KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2019 - 18:10
KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 4.244.587 5.630.347 560.707 -277.237 2.854.520 1.410.611 16.162.614 5.051.382 35.637.531 35.637.531
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -277.237 2.854.520 1.410.611 16.162.614 5.051.382 35.637.531 35.637.531
Transferler
513.964 4.537.418 -5.051.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.165 2.077.773 2.147.938 2.147.938
Dönem Karı (Zararı)
2.077.773 2.077.773 2.077.773
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
70.165 70.165 70.165
Sermaye Arttırımı
-2.883.729 -2.883.729 -2.883.729
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
54.671 54.671 54.671
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -207.072 3.368.484 1.410.611 17.870.974 2.077.773 34.956.411 34.956.411
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988
Transferler
1.350.959 14.792.333 -16.143.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
94.675 2.641.216 2.735.891 2.735.891
Dönem Karı (Zararı)
2.641.216 2.641.216 2.641.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.675 94.675 94.675
Kar Payları
-13.721.822 -13.721.822 -13.721.822
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -136.076 4.719.443 1.410.611 18.931.222 2.641.216 38.002.057 38.002.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.984.662 3.552.609
Dönem Karı (Zararı)
2.641.216 2.077.773
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.641.216 2.077.773
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-482.235 -863.481
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 887.395 864.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 50.521
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.108
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
28.413
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 186.431 80.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
186.431 80.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29 -2.192.831 -2.307.162
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.871.187 -2.922.012
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
724.545 592.168
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
31.907 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-78.096 22.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -6 -8
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6 -8
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 586.255 498.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.769.685 2.290.425
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
977 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.567.401 -3.572.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.567.401 -3.572.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -204.031 -64.466
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-204.031 -64.466
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -713.837 -916.287
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -775.056 -350.924
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 824.372 1.241.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
824.372 1.241.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 610.553 489.165
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.044.042 224.110
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
880.267 200.578
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
163.775 23.532
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 5.354.652 5.125.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22 195.414 114.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
195.414 114.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.928.666 3.504.717
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 1.055.996 47.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-717.655 -504.729
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -717.655 -504.729
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-717.655 -504.729
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.387.072 4.434.277
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.570.600 4.778.280
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.570.600 4.778.280
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6-7 -5.490.215 96.170
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -5.425.200 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -65.015 96.170
Ödenen Temettüler
23 -13.721.822 -2.883.729
Ödenen Faiz
29 -598.819 -49.425
Alınan Faiz
29 2.871.187 2.407.915
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-18.003 85.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.120.065 7.482.157
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.120.065 7.482.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.614.560 12.204.180
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.494.495 19.686.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.494.495 27.614.560
Finansal Yatırımlar
5 62 1.039
Vadeli Mevduatlar
983
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
62 56
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
62 56
Ticari Alacaklar
9 5.388.700 821.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.388.700 821.299
Diğer Alacaklar
10 273.099 65.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
273.099 65.092
Stoklar
11 2.286.761 1.572.924
Peşin Ödenmiş Giderler
8-12 850.483 76.080
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 845.483 76.080
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 1.055.996
Diğer Dönen Varlıklar
22 0 195.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
195.414
ARA TOPLAM
26.293.600 31.402.404
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.293.600 31.402.404
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 50.809 50.809
Diğer Finansal Yatırımlar
50.809 50.809
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 13.221 17.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.221 17.197
Maddi Duran Varlıklar
14 26.464.793 26.633.416
Arazi ve Arsalar
1.399.928 1.399.928
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.107.918 1.950.694
Binalar
18.330.654 18.216.276
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.498.418 1.379.045
Taşıtlar
53.404 62.649
Mobilya ve Demirbaşlar
2.074.471 1.872.210
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.752.614
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.725 4.842
Bilgisayar Yazılımları
3.725 4.842
Peşin Ödenmiş Giderler
12 889 236
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
889 236
Diğer Duran Varlıklar
22 0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.533.437 26.706.500
TOPLAM VARLIKLAR
52.827.037 58.108.904
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.620.280 5.425.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.620.280 5.425.200
Banka Kredileri
2.620.280 5.425.200
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 3 65.018
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
3 65.018
Ticari Borçlar
9 3.291.037 2.466.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.291.037 2.466.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 859.602 249.049
Diğer Borçlar
8-10 1.327.308 283.266
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.157.552 277.285
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 169.756 5.981
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.415.369 60.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.415.369 60.717
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 616.394 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 163.379 87.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
163.379 87.511
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
14.293.372 8.637.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.293.372 8.637.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17 389.977 279.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
389.977 279.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 141.631 204.076
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
531.608 483.490
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.824.980 9.120.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23 38.002.057 48.987.988
Ödenmiş Sermaye
23 4.244.587 4.244.587
Sermaye Düzeltme Farkları
23 5.630.347 5.630.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 560.707 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -136.076 -230.751
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-136.076 -230.751
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-136.076 -230.751
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 4.719.443 3.368.484
Yasal Yedekler
4.719.443 3.368.484
Diğer Yedekler
23 1.410.611 1.410.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 18.931.222 17.860.711
Net Dönem Karı veya Zararı
32 2.641.216 16.143.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.002.057 48.987.988
TOPLAM KAYNAKLAR
52.827.037 58.108.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 9.041.519 6.400.959
Satışların Maliyeti
24 -8.143.598 -5.912.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
897.921 488.066
BRÜT KAR (ZARAR)
897.921 488.066
Genel Yönetim Giderleri
25 -488.048 -395.357
Pazarlama Giderleri
25 -24.851 -27.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 1.152.634 786.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -456.827 -605.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.080.829 246.874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.080.829 246.874
Finansman Gelirleri
29 2.871.187 2.922.012
Finansman Giderleri
29 -724.545 -592.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.227.471 2.576.718
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-586.255 -498.945
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -675.403 -545.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 89.148 46.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32 2.641.216 2.077.773
DÖNEM KARI (ZARARI)
32 2.641.216 2.077.773
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.641.216 2.077.773
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,00600000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 94.675 70.165
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
94.675 70.165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.675 70.165
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.735.891 2.147.938
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.735.891 2.147.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777385


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2584 Değişim: 0,13%
Düşük 32,1986 30.05.2024 Yüksek 32,2750
Açılış: 32,2169
34,8743 Değişim: 0,10%
Düşük 34,8235 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.421,46 Değişim: 0,00%
Düşük 2.421,30 30.05.2024 Yüksek 2.427,08
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.