KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:21
KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.062.824 -7.761.996
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
206.991.350 137.921.451
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
190.536.107 126.518.524
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
16.455.243 11.402.927
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-184.927.728 -145.229.782
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-164.565.551 -124.285.725
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-6.407.919 -6.604.478
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.954.258 -14.339.579
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
22.063.622 -7.308.331
Ödenen Temettüler
-9.585 -4.096
Alınan Temettüler
1.060 14.047
Alınan Faiz
259.520 381.936
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.251.793 -845.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.521.602 -534.632
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
35 953.232 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-243.124 -436.724
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
125.023 -117.703
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 3.981
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.356.733 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.197.229 2.086.764
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.469.314 62.874.440
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.779.761 -54.693.618
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -34.907
Ödenen Faiz
-7.886.782 -6.059.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.656.007 -6.209.864
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.656.007 -6.209.864
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 27.692.237 33.902.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 9.036.230 27.692.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.611.288 -539.231 2.197.779 -14.174.639 -11.705.346 44.906.970
Transferler
-23.627 23.627 -11.705.346 11.705.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.517 4.600 -51.917
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.517 4.600 -51.917
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.000 398.096 23.000 -10.525.077 -10.126.981
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.508.144 -112.908 2.197.779 -25.856.985 -10.525.077 34.728.072 34.728.072
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.508.144 -112.908 2.197.779 -25.856.985 -10.525.077 34.728.072
Transferler
-10.525.077 10.525.077
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.927.072 198.019 -3.729.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.927.072 198.019 -3.729.053
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19.861.605 -1.216.339 -828.093 17.817.173
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 46.442.677 -1.131.228 2.197.779 -36.382.062 -828.093 48.816.192 48.816.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 9.036.328 27.696.943
Ticari Alacaklar
58.539.739 43.650.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 58.539.739 43.650.300
Diğer Alacaklar
224.765 2.569.373
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 15.669 2.310.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 209.096 259.072
Türev Araçlar
46 699.803 0
Stoklar
10 46.022.235 36.661.945
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.820.140 5.453.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 35.748 70.142
Diğer Dönen Varlıklar
29 5.674.179 5.321.592
ARA TOPLAM
129.052.937 121.423.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.052.937 121.423.767
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 156.216 156.216
Diğer Alacaklar
27.652 21.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 27.652 21.861
Türev Araçlar
46 1.447.341 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 127.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.590.000 1.266.000
Maddi Duran Varlıklar
14 116.625.070 100.452.894
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
390.316 174.892
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 390.316 174.892
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 1.013
Diğer Duran Varlıklar
29 5.079 5.079
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.241.674 102.205.694
TOPLAM VARLIKLAR
249.294.611 223.629.461
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 10.771.559 4.202.266
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 75.896.626 55.195.719
Ticari Borçlar
25.291.637 17.735.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 316.185 313.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 24.975.452 17.421.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 825.403 821.365
Diğer Borçlar
80.944 79.110
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 25.305 38.563
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 55.639 40.547
Ertelenmiş Gelirler
12 191.669 457.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.111.420 1.827.784
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.111.420 1.827.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 3.499.312 4.128.532
ARA TOPLAM
117.668.570 84.447.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.668.570 84.447.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 70.193.106 96.767.906
Ticari Borçlar
670 670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 670 670
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.127.689 4.641.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.127.689 4.641.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 6.488.384 3.043.251
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.809.849 104.453.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
200.478.419 188.901.389
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.816.192 34.728.072
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.311.449 30.395.236
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 46.442.677 30.508.144
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -1.131.228 -112.908
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -36.382.062 -25.856.985
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -828.093 -10.525.077
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.816.192 34.728.072
TOPLAM KAYNAKLAR
249.294.611 223.629.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 197.671.927 142.942.404
Satışların Maliyeti
31 -160.571.026 -127.310.473
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.100.901 15.631.931
BRÜT KAR (ZARAR)
37.100.901 15.631.931
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -5.782.873 -5.147.801
Pazarlama Giderleri
28-33 -7.643.922 -5.751.255
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -357.040 -414.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 52.063.972 33.637.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -23.459.556 -12.476.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.921.482 25.480.275
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -2.785.632 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.135.850 25.480.275
Finansman Giderleri
24-37 -50.247.863 -36.142.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.112.013 -10.662.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
283.920 137.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 283.920 137.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-828.093 -10.525.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
41 -828.093 -10.525.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-828.093 -10.525.077
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,00024000 -0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.916.213 323.179
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 19.635.359 -23.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -990.093 398.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.729.053 -51.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -3.729.053 -51.917
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.916.213 323.179
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.088.120 -10.201.898
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.088.120 -10.201.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664822


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5559 Değişim: 0,03%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5657
Açılış: 32,5468
34,8938 Değişim: 0,08%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.431,09 Değişim: 0,04%
Düşük 2.426,36 24.04.2024 Yüksek 2.432,34
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.