KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

12.02.2020 - 18:21
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.109.838 869.812
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
280.882 -52.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.786 13.651
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.233 17.064
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.447 -3.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
286.668 -65.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
393.645 -139.196
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-21.235 50.973
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-85.742 22.434
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.390.720 817.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -4.582 0 839.017 673.991 0 4.591.151 0 4.591.151
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Yeni Bakiye
3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -4.582 0 839.017 709.531 0 4.626.691 0 4.626.691
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 13.651 0 0 0 -106.567 40.778 0 0 0 869.812 817.674 0 817.674
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -918 0 0 -918 0 -918
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 35.540 869.812 5.438.553 0 5.438.553
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 35.540 869.812 5.438.553 0 5.438.553
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -88.537 7.583 0 1.107.196 35.540 0 5.438.553 0 5.438.553
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.786 0 0 0 303.232 -16.564 0 0 0 1.109.838 1.390.720 0 1.390.720
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.437 0 0 -1.437 0 -1.437
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -869.812 -6.546 0 -6.546
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 -6.546 0 -6.546
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -863.266 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 7.471.511 5.997.843
Kredilerden Alınan Kar Payları
6.012.483 5.053.908
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
86.722 92.411
Bankalardan Alınan Gelirler
249.554 169.072
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
800.637 416.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
66.463 27.920
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
655.442 388.818
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
78.732 0
Finansal Kiralama Gelirleri
259.612 229.320
Diğer Kar Payı Gelirleri
62.503 36.394
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-3.975.600 -2.850.053
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -3.038.951 -1.995.548
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -871.989 -818.702
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-2.514 -35.789
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-62.146 -14
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
3.495.911 3.147.790
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
468.907 349.546
Alınan Ücret ve Komisyonlar
769.720 549.490
Gayri Nakdi Kredilerden
144.524 123.459
Diğer
625.196 426.031
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-300.813 -199.944
Gayri Nakdi Kredilere
-22 -27
Diğer
(5.4.13.) -300.791 -199.917
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 2.841 1.273
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 1.274.256 453.415
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
32.116 10.241
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
465.170 138.101
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
776.970 305.073
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 783.319 656.516
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.025.234 4.608.540
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -2.615.137 -1.949.975
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.8.) -57.904 -27.385
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.026.615 -803.290
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-910.311 -701.833
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.415.267 1.126.057
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 1.415.267 1.126.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -305.429 -256.245
Cari Vergi Karşılığı
-401.181 -454.141
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-194.309 -26.837
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
290.061 224.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 1.109.838 869.812
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 1.109.838 869.812
Grubun Karı (Zararı)
1.109.838 869.812
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.803.455 37.903.612 42.707.067 3.647.527 19.934.154 23.581.681
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.781.590 24.099.321 25.880.911 1.160.217 15.594.242 16.754.459
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 1.768.747 17.124.339 18.893.086 1.183.109 9.252.979 10.436.088
Bankalar
(5.1.3.) 12.983 6.977.847 6.990.830 14.736 6.404.912 6.419.648
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-140 -2.865 -3.005 -37.628 -63.649 -101.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
104.688 3.907.054 4.011.742 292.978 96.168 389.146
Devlet Borçlanma Senetleri
77.977 3.863.617 3.941.594 18.327 11.770 30.097
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
26.711 43.437 70.148 274.651 84.398 359.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 2.898.407 9.732.060 12.630.467 2.164.849 4.231.216 6.396.065
Devlet Borçlanma Senetleri
2.792.631 9.313.887 12.106.518 2.065.421 3.804.519 5.869.940
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
11.237 27.346 38.583 10.502 17.046 27.548
Diğer Finansal Varlıklar
94.539 390.827 485.366 88.926 409.651 498.577
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 18.770 165.177 183.947 29.483 12.528 42.011
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.770 165.177 183.947 29.483 12.528 42.011
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 32.535.710 25.009.784 57.545.494 31.029.723 14.804.843 45.834.566
Krediler
33.532.383 21.686.066 55.218.449 31.238.479 14.109.856 45.348.335
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.406.165 1.301.355 2.707.520 1.439.955 1.010.744 2.450.699
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 2.630.914 2.630.914 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.630.914 2.630.914 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.402.838 -608.551 -3.011.389 -1.648.711 -315.757 -1.964.468
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
473.326 0 473.326 270.382 0 270.382
Satış Amaçlı
473.326 0 473.326 270.382 0 270.382
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
564.853 0 564.853 547.950 0 547.950
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 544.853 0 544.853 522.950 0 522.950
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
521.173 0 521.173 499.270 0 499.270
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000 25.000 0 25.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000 25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.033.995 957 1.034.952 688.685 203 688.888
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
133.955 25 133.980 136.931 48 136.979
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
133.955 25 133.980 136.931 48 136.979
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
25.146 0 25.146 25.305 0 25.305
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.12.) 358.097 0 358.097 346.640 0 346.640
DİĞER AKTİFLER
(5.1.13.) 658.556 937.874 1.596.430 817.583 1.982.351 2.799.934
VARLIKLAR TOPLAMI
40.587.093 63.852.252 104.439.345 37.510.726 36.721.599 74.232.325
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 35.410.329 50.084.058 85.494.387 22.520.320 31.465.958 53.986.278
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 923.177 4.468.500 5.391.677 2.038.900 8.103.989 10.142.889
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 188.003 0 188.003
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
129.690 294.447 424.137 21.045 148.288 169.333
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 129.690 164.719 294.409 21.045 41.936 62.981
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.6.) 0 129.728 129.728 0 106.352 106.352
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.5.) 315.732 10.446 326.178 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 850.649 240.346 1.090.995 615.510 180.385 795.895
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
301.593 446 302.039 228.323 318 228.641
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
549.056 239.900 788.956 387.187 180.067 567.254
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.1.) 224.425 0 224.425 175.685 0 175.685
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 3.380.983 3.380.983 0 1.901.210 1.901.210
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.380.983 3.380.983 0 1.901.210 1.901.210
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 1.023.193 262.080 1.285.273 1.282.540 151.939 1.434.479
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 6.742.813 78.477 6.821.290 5.489.985 -51.432 5.438.553
Ödenmiş Sermaye
3.995.766 0 3.995.766 3.497.322 0 3.497.322
Sermaye Yedekleri
24.489 0 24.489 22.933 0 22.933
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.250 0 23.250 22.933 0 22.933
Hisse Senedi İptal Karları
1.239 0 1.239 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-19.082 0 -19.082 -13.296 0 -13.296
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
127.237 78.477 205.714 -29.522 -51.432 -80.954
Kar Yedekleri
1.469.025 0 1.469.025 1.107.196 0 1.107.196
Yasal Yedekler
228.723 0 228.723 184.578 0 184.578
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.170.797 0 1.170.797 923.536 0 923.536
Diğer Kar Yedekleri
69.505 0 69.505 -918 0 -918
Kar veya Zarar
1.145.378 0 1.145.378 905.352 0 905.352
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
35.540 0 35.540 35.540 0 35.540
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.109.838 0 1.109.838 869.812 0 869.812
Azınlık Payları
(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
45.620.008 58.819.337 104.439.345 32.331.988 41.900.337 74.232.325


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
67.365.973 56.289.772 123.655.745 57.546.517 29.226.698 86.773.215
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 6.938.439 4.962.863 11.901.302 6.416.633 5.451.457 11.868.090
Teminat Mektupları
6.592.042 3.414.624 10.006.666 6.206.886 4.182.512 10.389.398
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
218.286 62.740 281.026 217.252 174.971 392.223
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
375.091 79.315 454.406 371.535 167.020 538.555
Diğer Teminat Mektupları
5.998.665 3.272.569 9.271.234 5.618.099 3.840.521 9. 8.546 46.489 55.035 17.516 56.582 74.098
İthalat Kabul Kredileri
8.546 46.489 55.035 17.516 56.582 74.098
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
10.567 1.363.442 1.374.009 11.512 1.068.364 1.079.876
Belgeli Akreditifler
86 371.829 371.915 367 215.062 215.429
Diğer Akreditifler
10.481 991.613 1.002.094 11.145 853.302 864.447
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
327.284 138.308 465.592 180.719 143.999 324.718
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 52.151.025 1.894.212 54.045.237 50.194.084 1.327.223 51.521.307
Cayılamaz Taahhütler
4.795.885 1.894.212 6.690.097 3.572.418 1.327.223 4.899.641
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
455.887 1.891.166 2.347.053 345.756 1.327.223 1.672.979
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
358.094 0 358.094 214.413 0 214.413
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.305.235 0 1.305.235 1.136.474 0 1.136.474
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.656.398 0 2.656.398 1.858.018 0 1.858.018
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.514 0 2.514 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 3.046 20.803 17.757 0 17.757
Cayılabilir Taahhütler
47.355.140 0 47.355.140 46.621.666 0 46.621.666
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
47.355.140 0 47.355.140 46.621.666 0 46.621.666
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
8.276.509 49.432.697 57.709.206 935.800 22.448.018 23.383.818
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 2.451.906 2.451.906 0 2.165.533 2.165.533
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 2.451.906 2.451.906 0 2.165.533 2.165.533
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.276.509 46.980.791 55.257.300 935.800 20.282.485 21.218.285
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
512.110 1.242.703 1.754.813 652.622 1.755.501 2.408.123
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
276.131 603.627 879.758 347.631 862.093 1.209.724
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
235.979 639.076 875.055 304.991 893.408 1.198.399
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
7.764.399 45.738.088 53.502.487 283.178 18.526.984 18.810.162
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
381.449.255 165.631.022 547.080.277 316.497.679 142.487.425 458.985.104
EMANET KIYMETLER
11.299.056 14.947.964 26.247.020 10.816.866 5.644.771 16.461.637
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.891.875 424.980 3.316.855 2.159.381 156.528 2.315.909
Tahsile Alınan Çekler
6.828.688 869.224 7.697.912 7.157.340 906.367 8.063.707
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.578.493 280.131 1.858.624 1.500.145 242.668 1.742.813
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 13.373.629 13.373.629 0 4.339.208 4.339.208
REHİNLİ KIYMETLER
370.138.560 150.613.354 520.751.914 305.669.174 136.780.695 442.449.869
Menkul Kıymetler
194.245 111.336 305.581 185.945 99.786 285.731
Teminat Senetleri
101.727 2.402.814 2.504.541 101.681 2.133.522 2.235.203
Emtia
8.938.138 701.641 9.639.779 6.094.405 633.381 6.727.786
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
124.206.037 2.983.314 127.189.351 112.015.122 2.715.023 114.730.145
Diğer Rehinli Kıymetler
236.698.413 144.414.249 381.112.662 187.272.021 131.198.983 318.471.004
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 69.704 81.343 11.639 61.959 73.598
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
448.815.228 221.920.794 670.736.022 374.044.196 171.714.123 545.758.319


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.919.896 2.570.212
Alınan Kar Payları
8.005.455 5.660.024
Ödenen Kar Payları
-3.917.151 -2.615.318
Alınan Temettüler
2.841 1.096
Alınan Ücret ve Komisyonlar
769.720 553.884
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.170.443 1.054.536
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
431.694 106.667
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.099.923 -747.241
Ödenen Vergiler
-726.502 -403.118
Diğer
-2.716.681 -1.040.318
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
14.804.111 1.932.566
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.524.324 -4.710
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-564.636 -1.744.784
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.696.274 -9.392.623
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
261.964 -2.882.112
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
436.221 -57.331
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
31.065.402 14.012.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.746.536 1.095.017
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.572.294 906.746
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
17.724.007 4.502.778
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.553.521 -1.829.187
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -152.061
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 16.901
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-118.542 -62.514
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 236.500
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.746.318 -4.203.508
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 2.409.765
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.595.429 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-93.232 -74.270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.354.442 -4.894
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
1.423.134 0
Temettü Ödemeleri
-6.546 -4.894
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-62.146 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 1.688.034 -66.621
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.212.962 2.602.076
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 6.680.124 4.078.048
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 18.893.086 6.680.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818651


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.