekleri
69.146 0 69.146 69.505 0 69.505
Kar veya Zarar
351.377 0 351.377 1.145.378 0 1.145.378
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
35.540 0 35.540 35.540 0 35.540
Dönem Net Kâr veya Zararı
315.837 0 315.837 1.109.838 0 1.109.838
Azınlık Payları
(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
51.602.894 66.702.756 118.305.650 45.620.008 58.819.337 104.439.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
67.396.140 62.822.087 130.218.227 67.365.973 56.289.772 123.655.745
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 6.966.530 5.705.288 12.671.818 6.938.439 4.962.863 11.901.302
Teminat Mektupları
6.531.012 3.921.079 10.452.091 6.592.042 3.414.624 10.006.666
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
205.218 53.177 258.395 218.286 62.740 281.026
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
376.009 56.267 432.276 375.091 79.315 454.406
Diğer Teminat Mektupları
5.949.785 3.811.635 9.761.420 5.998.665 3.272.569 9.271.234
Banka Kredileri
30.477 49.999 80.476 8.546 46.489 55.035
İthalat Kabul Kredileri
30.477 49.999 80.476 8.546 46.489 55.035
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
16.790 1.642.570 1.659.360 10.567 1.363.442 1.374.009
Belgeli Akreditifler
86 557.139 557.225 86 371.829 371.915
Diğer Akreditifler
16.704 1.085.431 1.102.135 10.481 991.613 1.002.094
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
388.251 91.640 479.891 327.284 138.308 465.592
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 53.507.995 5.741.848 59.249.843 52.151.025 1.894.212 54.045.237
Cayılamaz Taahhütler
5.897.341 5.741.848 11.639.189 4.795.885 1.894.212 6.690.097
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
814.698 5.716.329 6.531.027 455.887 1.891.166 2.347.053
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
435.045 0 435.045 358.094 0 358.094
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.437.496 0 1.437.496 1.305.235 0 1.305.235
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.189.532 0 3.189.532 2.656.398 0 2.656.398
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.813 0 2.813 2.514 0 2.514
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 25.519 43.276 17.757 3.046 20.803
Cayılabilir Taahhütler
47.610.654 0 47.610.654 47.355.140 0 47.355.140
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
47.610.654 0 47.610.654 47.355.140 0 47.355.140
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2.) 6.921.615 51.374.951 58.296.566 8.276.509 49.432.697 57.709.206
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.648.322 1.648.322 0 2.451.906 2.451.906
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.648.322 1.648.322 0 2.451.906 2.451.906
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.921.615 49.726.629 56.648.244 8.276.509 46.980.791 55.257.300
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
688.433 2.140.892 2.829.325 512.110 1.242.703 1.754.813
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
361.021 1.061.974 1.422.995 276.131 603.627 879.758
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
327.412 1.078.918 1.406.330 235.979 639.076 875.055
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
6.233.182 47.585.737 53.818.919 7.764.399 45.738.088 53.502.487
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
408.993.220 181.660.638 590.653.858 381.449.255 165.631.022 547.080.277
EMANET KIYMETLER
11.339.607 18.489.757 29.829.364 11.299.056 14.947.964 26.247.020
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.205.703 282.111 2.487.814 2.891.875 424.980 3.316.855
Tahsile Alınan Çekler
7.539.331 990.354 8.529.685 6.828.688 869.224 7.697.912
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.594.573 320.379 1.914.952 1.578.493 280.131 1.858.624
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 16.896.913 16.896.913 0 13.373.629 13.373.629
REHİNLİ KIYMETLER
397.641.974 163.093.946 560.735.920 370.138.560 150.613.354 520.751.914
Menkul Kıymetler
78.959 0 78.959 194.245 111.336 305.581
Teminat Senetleri
101.727 2.655.172 2.756.899 101.727 2.402.814 2.504.541
Emtia
9.907.577 777.951 10.685.528 8.938.138 701.641 9.639.779
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
131.823.717 3.271.284 135.095.001 124.206.037 2.983.314 127.189.351
Diğer Rehinli Kıymetler
255.729.994 156.389.539 412.119.533 236.698.413 144.414.249 381.112.662
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 76.935 88.574 11.639 69.704 81.343
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
476.389.360 244.482.725 720.872.085 448.815.228 221.920.794 670.736.022


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-10.999 1.012.693
Alınan Kar Payları
1.756.366 2.269.960
Ödenen Kar Payları
-809.251 -897.362
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
194.378 187.268
Elde Edilen Diğer Kazançlar
527.090 103.294
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
115.245 178.108
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-272.108 -379.049
Ödenen Vergiler
-78.955 -175.659
Diğer
-1.443.764 -273.867
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.250.301 3.589.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.900.719 -1.361.058
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.675.967 -780.388
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.273.967 -3.980.507
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-777.605 1.033.931
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
703.538 -235.612
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
12.637.662 9.708.849
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
169.051 122.531
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
16.374 -918.036
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.239.302 4.602.403
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.160.786 -5.963.121
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-24.641 -481.661
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
92 1.392
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.238.902 -3.073.103
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
139.964 58.984
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.035.983 -2.469.786
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.316 1.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-23.948 -29.979
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-7.280 -15.612
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-16.668 -14.367
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 1.230.370 301.732
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.715.062 -1.088.965
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 18.893.086 6.680.124
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 17.178.024 5.591.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846004


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,56% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2192 Değişim: 0,02%
Düşük 17,1870 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,5834 Değişim: 0,20%
Düşük 17,5271 07.07.2022 Yüksek 17,5965
Açılış: 17,548
963,56 Değişim: 0,09%
Düşük 961,31 07.07.2022 Yüksek 968,23
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.