KAP ***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 - 01:46
KAP ***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 323.488.256 250.916.978
Satışların Maliyeti
19 -219.803.487 -174.149.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.684.769 76.767.786
BRÜT KAR (ZARAR)
103.684.769 76.767.786
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.202.146 -8.668.132
Pazarlama Giderleri
20 -34.335.919 -27.453.621
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.102.676 -834.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 50.355.234 38.305.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -12.069.754 -22.429.795
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.329.508 55.687.564
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 116.992 540.072
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -63.815
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 -3.078.399 -608.711
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.368.101 55.555.110
Finansman Giderleri
24 -25.406.818 -33.161.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.961.283 22.393.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.353.594 -3.457.254
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -13.505.578 -3.999.424
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 3.151.984 542.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.607.689 18.936.593
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.607.689 18.936.593
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -490.947 -97.045
Ana Ortaklık Payları
54.098.636 19.033.638
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.691.605 3.532.061
Dönem Karı (Zararı)
53.607.689 18.936.593
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.127.341 40.742.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 8.401.351 3.936.942
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
205.604 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 205.604 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
661.784 2.110.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 661.784 1.918.495
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 191.687
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
943.654 1.190.277
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -465.368 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 2.988.955 1.647.487
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 2.297.519 1.385.364
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -3.877.452 -1.842.574
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.508.600 29.818.565
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.078.399 608.711
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
22 3.078.399 608.711
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 10.340.052 3.457.254
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
104.889 97.045
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-116.992 -476.257
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -116.992 -476.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-85.542.244 -58.917.932
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.008.430 -54.264.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -345.482 4.325.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -71.662.948 -58.590.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
113.177 -15.974.043
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -158.391 -11.745.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 271.568 -4.229.022
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -32.788.887 -11.888.531
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -19.984.570 -6.391.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.904.055 10.719.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 496.752 -2.178.347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 43.407.303 12.898.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 106.498 2.299.691
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.147 13.987.908
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.257.647 11.880.641
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.327.794 2.107.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -3.477.214 -1.637.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.477.020 4.230.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -1.432.611 2.861.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -44.409 1.368.842
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.192.786 761.380
Ödenen Faiz
24 2.801.277 1.702.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 784.663 -89.489
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -6.934.099 -4.532.059
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
846.978 5.690.151
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.186.610 -22.966.892
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -14.776.810
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5.2 0 1.806.810
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
552.437 1.739.189
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 552.437 1.739.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.739.047 -14.231.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -20.072.959 -14.319.942
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-666.088 88.398
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 2.714.854
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -219.391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.970.544 57.211.767
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.742.856 59.053.795
Kredilerden Nakit Girişleri
5.3 24.742.856 59.053.795
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-971.035 -139.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-971.035 -139.950
Ödenen Faiz
24 -2.801.277 -1.702.078
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.475.539 37.776.936
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25 3.813.259 1.471.517
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.1 14.288.798 39.248.453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.1 231.838.486 5.179.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.1 246.127.284 44.427.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1 246.129.539 231.838.486
Ticari Alacaklar
6 385.282.775 309.137.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.1 947.228 601.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.1 384.335.547 308.535.383
Diğer Alacaklar
7 9.248.918 10.745.098
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.1 20.470 1.223.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.1 9.228.448 9.521.595
Stoklar
8 251.553.270 218.764.383
Peşin Ödenmiş Giderler
9 32.336.186 22.110.439
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 340.618 58.038
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 31.995.568 22.052.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 132.435 0
Diğer Dönen Varlıklar
17.1 41.488.447 40.055.836
ARA TOPLAM
966.171.570 832.651.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
966.171.570 832.651.371
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 2.398.407 1.015.404
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.1 2.268.373 906.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.1 130.034 108.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.2 9.053.344 12.131.743
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.269.000 5.269.000
Maddi Duran Varlıklar
11 487.831.872 475.620.812
Kullanım Hakkı Varlıkları
529.175 1.255.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.693.960 22.191.930
Şerefiye
12 16.855.600 16.855.600
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.838.360 5.336.330
Peşin Ödenmiş Giderler
9 36.648.756 26.889.933
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 7.255.639 2.879.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 29.393.117 24.010.156
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
564.424.514 544.374.607
TOPLAM VARLIKLAR
1.530.596.084 1.377.025.978
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.3 80.498.509 83.087.393
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.3 145.161.693 133.359.311
Ticari Borçlar
6 198.605.264 152.403.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.2 4.839.894 4.343.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.2 193.765.370 148.060.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 10.532.022 10.425.524
Diğer Borçlar
7 9.346.086 9.275.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.3 3.759.966 6.017.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.3 5.586.120 3.258.326
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 4.627.823 8.105.037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 8.969.394 2.265.480
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.625.628 3.915.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.956.693 3.246.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 668.935 668.935
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.2 1.406.417 1.450.825
ARA TOPLAM
463.772.836 404.289.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.772.836 404.289.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.3 131.437.349 93.381.471
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.620.866 5.836.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.620.866 5.836.203
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 30.295.370 33.460.896
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.353.585 132.678.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
632.126.421 536.967.600
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
889.330.223 831.466.342
Ödenmiş Sermaye
18 187.500.000 187.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 292.898.784 292.898.784
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 2.011.813 2.011.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
240.219.837 240.267.850
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 240.219.837 240.267.850
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
240.335.570 240.335.570
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -115.733 -67.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.967.674 8.154.416
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 11.967.674 8.154.416
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.061.146 1.409.204
Diğer Yedekler
18 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 96.072.333 -25.416.521
Net Dönem Karı veya Zararı
54.098.636 122.140.796
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.139.440 8.592.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
898.469.663 840.058.378
TOPLAM KAYNAKLAR
1.530.596.084 1.377.025.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 2.011.813 -29.690 145.661.858 2.213.810 942.820 2.500.000 -29.988.873 75.038.736 278.350.474 5.218.055 283.568.529
Transferler
70.000.000 466.384 4.572.352 -75.038.736
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-181.687 1.471.518 1.289.831 1.106.853 2.396.684
Dönem Karı (Zararı)
19.033.638 19.033.638 -97.045 18.936.593
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 2.011.813 -211.377 145.661.858 3.685.328 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 19.033.638 298.673.943 6.227.863 304.901.806
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
187.500.000 292.898.784 2.011.813 -67.720 240.335.570 8.154.416 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 122.140.796 831.466.342 8.592.036 840.058.378
Transferler
651.942 121.488.854
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.013 3.813.258 3.765.245 3.765.245
Dönem Karı (Zararı)
54.098.636 54.098.636 -490.947 53.607.689
Dönem Sonu Bakiyeler
187.500.000 292.898.784 2.011.813 -115.733 240.335.570 11.967.674 2.061.146 2.500.000 96.072.333 54.098.636 889.330.223 9.139.440 898.469.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
53.607.689 18.936.593
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.013 -181.687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -61.555 -232.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.542 51.245
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25,26 13.542 51.245
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.813.258 2.665.282
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 3.813.258 2.665.282
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.765.245 2.483.595
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.372.934 21.420.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 547.404 2.596.132
Ana Ortaklık Payları
56.825.530 18.824.056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936312


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.462 Değişim: 0,07% Hacim : 4.495 Mio.TL Son veri saati : 11:18
Düşük 1.460 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,3525 Değişim: -0,50%
Düşük 8,3031 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1173 Değişim: -0,45%
Düşük 10,0527 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
498,64 Değişim: -1,60%
Düşük 496,61 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.