KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2021 - 18:58
KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 192.510.425 144.654.606
Satışların Maliyeti
20 -181.237.905 -134.106.579
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.272.520 10.548.027
BRÜT KAR (ZARAR)
11.272.520 10.548.027
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.360.534 -5.381.406
Pazarlama Giderleri
21 -1.748.357 -2.065.247
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -119.857 -118.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 6.052.603 4.200.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.743.165 -2.397.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.353.210 4.785.600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 212.463 82.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.565.673 4.868.284
Finansman Gelirleri
25 91.932 1.214.847
Finansman Giderleri
26 -2.191.718 -5.043.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.465.887 1.039.166
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-320.224 -349.774
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -191.219 -109.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -129.005 -240.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.145.663 689.392
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.145.663 689.392
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 11.451 37.493
Ana Ortaklık Payları
28 5.134.212 651.899
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,05360000 0,00720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.949.655 -20.845.063
Dönem Karı (Zararı)
5.145.663 689.392
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 5.145.663 689.392
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.280.186 7.095.956
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-12 2.505.676 2.473.112
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
599.049 556.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 462.714 564.686
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
136.335 -7.846
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.067.698 3.798.914
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -91.932 -1.214.847
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.159.630 5.013.761
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-45.000 -57.684
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -45.000 -57.684
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 320.226 349.774
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-167.463 -25.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -167.463 -25.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.298.331 -28.112.909
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.130.764 -22.703.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.540.766 -21.004.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.589.998 -1.698.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.802.810 -846.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.802.810 -846.242
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.035.072 -3.096.194
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.229.475 45.789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.409.826 -1.407.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
189.537 24.321
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.599.363 -1.431.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
91.835 83.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.649.367 -188.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.980.439 -278.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
331.072 90.252
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.127.518 -20.327.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -77.703 -264.960
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -100.160 -252.542
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-905.882 -1.288.024
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
167.463 25.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
167.463 25.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.073.345 -1.313.024
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -1.052.345 -1.289.858
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -21.000 -23.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.893.204 29.796.433
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 47.928.971
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 47.928.971
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.825.506 -14.333.624
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.825.506 -14.333.624
Ödenen Faiz
26 -2.159.630 -5.013.761
Alınan Faiz
25 91.932 1.214.847
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.849.431 7.663.346
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.849.431 7.663.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.380.472 5.717.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.531.041 13.380.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.531.041 13.380.472
Ticari Alacaklar
6 56.323.537 66.454.301
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
49.326.189 51.866.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.997.348 14.587.346
Diğer Alacaklar
7 2.284.407 7.087.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.284.407 7.087.217
Stoklar
8 32.221.975 26.186.903
Peşin Ödenmiş Giderler
16 92.487 227.404
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 6.684 161.457
Diğer Dönen Varlıklar
18 9.539.241 7.558.802
ARA TOPLAM
111.999.372 121.056.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.999.372 121.056.556
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.220.000 1.175.000
Maddi Duran Varlıklar
10 41.353.713 28.842.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.170.679 5.210.013
Şerefiye
11 5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 125.422 164.756
Peşin Ödenmiş Giderler
16 13.364.392 5.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 7.075.772 7.197.531
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.184.556 47.425.160
TOPLAM VARLIKLAR
180.183.928 168.481.716
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.412.063 5.028.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.412.063 5.028.010
Banka Kredileri
5 5.412.063 5.028.010
Ticari Borçlar
6 24.799.650 28.209.476
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
213.858 24.321
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
24.585.792 28.185.155
Diğer Borçlar
118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 118 118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 140.000 271.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 91.059 18.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
678.944 627.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 601.759 509.924
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 77.185 117.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.439.368 936.402
ARA TOPLAM
32.561.202 35.091.446
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.561.202 35.091.446
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.821.035 8.030.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.821.035 8.030.594
Banka Kredileri
5 2.821.035 8.030.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.297.561 1.599.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.297.561 1.599.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.925.785 1.590.668
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.044.381 11.221.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.605.583 46.312.560
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
139.282.919 121.885.181
Ödenmiş Sermaye
19 96.000.000 96.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 1.242.747 1.242.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.183.295 11.919.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.183.295 11.919.769
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 24.473.566 11.959.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -290.271 -40.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.299.461 1.299.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -7.776.528 -8.428.427
Net Dönem Karı veya Zararı
28 5.134.212 651.899
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 295.426 283.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.578.345 122.169.156
TOPLAM KAYNAKLAR
180.183.928 168.481.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407
Transferler
19 -9.318.075 9.318.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.386 651.899 712.285 37.493 749.778
Sermaye Arttırımı
19 47.928.516 455 47.928.971 47.928.971
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156
Transferler
19 651.899 -651.899
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.513.684 -250.158 5.134.212 17.397.738 11.451 17.409.189
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -7.776.528 5.134.212 139.282.919 295.426 139.578.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 5.145.663 689.392
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.263.526 60.386
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 13.904.093 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -312.698 77.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.327.869 -17.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.327.869 -17.032
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.263.526 60.386
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.409.189 749.778
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.451 37.493
Ana Ortaklık Payları
17.397.738 712.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909455


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.535 Değişim: -0,19% Hacim : 1.500 Mio.TL Son veri saati : 10:05
Düşük 1.533 05.03.2021 Yüksek 1.538
Açılış: 1.534
7,5339 Değişim: 0,30%
Düşük 7,4772 05.03.2021 Yüksek 7,5541
Açılış: 7,5113
9,0127 Değişim: -0,04%
Düşük 8,9458 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,58 Değişim: 0,29%
Düşük 407,86 05.03.2021 Yüksek 412,08
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.