KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 18:51
KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988
Transferler
1.350.959 14.792.333 -16.143.292 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.193 14.039.745 14.042.938 14.042.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.193 14.039.745 14.042.938 14.042.938
Kar Payları
-13.781.822 -13.781.822 -13.721.822
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -227.558 4.719.443 1.410.611 18.931.222 14.039.745 49.309.104 49.309.104
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -227.558 4.719.443 1.410.611 18.931.222 14.039.745 49.309.104 49.309.104
Transferler
329.750 13.709.995 -14.039.745 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
137.292
Dönem Karı (Zararı)
1.463.376 1.600.668 1.600.668
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
137.292
Kar Payları
-3.509.726 -3.509.726 -3.509.726
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -90.266 5.049.193 1.410.611 29.131.491 1.463.376 47.400.046 47.400.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.585.313 14.916.133
Dönem Karı (Zararı)
1.463.376 14.039.745
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.878.190 2.346.496
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 1.956.919 1.827.174
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.619.066 -11.604
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.621.821 -26.232
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.755 2.755
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.873
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
215.706 250.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
215.706 250.871
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.023.202 -3.132.491
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.904.395 -5.571.529
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.934.428 2.496.774
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-169 2.972
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-53.066 -60.708
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.646.679 3.412.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.781.486 958.363
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 84 -52
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.601.429 762.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.601.429 762.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
65.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
65.246
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -500.697 266.198
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 90.055 -71.530
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.195.728 -932.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.195.728 -932.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -104.572 53.960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-56.844 212.676
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-18.998 130.048
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-37.846 82.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 151.003 501.153
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
152.247 498.406
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.244 2.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-563.358 100.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -581.132 100.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 17.774 339
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.196.300 17.344.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -12.014
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-376.999 -2.428.471
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.796.681 -3.040.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 392.512 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
392.512 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.189.193 -3.040.267
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.189.193 -3.013.051
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -27.216
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.513.305 -16.060.897
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2 -5.490.018
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.425.200
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2 -64.818
Ödenen Temettüler
-3.509.726 -13.721.822
Ödenen Faiz
-2.881.362 -2.429.882
Alınan Faiz
8.904.395 5.571.529
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.296
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.868.689 -4.185.031
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.868.689 -4.185.031
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.429.529 27.614.560
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.560.840 23.429.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.560.840 23.429.529
Finansal Yatırımlar
4 1.007 1.091
Vadeli Mevduatlar
4 939 1.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 68 62
Ticari Alacaklar
7 38.884 59.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
38.884 59.107
Diğer Alacaklar
8 3.822 3.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.822 3.822
Stoklar
9 1.807.423 1.306.726
Peşin Ödenmiş Giderler
10 57.498 147.258
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
57.498 147.258
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
416.951 39.952
Diğer Dönen Varlıklar
17 675.891 94.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
675.891 94.759
ARA TOPLAM
20.562.316 25.082.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.562.316 25.082.244
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 50.809 48.054
Diğer Alacaklar
8 13.221 13.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.221 13.221
Maddi Duran Varlıklar
11 27.682.041 27.824.552
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.072 26.799
Peşin Ödenmiş Giderler
10 293 588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
293 588
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.439.349
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.194.785 27.913.214
TOPLAM VARLIKLAR
49.757.101 52.995.458
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
5 198 200
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
198 200
Ticari Borçlar
7 338.463 1.534.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
338.463 1.534.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 198.437 303.009
Diğer Borçlar
6 935.422 784.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
927.938 775.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.484 8.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 209.868 228.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
209.868 228.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 78.935 131.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
78.935 131.313
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 18.113 339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.113 339
ARA TOPLAM
1.779.436 2.982.372
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.779.436 2.982.372
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.681 44.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.681 44.492
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 570.938 486.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
570.938 486.483
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 173.007
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
577.619 703.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.357.055 3.686.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 47.400.046 49.309.104
Ödenmiş Sermaye
18 4.244.587 4.244.587
Sermaye Düzeltme Farkları
18 5.630.347 5.630.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 560.707 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -90.266 -227.558
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -90.266 -227.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -90.266 -227.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.049.193 4.719.443
Yasal Yedekler
5.049.193 4.719.443
Diğer Yedekler
18 1.410.611 1.410.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 29.131.491 18.931.222
Net Dönem Karı veya Zararı
1.463.376 14.039.745
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.400.046 49.309.104
TOPLAM KAYNAKLAR
49.757.101 52.995.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.146.413 38.510.554
Satışların Maliyeti
19 -8.427.811 -20.531.700
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.281.398 17.978.854
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.281.398 17.978.854
Genel Yönetim Giderleri
20 -982.400 -1.087.454
Pazarlama Giderleri
20 -58.653 -205.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.341.775 3.135.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.232.295 -5.441.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.212.971 14.380.291
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.755 -2.755
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.210.216 14.377.536
Finansman Gelirleri
24 8.908.275 5.571.529
Finansman Giderleri
-2.881.362 -2.496.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-183.303 17.452.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 1.646.679 -3.412.546
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.444.515
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.646.679 31.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.463.376 14.039.745
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.463.376 14.039.745
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.463.376 14.039.745
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00300000 0,03300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
137.292 3.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 137.292 3.193
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.292 3.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.600.668 14.042.938
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.600.668 14.042.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913035


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.902 Değişim: 0,03% Hacim : 57.668 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 10.848 23.05.2024 Yüksek 10.949
Açılış: 10.870
32,2095 Değişim: 0,09%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
35,0386 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0667
Açılış: 34,8528
2.448,97 Değişim: -0,52%
Düşük 2.437,90 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.