KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.05.2020 - 13:32
KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.04.2020
Genel Kurul Tarihi 29.05.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe İNCESU
Adres Süksün Zafer Mah.Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
2 - Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
5 - Şirketin 2019 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
7 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerinin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10 - 2019 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Notu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞIKLAROĞLU elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.
2-Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından okunmaması, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylandı.
4- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.
5- Şirketin 2019 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
6- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Kavaklı Vergi Dairesi-7340055266 vergi nolu, İran Caddesi No:21 Karum İş Merkezi D Blok Kat:4 Daire 398-399 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA adresli Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" nin seçimi elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişiden oluşmasına, 9 kişilik üye sayısının içeresinden 2 kişinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasına, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sıla Azra SEYOK, Arif MOLU, Metin MOLU, Nevzat SEYOK, Fitnat Gamze İÇÖZ, Türkay Aydın, Selçuk ÖMERBAŞ'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Hüseyin Sami ÇELİK ve Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın seçilmeleri elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilmiş "ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilerek, her yıl genel ekonomik durum ve yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak iyileştirme yapılacağı belirtildi. Elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
9-Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.750,00 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
10- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.
11- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu.
12- Genel Kurul'a Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" vermediğine dair bilgi sunuldu. Başka söz alan olmadı, elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU olumsuz görüşünü bildirdi.
13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi hususunda Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından bilgi verildi. Elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
14- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından saat: 11:05'de kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 29.05.2020


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2020 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/05/2020 tarih ve 49351098-431.03-E-00054535161 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Özcan ARSLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, ekte takdim edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847642


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2319 Değişim: 0,02%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,8457 Değişim: -0,49%
Düşük 34,8086 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.421,48 Değişim: -1,04%
Düşük 2.416,78 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.