KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 18:17
KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 0 143.557.335
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
19.129.830 -19.129.830 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.651.515 -3.083.050 0 2.568.465
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
871.773 68.314.521 0 69.186.294
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 115.221.445 -5.021.840 2.197.779 -3.916.930 68.314.521 215.312.094 0 215.312.094
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 115.221.445 -5.021.840 2.197.779 -3.916.930 68.314.520 215.312.093 0 215.312.093
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.314.737 66.999.783 -68.314.520 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.579.404 -10.750.739 0 12.828.665
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı O 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-916.565 916.565 176.808.790 0 176.808.790
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 137.884.284 -15.772.579 3.512.516 63.999.418 176.808.790 404.949.548 0 404.949.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.726.834 21.106.624
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
937.860.824 578.252.443
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
849.556.780 506.426.940
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
88.304.044 71.825.503
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-947.975.876 -552.384.638
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-846.460.232 -487.001.490
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-48.555.426 -38.465.902
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.960.218 -26.917.246
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-10.115.052 25.867.805
Ödenen Temettüler
-1.483 -1.639
Alınan Temettüler
148.500 132.113
Alınan Faiz
2.112.742 297.787
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.871.541 -5.189.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.272.342 -15.646.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.381.502
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.381.502
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.089.034 -16.899.408
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.089.034 -16.899.408
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-183.308 -128.237
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-183.308 -128.237
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.222.392 -20.920.740
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
560.565.900 240.740.310
Kredilerden Nakit Girişleri
560.565.900 240.740.310
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-399.181.802 -226.280.255
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-397.182.712 -224.204.833
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.999.090 -2.075.422
Ödenen Faiz
-78.161.706 -35.380.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.223.216 -15.460.259
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
419.778 2.942.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.642.994 -12.517.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 29.494.328 42.011.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 58.137.322 29.494.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 58.192.247 29.494.328
Finansal Yatırımlar
180.101.413 8.193.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
180.101.413 8.193.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 180.101.413 8.193.374
Ticari Alacaklar
165.111.285 175.236.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 165.111.285 175.236.796
Diğer Alacaklar
1.897.262 496.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.897.262 496.880
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 319.426.760 202.925.627
Peşin Ödenmiş Giderler
21.302.414 38.677.975
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 21.302.414 38.677.975
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 24.019.236 24.940.963
Diğer Dönen Varlıklar
29 19.623.060 17.956.943
ARA TOPLAM
789.673.677 497.922.886
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
789.673.677 497.922.886
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
14.953 44.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 14.953 44.152
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.250.000 2.250.000
Maddi Duran Varlıklar
14 271.055.958 230.340.876
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 8.424.813 12.210.728
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
229.186 142.327
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 229.186 142.327
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.115.453 0
Diğer Duran Varlıklar
29 4.681.720 5.979.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
292.988.299 251.183.825
TOPLAM VARLIKLAR
1.082.661.976 749.106.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
287.772.513 168.423.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
287.772.513 168.423.375
Banka Kredileri
24 284.593.024 162.208.648
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 3.179.489 6.214.727
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
193.390.235 104.048.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
193.390.235 104.048.362
Banka Kredileri
24 191.325.540 102.351.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 2.064.695 1.696.769
Ticari Borçlar
70.207.889 94.611.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.351.250 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 68.856.639 94.611.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 5.706.754 2.033.966
Diğer Borçlar
259.630 178.771
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 14.268 15.751
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 245.362 163.020
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.412.040 4.031.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.412.040 4.031.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 24.019.236 24.940.963
Kısa Vadeli Karşılıklar
278.984 4.419.719
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 278.984 4.419.719
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.074.334 25.010.274
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 27.074.334 25.010.274
ARA TOPLAM
611.121.615 427.698.265
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
611.121.615 427.698.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.317.542 70.216.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.317.542 70.216.116
Banka Kredileri
24 28.992.226 60.054.866
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 8.325.316 10.161.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.273.271 13.585.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 29.273.271 13.585.463
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 22.294.773
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.590.813 106.096.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
677.712.428 533.794.617
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
404.949.548 215.312.094
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
122.111.705 110.199.605
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 122.111.705 110.199.605
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 137.884.284 115.221.445
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -15.772.579 -5.021.840
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.512.516 2.197.779
Yasal Yedekler
30 3.512.516 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 63.999.418 -3.916.930
Net Dönem Karı veya Zararı
41 176.808.790 68.314.521
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
404.949.548 215.312.094
TOPLAM KAYNAKLAR
1.082.661.976 749.106.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.049.227.801 534.700.032
Satışların Maliyeti
31 -726.452.708 -387.303.676
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
322.775.093 147.396.356
BRÜT KAR (ZARAR)
322.775.093 147.396.356
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -29.164.584 -11.783.201
Pazarlama Giderleri
28-33 -46.010.155 -22.426.159
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -1.133.726 -686.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 225.941.241 169.587.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -155.534.846 -118.018.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
316.873.023 164.069.790
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 4.973.409 66.363
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
321.846.432 164.136.153
Finansman Giderleri
24-37 -123.061.366 -72.173.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
198.785.066 91.962.735
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.976.276 -23.648.214
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -24.019.236 -24.940.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.042.960 1.292.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
176.808.790 68.314.521
DÖNEM KARI (ZARARI)
176.808.790 68.314.521
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
176.808.790 68.314.521
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,05037000 0,01946000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.912.100 2.568.465
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 -916.565 -871.772
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -13.538.601 -4.197.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.367.266 7.637.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 26.367.266 7.637.263
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.912.100 2.568.465
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
188.720.890 70.882.986
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
188.720.890 70.882.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117685


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.