KAP ***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2021 - 20:48
KAP ***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.008.666.029 687.362.079
Satışların Maliyeti
19 -663.143.346 -477.049.179
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
345.522.683 210.312.900
BRÜT KAR (ZARAR)
345.522.683 210.312.900
Genel Yönetim Giderleri
20 -44.472.032 -25.417.421
Pazarlama Giderleri
20 -109.331.138 -71.747.540
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -3.329.361 -2.025.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 86.856.197 52.286.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -60.243.790 -43.914.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
215.002.559 119.494.566
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 3.781.718 808.921
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -642.325 -407.392
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 1.819.646 5.178.615
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
219.961.598 125.074.710
Finansman Giderleri
24 -90.780.339 -38.228.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
129.181.259 86.846.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.811.284 -10.887.236
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -9.629.156 -11.256.196
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 3.817.872 368.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
123.369.975 75.958.765
DÖNEM KARI (ZARARI)
123.369.975 75.958.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 1.229.179 920.029
Ana Ortaklık Payları
122.140.796 75.038.736
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.507.337 49.415.052
Dönem Karı (Zararı)
20 123.369.975 75.958.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
108.244.498 51.845.906
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 25.018.688 13.350.917
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.982.954 2.687.273
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.040.717 2.612.409
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 393.951 74.864
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 548.286 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.195.010 2.333.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.124.075 2.279.962
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 70.935 53.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.692.005 2.115.660
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.568.984 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.125.650 1.553.741
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 -2.142.889 -1.230.326
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 3.278.228 1.792.245
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 73.281.061 26.971.635
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.969.447 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
22 -2.969.447 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.819.646 -5.178.615
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.819.646 -5.178.615
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 5.811.284 10.887.236
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
18 -1.229.179 -920.029
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -718.232 -401.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-182.296.274 -74.891.165
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.667.109 -28.709.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 3.860.651 637.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -126.527.760 -29.347.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.941.578 -8.952.275
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 5.973.917 -2.445.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.915.495 -6.506.760
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -75.422.885 -57.003.238
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -24.252.025 5.485.203
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.231.282 11.621.864
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 1.580.669 -1.579.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 41.650.613 13.201.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 3.834.316 2.219.498
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.679.620 -215.628
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28 5.945.527 -12.310
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -265.907 -203.318
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 3.048.526 -562.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.806.421 1.225.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17-26 -15.066.775 1.225.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 1.260.354 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.318.199 52.913.506
Ödenen Faiz
24 15.339.770 9.680.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.215.688 -1.062.735
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -11.701.520 -12.116.484
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
26 8.766.576 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.659.471 -54.449.269
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3-12 -15.120.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -1.737.053 -3.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.789.338 1.338.428
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.789.338 1.338.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.411.372 -52.287.697
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -102.659.984 -51.694.529
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.751.388 -593.168
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.900.000 0
Alınan Faiz
24 -1.080.384 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
276.301.542 7.864.384
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 330.398.784
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.198.093
Kredilerden Nakit Girişleri
5 0 25.198.093
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.949.531 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -37.949.531 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.888.325 -1.546.326
Ödenen Temettüler
-6.106.618
Ödenen Faiz
24 -15.339.770 -9.680.765
Alınan Faiz
24 1.080.384 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
219.149.408 2.830.167
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.940.606 380.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
225.090.014 3.210.487
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.179.488 1.969.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
230.269.502 5.179.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 231.838.486 6.676.793
Ticari Alacaklar
309.137.129 187.329.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28,6 601.746 4.462.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 308.535.383 182.867.559
Diğer Alacaklar
10.745.098 9.057.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28,7 1.223.503 7.451.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.521.595 1.606.100
Stoklar
8 218.764.383 143.735.449
Peşin Ödenmiş Giderler
9 22.110.439 16.332.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
40.055.836 24.989.061
ARA TOPLAM
832.651.371 388.120.608
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
832.651.371 388.120.608
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 37.892
Diğer Alacaklar
1.015.404 761.663
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28,7 906.949 653.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 108.455 108.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 12.131.743 8.918.234
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.269.000 3.040.883
Maddi Duran Varlıklar
11 475.620.812 276.255.574
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.255.785 1.264.932
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.191.930 10.916.488
Şerefiye
3,12 16.855.600 6.996.362
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.336.330 3.920.126
Peşin Ödenmiş Giderler
9 26.889.933 8.416.259
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28,9 2.879.777 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 24.010.156 8.416.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
544.374.607 309.611.925
TOPLAM VARLIKLAR
1.377.025.978 697.732.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 83.087.393 112.295.400
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 133.359.311 79.620.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
133.359.311 79.620.352
Banka Kredileri
132.306.105 78.736.405
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.053.206 883.947
Ticari Borçlar
152.403.690 108.697.484
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28-6 4.343.142 2.762.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 148.060.548 105.935.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 10.425.524 6.591.208
Diğer Borçlar
9.275.939 318.091
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28-7 6.017.613 72.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.258.326 246.005
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 8.105.037 5.056.511
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.265.480 4.337.844
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.915.831 1.837.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.246.896 1.239.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 668.935 598.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.450.825 190.471
ARA TOPLAM
404.289.030 318.945.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
404.289.030 318.945.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 93.381.471 80.674.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
93.381.471 80.674.957
Banka Kredileri
93.104.280 80.196.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
277.191 478.486
Ticari Borçlar
474.924
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.836.203 3.886.219
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 33.460.896 10.182.806
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.678.570 95.218.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
536.967.600 414.164.004
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
831.466.342 278.350.474
Ödenmiş Sermaye
18 187.500.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.011.813 2.011.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 292.898.784 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
240.267.850 145.632.168
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
240.267.850 145.632.168
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 240.335.570 145.661.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -67.720 -29.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.154.416 2.213.810
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 8.154.416 2.213.810
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.409.204 942.820
Diğer Yedekler
18 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -25.416.521 -29.988.873
Net Dönem Karı veya Zararı
122.140.796 75.038.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 8.592.036 5.218.055
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
840.058.378 283.568.529
TOPLAM KAYNAKLAR
1.377.025.978 697.732.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 2.013.075 69.265.118 76.715 1.833.490 771.981 8.606.618 -17.771.305 28.004.160 132.799.852 3.893.842 136.693.694
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
170.839 27.833.321 -28.004.160 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
75.038.736 75.038.736 920.029 75.958.765
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
76.396.740 -106.405 358.056 76.648.391 497.472 77.145.863
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -40.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-6.106.618 -6.106.618 -6.106.618
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.262 22.264 -50.889 -29.887 29.887 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-123.175 -123.175
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 2.011.813 145.661.858 -29.690 2.213.810 942.820 2.500.000 -29.988.873 75.038.736 278.350.474 5.218.055 283.568.529
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 2.011.813 145.661.858 -29.690 2.213.810 942.820 2.500.000 -29.988.873 75.038.736 278.350.474 5.218.055 283.568.529
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
466.384 74.572.352 -75.038.736 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
122.140.796 122.140.796 1.229.179 123.369.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.673.712 -38.030 5.940.606 100.576.288 1.792.781 102.369.069
Sermaye Arttırımı
107.500.000 292.898.784 -70.000.000 330.398.784 330.398.784
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
352.021 352.021
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
187.500.000 292.898.784 2.011.813 240.335.570 -67.720 8.154.416 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 122.140.796 831.466.342 8.592.036 840.058.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
123.369.975 75.958.765
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
94.635.682 76.290.335
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 121.780.400 84.885.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -48.756 -145.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.095.962 -8.449.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25-26 -27.095.962 -8.449.896
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.940.606 380.320
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 5.940.606 380.320
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.576.288 76.670.655
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
223.946.263 152.629.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 3.021.960 1.417.501
Ana Ortaklık Payları
220.924.303 151.211.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915291


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.365 Değişim: 0,00% Hacim : 15.512 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.357 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,1117 Değişim: 0,06%
Düşük 8,0986 21.04.2021 Yüksek 8,1254
Açılış: 8,1072
9,7824 Değişim: 0,14%
Düşük 9,7531 21.04.2021 Yüksek 9,7941
Açılış: 9,7689
464,37 Değişim: 0,12%
Düşük 463,07 21.04.2021 Yüksek 465,06
Açılış: 463,82
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.