KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:19
KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 57.967.338
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.315.649 -10.315.649 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
59.807 -1.346.861 -76.676 -1.363.730
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.819.447 9.819.447
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.366.879 -2.510.838 2.197.779 -26.967.331 9.819.447 66.423.055 66.423.055
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.060.841 -3.060.841 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.563 -1.285.264 -1.315.827
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39.184 11.859.434 11.898.618
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.384.074 -2.438.018 2.197.779 -23.928.534 11.859.434 71.591.854 71.591.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.547.892 27.686.329
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
259.521.695 230.030.937
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
234.901.894 217.202.431
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
24.619.801 12.828.506
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-179.953.611 -202.271.720
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-155.078.277 -179.985.181
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-10.192.950 -8.090.791
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.682.384 -14.195.748
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
79.568.084 27.759.217
Ödenen Temettüler
0 -1.484
Alınan Temettüler
0 36.600
Alınan Faiz
421.764 178.948
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-441.956 -286.952
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-74.249.522 -17.396.008
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.911 69.838
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.911 69.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.323.153 -3.513.580
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.323.153 -3.513.580
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-77.589 -1.624.114
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-77.589 -1.624.114
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-58.898.401 -12.328.152
Alınan Temettüler
16.710 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.487.923 -10.453.120
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.065.361 132.864.486
Kredilerden Nakit Girişleri
157.065.361 132.864.486
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-148.241.077 -134.967.489
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-147.225.469 -134.632.542
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.015.608 -334.947
Ödenen Faiz
-11.312.207 -8.350.117
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.810.447 -162.799
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.785.212 -1.035.342
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.595.659 -1.198.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 27.177.814 29.208.705
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 31.773.473 28.010.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 31.773.473 27.177.814
Finansal Yatırımlar
58.485.270 12.860.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
58.485.270 12.860.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 58.485.270 12.860.334
Ticari Alacaklar
93.324.071 87.472.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 93.324.071 87.472.832
Diğer Alacaklar
872.897 631.203
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.375 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 867.522 631.203
Türev Araçlar
46 761.714 1.028.039
Stoklar
10 75.245.350 78.414.121
Peşin Ödenmiş Giderler
8.354.645 8.033.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.354.645 8.033.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 21.910 39.447
Diğer Dönen Varlıklar
29 8.358.326 9.130.222
ARA TOPLAM
277.197.656 224.787.892
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
277.197.656 224.787.892
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
39.219 40.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.219 40.034
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.590.000 1.590.000
Maddi Duran Varlıklar
14 144.000.657 128.920.523
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 15.947.059 862.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
100.942 90.213
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 100.942 90.213
Diğer Duran Varlıklar
29 2.178.522 85.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
164.072.615 131.805.051
TOPLAM VARLIKLAR
441.270.271 356.592.943
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.431.142 49.997.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.431.142 49.997.061
Banka Kredileri
24 45.406.992 48.999.172
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 2.024.150 997.889
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
122.636.293 89.800.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
122.636.293 89.800.037
Banka Kredileri
24 122.227.741 88.635.585
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 408.552 1.164.452
Ticari Borçlar
35.632.090 38.270.321
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 651.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 35.632.090 37.618.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.295.401 1.347.151
Diğer Borçlar
126.021 129.381
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 17.390 19.689
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 108.631 109.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.708.473 324.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.708.473 324.531
Kısa Vadeli Karşılıklar
249.257 291.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 249.257 291.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.587.162 5.952.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 8.587.162 5.952.306
ARA TOPLAM
217.665.839 186.111.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.665.839 186.111.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
133.384.827 93.284.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
133.384.827 93.284.492
Banka Kredileri
24 114.510.437 90.081.977
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 18.874.390 3.202.515
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.885.537 6.802.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 8.885.537 6.802.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 9.742.214 9.384.987
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
152.012.578 109.472.031
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
369.678.417 295.583.880
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.591.854 61.009.063
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.946.056 44.261.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 42.946.056 44.261.883
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 45.384.074 45.414.637
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -2.438.018 -1.152.754
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.197.779 2.197.779
Yasal Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -23.928.534 -27.028.559
Net Dönem Karı veya Zararı
41 11.859.434 3.060.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.591.854 61.009.063
TOPLAM KAYNAKLAR
441.270.271 356.592.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 209.081.294 215.302.355 80.506.947 62.748.654
Satışların Maliyeti
31 -162.576.171 -181.329.014 -60.449.081 -53.872.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.505.123 33.973.341 20.057.866 8.876.222
BRÜT KAR (ZARAR)
46.505.123 33.973.341 20.057.866 8.876.222
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -5.554.048 -5.815.674 -1.800.638 -1.811.791
Pazarlama Giderleri
28-33 -9.847.660 -9.086.504 -3.536.608 -2.625.592
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -381.313 -331.127 -131.357 -121.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 84.238.653 57.593.711 32.032.024 26.724.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -34.930.921 -32.315.538 -9.278.695 -12.973.223
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.029.834 44.018.209 37.342.592 18.068.545
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.535.841 0 65.284 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -1.823.107 -2.046.261 -699.962 -1.807.669
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.742.568 41.971.948 36.707.914 16.260.876
Finansman Giderleri
24-37 -67.154.776 -32.544.390 -29.127.589 -9.211.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.587.792 9.427.558 7.580.325 7.049.183
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-728.358 391.889 67.487 263.139
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -728.358 391.889 67.487 263.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.859.434 9.819.447 7.647.812 7.312.322
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.859.434 9.819.447 7.647.812 7.312.322
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.859.434 9.819.447 7.647.812 7.312.322
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00338000 0,00280000 0,00218000 0,00208000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.315.827 -1.363.730 -181.437 -714.509
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 -39.185 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -1.647.775 -1.726.745 -232.614 -898.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
371.133 363.015 51.177 184.258
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 371.133 363.015 51.177 184.258
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.315.827 -1.363.730 -181.437 -714.509
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.543.607 8.455.717 7.466.375 6.597.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.543.607 8.455.717 7.466.375 6.597.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885074


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.