" />

KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:31
KAP ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 144.654.606 91.739.656
Satışların Maliyeti
20 -134.106.579 -95.166.794
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.548.027 -3.427.138
BRÜT KAR (ZARAR)
10.548.027 -3.427.138
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.381.406 -5.159.142
Pazarlama Giderleri
21 -2.065.247 -1.940.325
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -118.817 -112.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.200.169 4.653.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.397.126 -2.730.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.785.600 -8.715.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 82.684 61.316
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.868.284 -8.654.280
Finansman Gelirleri
25 1.214.847 153.701
Finansman Giderleri
26 -5.043.965 -3.372.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.039.166 -11.873.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-349.774 2.570.564
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -109.523 -13.576
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -240.251 2.584.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 689.392 -9.302.710
DÖNEM KARI (ZARARI)
689.392 -9.302.710
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 37.493 15.365
Ana Ortaklık Payları
28 651.899 -9.318.075
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kaazanç 28 0,00720000 -0,19380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.845.063 -436.805
Dönem Karı (Zararı)
689.392 -9.302.710
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 689.392 -9.302.710
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.095.956 3.563.557
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,12 2.473.112 2.482.685
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
556.840 515.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 564.686 456.142
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.846 59.693
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.798.914 3.196.917
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.214.847 -153.701
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 5.013.761 3.350.618
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-57.684 -61.316
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -57.684 -61.316
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 349.774 -2.570.564
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.000 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -25.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.112.909 5.627.890
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.703.224 4.371.807
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.004.825 -5.834.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.698.399 10.206.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-846.242 4.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-846.242 4.868
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.096.194 -8.767.745
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
45.789 -216.598
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.407.557 10.279.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.321 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.431.878 10.279.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
83.200 -341.174
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-278.933 -186.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.252 484.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
90.252 484.096
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.327.561 -111.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -264.960 -236.605
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -252.542 -88.937
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.288.024 -1.484.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.313.024 -1.484.519
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.289.858 -1.476.959
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -23.166 -7.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.796.433 73.689
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.928.971 71.484
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 47.928.971 71.484
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.333.624 3.199.122
Kredilerden Nakit Girişleri
5 -14.333.624 3.199.122
Ödenen Faiz
26 -5.013.761 -3.350.618
Alınan Faiz
25 1.214.847 153.701
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.663.346 -1.847.635
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.663.346 -1.847.635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.717.126 7.564.761
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.380.472 5.717.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.380.472 5.717.126
Ticari Alacaklar
6 66.454.301 43.751.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
51.866.955 30.862.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.587.346 12.888.947
Diğer Alacaklar
7 7.087.217 6.240.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.087.217 6.240.975
Stoklar
8 26.186.903 23.090.709
Peşin Ödenmiş Giderler
16 227.404 273.193
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 161.457 9.387
Diğer Dönen Varlıklar
18 7.558.802 7.279.869
ARA TOPLAM
121.056.556 86.362.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.056.556 86.362.336
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.175.000 1.117.316
Maddi Duran Varlıklar
10 28.842.616 29.974.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.210.013 5.237.967
Şerefiye
11 5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 164.756 192.710
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.000.000 5.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 7.197.531 7.852.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.425.160 49.182.940
TOPLAM VARLIKLAR
168.481.716 135.545.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.028.010 14.772.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.028.010 14.772.126
Banka Kredileri
5 5.028.010 14.772.126
Ticari Borçlar
6 28.209.476 29.617.033
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24.321 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.185.155 29.617.033
Diğer Borçlar
7 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 271.393 564.210
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 18.437 201
Kısa Vadeli Karşılıklar
627.610 493.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 509.924 426.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 117.686 66.570
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 936.402 604.449
ARA TOPLAM
35.091.446 46.051.431
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.091.446 46.051.431
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.030.594 12.620.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.030.594 12.620.102
Banka Kredileri
5 8.030.594 12.620.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.599.852 1.377.543
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.590.668 2.005.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.221.114 16.003.438
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.312.560 62.054.869
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
121.885.181 73.243.925
Ödenmiş Sermaye
19 96.000.000 48.071.484
Sermaye Düzeltme Farkları
19 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 1.242.747 1.242.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.919.769 11.859.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.919.769 11.859.383
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 11.959.882 11.959.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -40.113 -100.499
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.299.461 1.299.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -8.428.427 889.648
Net Dönem Karı veya Zararı
28 651.899 -9.318.075
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 283.975 246.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
122.169.156 73.490.407
TOPLAM KAYNAKLAR
168.481.716 135.545.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.178.152 -2.105.533 3.116.490 82.433.820 231.117 82.664.937
Transferler
19 121.309 2.995.181 -3.116.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.696 -9.318.075 -9.261.379 15.365 -9.246.014
Sermaye Arttırımı
19 71.484 71.484 71.484
Dönem Sonu Bakiyeler
48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407
Transferler
19 -9.318.075 9.318.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.386 651.899 712.285 37.493 749.778
Sermaye Arttırımı
19 47.928.516 455 47.928.971 47.928.971
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 689.392 -9.302.710
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.386 56.696
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 77.418 72.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.032 -15.991
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -17.032 -15.991
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.386 56.696
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
749.778 -9.246.014
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.493 15.365
Ana Ortaklık Payları
712.285 -9.261.379http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826442


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0954 Değişim: 0,09%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2889 Değişim: 0,25%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.627,29 Değişim: 0,50%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.628,47
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.