KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:42
KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 86.938.387 73.351.770 47.970.601 42.239.662
Satışların Maliyeti
14 -77.989.665 -68.445.560 -43.465.893 -40.732.427
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.948.722 4.906.210 4.504.708 1.507.235
BRÜT KAR (ZARAR)
8.948.722 4.906.210 4.504.708 1.507.235
Genel Yönetim Giderleri
-4.227.157 -3.162.785 -1.830.300 -1.380.670
Pazarlama Giderleri
-645.721 -1.164.776 -189.524 -246.512
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-63.238 -56.831 -26.753 -21.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.776.866 2.832.898 1.310.745 1.144.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.140.561 -1.641.713 -610.673 -827.774
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.648.911 1.713.003 3.158.203 175.354
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.531 0 11.531 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.660.442 1.713.003 3.169.734 175.354
Finansman Gelirleri
76.982 1.015.083 49.621 423.815
Finansman Giderleri
16 -1.654.557 -3.368.754 -1.472.541 -1.994.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.082.867 -640.668 1.746.814 -1.395.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.592.017 -207.782 -748.945 11.915
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -56.763 -77.668 -37.758 -49.643
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.535.254 -130.114 -711.187 61.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.490.850 -848.450 997.869 -1.383.679
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 2.490.850 -848.450 997.869 -1.383.679
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -41.703 -27.715 -19.404 -21.099
Ana Ortaklık Payları
18 2.532.553 -820.735 1.017.273 -1.362.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(kr) 0,02590000 -0,00880000 0,01040000 -0,01440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.630.753 -25.796.255
Dönem Karı (Zararı)
2.490.850 -848.450
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 2.490.850 -848.450
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.772.194 4.030.659
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.258.865 1.231.550
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
382.065 258.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
245.393 249.685
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
136.672 9.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.550.778 2.332.456
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-76.982 -1.015.083
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 1.627.760 3.347.539
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.592.017 207.782
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.531 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.531 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.820.642 -28.752.742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.779.645 -25.812.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.520.173 -24.903.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.740.528 -908.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.997.949 -686.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.997.949 -686.288
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.163.832 -2.773.426
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-426.197 -378.054
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.430.465 -2.472.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.746 167.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.398.719 -2.640.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
84.306 384.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.036.312 2.985.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.180.396 3.027.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
855.916 -41.578
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.557.598 -25.570.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-54.150 -60.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.005 -164.838
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-778.665 -584.418
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.531 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.531 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-790.196 -584.418
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -769.196 -584.418
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.715.175 35.917.811
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 47.928.971
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 47.928.971
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.164.397 -9.678.704
Kredilerden Nakit Girişleri
-2.164.397 -9.678.704
Ödenen Faiz
16 -1.627.760 -3.347.539
Alınan Faiz
76.982 1.015.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.124.593 9.537.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.124.593 9.537.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.380.472 5.717.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.255.879 15.254.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.255.879 13.380.472
Ticari Alacaklar
5 87.233.946 66.454.301
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
81.387.128 51.866.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.846.818 14.587.346
Diğer Alacaklar
6 2.089.268 7.087.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.089.268 7.087.217
Stoklar
7 30.350.735 26.186.903
Peşin Ödenmiş Giderler
11 616.200 227.404
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.577 161.457
Diğer Dönen Varlıklar
12 4.378.406 7.558.802
ARA TOPLAM
130.931.011 121.056.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.931.011 121.056.556
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.175.000 1.175.000
Maddi Duran Varlıklar
8 28.381.676 28.842.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.202.286 5.210.013
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
157.029 164.756
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.037.401 5.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 5.618.204 7.197.531
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.414.567 47.425.160
TOPLAM VARLIKLAR
176.345.578 168.481.716
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.267.325 5.028.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.267.325 5.028.010
Banka Kredileri
4 5.267.325 5.028.010
Ticari Borçlar
5 34.639.941 28.209.476
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
56.067 24.321
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
34.583.874 28.185.155
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 140.000 271.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 37.988 18.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
691.416 627.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
594.230 509.924
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
97.186 117.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.944.211 936.402
ARA TOPLAM
42.720.999 35.091.446
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.720.999 35.091.446
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.626.882 8.030.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.626.882 8.030.594
Banka Kredileri
4 5.626.882 8.030.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.791.096 1.599.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.791.096 1.599.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.546.595 1.590.668
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.964.573 11.221.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.685.572 46.312.560
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
124.417.734 121.885.181
Ödenmiş Sermaye
13 96.000.000 96.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.242.747 1.242.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.919.769 11.919.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.919.769 11.919.769
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 11.959.882 11.959.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -40.113 -40.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.299.461 1.299.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -7.776.528 -8.428.427
Net Dönem Karı veya Zararı
18 2.532.553 651.899
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 242.272 283.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.660.006 122.169.156
TOPLAM KAYNAKLAR
176.345.578 168.481.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407
Transferler
13 -9.318.075 9.318.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-820.735 -820.735 -27.715 -848.450
Sermaye Arttırımı
47.928.516 455 47.928.971 47.928.971
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -100.499 1.299.461 -8.428.427 -820.735 120.352.161 218.767 120.570.928
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156
Transferler
13 651.899 -651.899
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.532.553 2.532.553 -41.703 2.490.850
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -7.776.528 2.532.553 124.417.734 242.272 124.660.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 2.490.850 -848.450 997.869 -1.383.679
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.490.850 -848.450 997.869 -1.383.679
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -41.703 -27.715 -19.404 -21.099
Ana Ortaklık Payları
18 2.532.553 -820.735 1.017.273 -1.362.580http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868777


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.