KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:19
KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 115.221.445 -5.021.840 2.197.779 -3.916.930 68.314.520 215.312.093 0 215.312.093
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.314.737 66.999.783 -68.314.520 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.152.106 -6.452.361 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.300.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-901.739 901.740 148.890.536 0 148.890.536
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 116.471.812 -11.474.201 3.512.516 63.984.593 148.890.536 359.902.375 0 359.902.375
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 137.884.284 -15.772.579 3.512.516 63.999.418 176.808.790 404.949.548 404.949.548
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.507.633 176.808.790 -176.808.790 3.507.633
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.478.287 -2.936.851 16.541.436
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-19.212.556 15.704.922 141.168.220 137.660.586
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 138.150.015 -18.709.430 7.020.149 256.513.130 141.168.220 562.659.203 562.659.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
289.714.553 -10.429.640
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.226.705.077 752.048.163
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.105.906.240 676.097.744
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
120.798.837 75.950.419
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-947.876.937 -762.736.643
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-831.236.685 -680.806.656
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-35.502.365 -43.280.488
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.137.887 -38.649.499
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
278.828.140 -10.688.480
Ödenen Temettüler
-1.624 -1.483
Alınan Temettüler
0 148.500
Alınan Faiz
10.888.037 1.138.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.026.683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-107.534.141 -35.791.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-107.534.141 -35.637.791
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-107.534.141 -35.637.791
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -154.186
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -154.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.351.887 114.055.166
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
367.800.200 407.465.900
Kredilerden Nakit Girişleri
367.800.200 407.465.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-417.478.454 -257.475.579
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-404.105.552 -255.949.906
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-13.372.902 -1.525.673
Ödenen Faiz
-91.673.633 -35.935.155
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.828.525 67.833.549
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
106.533 652.103
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.935.058 68.485.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 58.192.247 29.494.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 99.127.305 97.979.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 99.127.305 58.192.247
Finansal Yatırımlar
59.542.413 180.101.413
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
59.542.413 180.101.413
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 59.542.413 180.101.413
Ticari Alacaklar
271.710.012 165.111.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 271.710.012 165.111.285
Diğer Alacaklar
2.616.400 1.897.262
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.616.400 1.897.262
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 373.149.110 319.426.760
Peşin Ödenmiş Giderler
14.756.472 21.302.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.756.472 21.302.414
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 5.441.629 24.019.236
Diğer Dönen Varlıklar
29 17.653.404 19.623.060
ARA TOPLAM
843.996.745 789.673.677
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
843.996.745 789.673.677
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
26.120 14.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 26.120 14.953
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.250.000 2.250.000
Maddi Duran Varlıklar
14 350.345.136 271.055.958
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 6.012.328 8.424.813
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
406.297 229.186
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 406.297 229.186
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27.643.615 6.115.453
Diğer Duran Varlıklar
29 1.762.108 4.681.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
388.661.820 292.988.299
TOPLAM VARLIKLAR
1.232.658.565 1.082.661.976
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
316.223.666 287.772.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
316.223.666 287.772.513
Banka Kredileri
24 316.151.532 284.593.024
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 72.134 3.179.489
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.697.365 193.390.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.697.365 193.390.235
Banka Kredileri
24 143.673.716 191.325.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 11.023.649 2.064.695
Ticari Borçlar
58.635.277 70.207.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 1.351.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 58.635.277 68.856.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 7.844.426 5.706.754
Diğer Borçlar
395.548 259.630
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 12.644 14.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 382.904 245.362
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.448.166 2.412.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.448.166 2.412.040
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 5.441.629 24.019.236
Kısa Vadeli Karşılıklar
547.013 278.984
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 547.013 278.984
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.748.645 27.074.334
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 20.748.645 27.074.334
ARA TOPLAM
565.981.735 611.121.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
565.981.735 611.121.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
83.845.295 37.317.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
83.845.295 37.317.542
Banka Kredileri
24 49.108.056 28.992.226
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 34.737.239 8.325.316
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.172.332 29.273.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 20.172.332 29.273.271
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.017.627 66.590.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
669.999.362 677.712.428
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
562.659.203 404.949.548
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
119.440.585 122.111.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 119.440.585 122.111.705
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 138.150.015 137.884.284
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -18.709.430 -15.772.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.020.149 3.512.516
Yasal Yedekler
30 7.020.149 3.512.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 256.513.130 63.999.418
Net Dönem Karı veya Zararı
41 141.168.220 176.808.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
562.659.203 404.949.548
TOPLAM KAYNAKLAR
1.232.658.565 1.082.661.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 944.076.845 791.403.386 342.833.054 243.830.039
Satışların Maliyeti
31 -765.114.107 -543.312.940 -260.381.344 -174.078.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.962.738 248.090.446 82.451.710 69.751.666
BRÜT KAR (ZARAR)
178.962.738 248.090.446 82.451.710 69.751.666
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -26.446.038 -21.162.117 -9.368.466 -12.781.216
Pazarlama Giderleri
28-33 -45.892.501 -35.477.699 -18.354.585 -11.451.512
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -1.635.414 -802.788 -654.828 -343.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 288.761.812 203.477.192 83.618.519 49.918.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -123.495.422 -139.820.653 -44.923.574 -26.165.501
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
270.255.175 254.304.381 92.768.776 68.928.772
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 6.217.008 2.966.194 1.490.109 1.539.559
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
276.472.183 257.270.575 94.258.885 70.468.331
Finansman Giderleri
24-37 -130.137.541 -84.156.371 -51.387.917 -31.373.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
146.334.642 173.114.204 42.870.968 39.094.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.166.422 -24.223.668 -523.577 -5.434.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.441.629 -23.519.614 -1.562.926 -5.687.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 275.207 -704.054 1.039.349 252.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
141.168.220 148.890.536 42.347.391 33.660.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
41 141.168.220 148.890.536 42.347.391 33.660.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
141.168.220 148.890.536 42.347.391 33.660.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,04022000 0,04242000 0,01206000 0,00959000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.671.120 -5.201.994 13.643.653 -1.247.718
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 -19.212.556 -901.739 -1 -901.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -4.711.520 -8.214.641 -1.507.948 -718.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.252.956 3.914.386 15.151.602 372.694
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 21.252.956 3.914.386 15.151.602 372.694
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.671.120 -5.201.994 13.643.653 -1.247.718
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.497.100 143.688.542 55.991.044 32.412.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
138.497.100 143.688.542 55.991.044 32.412.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211756


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.